Fajlagos költség

A fajlagos költség, más néven egység- vagy átlagköltség az egy termék vagy szolgáltatás előállításával járó kiadásokat jelenti.

Ebbe nem csupán a termelési vagy beszerzési költségek tartoznak bele, hanem a tárolással, szállítással, egyéb tevékenységgel járó kiadások is. A fajlagos költség alapja a vállalat adott időszakban felmerülő, az áruk vagy szolgáltatások előállításához kapcsolódó összes állandó és változó költsége. A fajlagos költség általánosan ezen költségeknek és az előállított tételek számának hányadosaként kerül meghatározásra.

Állandó és változó költségek

Kiszámolásához figyelembe kell venni az adott termék vagy szolgáltatás

  • Előállítása vagy beszerzése,
  • tárolása,
  • szállítása és
  • értékesítése

során felmerülő összes költséget, amelyek lehetnek állandók, vagy változók.

Az állandó költségek azok a termelési költségek, amelyek nem függenek a megtermelt egységek mennyiségétől. Például egy raktárhelyiség bérleti díja vagy a gyártóberendezés ára állandó költségnek minősül. A változó költségek az előállított termékek számától függően változnak, mint például a közvetlen munkaerő- és anyagköltségek.

Fajlagos költség szerepe a vállalati tevékenységben

A vállalatok termékstruktúrája napjainkban gyakran összetett. A cégvezetés elsősorban azért vizsgálja az egyes termékek fajlagos költségét, hogy meg tudja állapítani, hogy mely termékek hozzák a legnagyobb nyereséget a vállalat számára.

A fajlagos költség kiszámításának pontos módszere és gyakorisága minden egyes vállalat esetében más és más. Mivel azonban az értéket nem csak a vállalat vezetését támogató vezetői számvitel, hanem a külső érintettek információs igényét kiszolgáló pénzügyi számvitel is felhasználja, ezért a számviteli törvénynek megfelelően minden cég számára kötelező időről időre az érték megadása.

A vállalatok elsődleges célja a profitmaximalizálás, amelyben a fajlagos költségek minimalizálása lényeges szerepet játszik. A költséggazdálkodás során nem csupán a lehető legalacsonyabb költségek elérése a cél, hanem a felesleges ráfordítások elkerülése, valamint a költségek alakulásának tudatos utánkövetése, ellenőrzése is lényeges lépés.

Ide kapcsolódó fogalom a méretgazdaságosság elve, mely kimondja, hogy a vállaltméret növekedésével arányosan az egy előállított termék vagy szolgáltatás költségei csökkennek, elsősorban mivel az állandó költségek magasabb darabszám között oszlanak meg. Ezt az elvet legtöbbször a termeléshez szokták kötni, de a vállalat számos tevékenységével kapcsolatban értelmezhető – például a szállítandó termékek számának növekedésével csökken a rájuk jutó fajlagos logisztikai költség.