FCFE

Az FCFE az angol Free Cash Flow to Equity kifejezés rövidítése, ami egy vállalat által termelt szabad pénzáram azon része, amely kifizetésre kerülhet a vállalat tulajdonosai számára.

Vagyis az FCFE nem más, mint a tulajdonosi pénzáram. A mérőszám alkalmazható a vállalatértékelés során is. Megmutatja, hogy a vállalat tulajdonosai mennyi készpénzhez juthatnak az üzleti tevékenység után. Az FCFE a szabad pénzáramot korrigálja a hitelszolgálattal járó költségekkel.

A pénzáramok típusai

A cash flow-k, vagyis pénzáramok az üzleti tevékenység során felmerülő pénzmozgások értékét fejezik ki. A vállalatok mérlegeiben és eredménykimutatásaiban elszámolt bevételek és ráfordítások nem feltétlen járnak pénzmozgással. A cash flow mérőszámok viszont kizárólag azokra a tevékenységekre fókuszálnak, amelyek pénz be- vagy kiáramlással járnak.

A pénzáramok a vállalkozás pénzügyi helyzetéről nyújtanak információt. Megmutatják, hogy a vállalatok működési, befektetési és pénzügyi tevékenysége mennyi készpénzt termel vagy emészt fel az adott időszakban. A cash flow-k a pénzállomány változásáról nyújtanak információt. Negatív cash flow esetén előfordulhat, hogy a vállalkozásnak pótlólagos forrásokat kell bevonnia, hogy ki tudja fizetni a számláit és egyéb tartozásait.

Az pénzáramok között a következő kategóriákat különböztethetjük meg:

  • működési cash flow: működés során keletkező és felhasznált pénzmozgás összege
  • befektetési cash flow: a vállalat befektetési és beruházási tevékenysége során történő pénzállomány változás
  • pénzügyi cash flow: a pénzügyi tevékenység során jelentkező pénzáramlások
  • szabad cash flow: a működési, befektetési és pénzügyi folyamatok után fentmaradó, a vállalat által szabadon felhasználható pénzállomány értéke

A szabad pénzáramláson belül megkülönböztethető még az FCFF, ami teljes vállalati szabad pénzáramlás értéke és az FCFE, ami pedig kizárólag a vállalat tulajdonosai felé áramló, szabadon felhasználható pénzállomány értéke.

Az egyes pénzáramok jellemzően indirekt módon kerülnek kiszámításra, ami azt jelenti, hogy a pénzáramlások kiinduló pontjai a számviteli eredmények. Mivel a számviteli eredmény nem csak a pénzmozgással járó bevételeket és kiadásokat fejezi ki, ezért a cashflow számítás során korrigálni kell az értékét olyan mérleg és eredménykimutatás sorokkal, amik nem járnak pénzmozgással.

Az FCFE számítása

A tulajdonosi pénzáram meghatározása indirekt módon az adózás utáni eredményből történik. Ez az az összeg, ami az üzleti év végén az összes költség és kamat megfizetése után a vállalatnál marad, és amit a tulajdonosok kifizethetnek maguknak osztalékként vagy visszaforgathatják a vállalatba.

Az FCFE kiszámításhoz az adózott eredményt csökkenteni kell az új beruházások értékével, az értékcsökkenés összegével, a működő tőke növekményével és a törlesztett, illetve felvett hitelek és kölcsönök értékével. Ezen felül, ha van ilyen tétel akkor elsőbbségi részvényeseknek fizetendő osztalékkal. Az FCFE a DCF, vagyis a diszkontált cashflow modellben is alkalmazható, mint pénzáram. A DCF modell a vállalat jövőbeni pénzáramainak diszkontálásával becsüli meg a vállalat pillanatnyi értékét, annak pénzteremlelő képességét felhasználva. A diszkontálás összességében azt mutatja meg, hogy a vállalat jövőbeli pénztermelő képessége mennyit érhet most, jelenértéken. A DCF modell segítségével a befektetők és tulajdonosok fel tudják mérni, hogy az adott vállalat alul- vagy felülértékelt a becsült jelenértékhez képest.

fcfe