FCFF

Az FCFF az angol Free Cash Flow to Firm kifejezés rövidítése, ami egy vállalat által termelt szabad pénzáram azon része, amely az üzleti tevékenység során felmerülő költségek levonása után kifizetésre kerülhet a vállalat számára a tőkét biztosító összes befektetőnek.

Vagyis az FCFF nem más, mint a teljes vállalati szabad pénzáram. A FCFF-re gyakran hivatkoznak FCF-ként is, ami Free Cash Flow kifejezés rövidítése. A diszkontált cashflow (DCF) modellben a legtöbb esetben az FCFF értéke szerepel a vállalatértékelés során.

A pénzáramok típusai

A cash flow-k, vagyis pénzáramok az üzleti tevékenység során felmerülő pénzmozgások értékét fejezik ki. A vállalatok mérlegeiben és eredménykimutatásaiban elszámolt bevételek és ráfordítások nem feltétlen járnak pénzmozgással. A cash flow mérőszámok viszont kizárólag azokra a tevékenységekre fókuszálnak, amelyek pénz be- vagy kiáramlással járnak.

A pénzáramok a vállalkozás pénzügyi helyzetéről nyújtanak információt. Megmutatják, hogy a vállalatok működési, befektetési és pénzügyi tevékenysége mennyi készpénzt termel vagy emészt fel az adott időszakban. A cash flow-k a pénzállomány változásáról nyújtanak információt. Negatív cash flow esetén előfordulhat, hogy a vállalkozásnak pótlólagos forrásokat kell bevonnia, hogy ki tudja fizetni a számláit és egyéb tartozásait.

Az pénzáramok között a következő kategóriákat különböztethetjük meg:

  • működési cash flow: működés során keletkező és felhasznált pénzmozgás összege
  • befektetési cash flow: a vállalat befektetési és beruházási tevékenysége során történő pénzállomány változás
  • pénzügyi cash flow: a pénzügyi tevékenység során jelentkező pénzáramlások
  • szabad cash flow: a működési, befektetési és pénzügyi folyamatok után fentmaradó, a vállalat által szabadon felhasználható pénzállomány értéke

A szabad pénzáramláson belül megkülönböztethető még az FCFF, ami teljes vállalati szabad pénzáramlás értéke és az FCFE, ami pedig kizárólag a vállalat tulajdonosai felé áramló, szabadon felhasználható pénzállomány értéke.

Az FCFF számítása

Az FCFF úgy is megkapható, ha az adózás utáni működési profitot kiigazítjuk a pénzmozgással nem járó bevételekkel és költségekkel, majd ebből kivonjuk a működés során eszközölt tárgyi- és forgóeszköz beruházásokat. Az FCFE-vel ellentétben, az FCFF-ből nem kerülnek kiszűrésre az idegen tőkéhez kapcsolódó pénzáramlások, mint például az adósságszolgálat.

Az FCFF számítása

Használata

Az FCFF egy vállalat működésének és a vállalati részvények árfolyamának fontos indikátora. A vállalat által kibocsátott értékpapírokban a vállalat jövőbeli pénztermelő képességét árazzák be a befektetők, amit pedig a befektetők által elérhető vállalati szabad pénzáramok határoznak meg. Minél nagyobb egy vállalat által termelt szabad pénzáram a befektetők annál nagyobb hozamhoz tudnak jutni.

Az mutató felhasználható a diszkontált cash flow modellben is. A DCF modell lényege, hogy a vállalat által termelt jövőbeni pénzáramlások időértékének figyelembevételével meghatározza a vállalat jelenértékét. A pénzáramlások azért lényegesek, mert segítségükkel értékelhető a vállalatok jövedelemtermelő képessége. A befektetők így könnyben eldönthetik, hogy  a becslések alapján megéri-e ma nekik pénzt invesztálni a vállalkozásba az alternatív befektetések helyett.