Fejlesztési adókedvezmény

A fejlesztési adókedvezmény egy a beruházások után igénybe vehető adókedvezmény.

Sok magyarországi vállalatnak van általa lehetősége a befizetendő társasági adó csökkentésére, az eredi összeg 80 százalékáig. Az adókedvezmény igénybevétele mellett az egyébként nullszaldós beruházások is pozitív megtérülésűvé tehetők, ezáltal növekedhet a makrogazdasági beruházási ráta.

Milyen beruházásokra vehető igénybe a fejlesztési adókedvezmény?

A fejlesztési adókedvezmény igénybe vehető

  • kedvezményezett településen legalább egymilliárd forint,
  • nem kedvezményezett település esetén legalább hárommilliárd forint jelenértékű beruházás megvalósulása esetén.

Lehetőség van továbbá igénybe venni 100 millió forint jelenértékű kedvezményt

  • önálló környezetvédelmi beruházás,
  • korábban már használatba vett, állati eredetű élelmiszert előállító létesítmény élelmiszer-higiéniai feltételeinek megteremtését szolgáló beruházás,
  • alapkutatást, az alkalmazott kutatást vagy a kísérleti fejlesztést szolgáló beruházás és
  • kizárólag film- és videógyártást szolgáló beruházások esetén is.

A törvényhozás igyekszik támogatni a tőkepiaci jelenlétet is, így igénybe vehető az adókedvezmény tőkeemelés keretében kibocsátott részvényeknek szabályozott piacra történő bevezetésé esetén is. Az adókedvezmény igénybe vehető a kibocsátás napját követően, de legkésőbb az e napot követő harmadik év utolsó napjáig megkezdett jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás esetén is.

Hasonlóan támogatni kívánja a törvényhozás a KKV szektort, így fennáll a kedvezményes lehetőség 200 millió forint jelenértékű beruházás esetén kisvállalkozások számára, illetve 300 millió forint jelenértékű beruházások esetén középvállalatok számára is.

Szabad vállalkozási zónában végzett beruházás esetén már 100 millió forint jelenértékű beruházás után is elérhető az adókedvezmény, míg munkahelyteremtő beruházások esetén beruházási összegtől függetlenül igénybe vehető.

A fentieken túl Közép-Magyarország támogatható településein érvényesíthető az adókedvezmény olyan nagyvállalati, üzembe helyezést szolgáló beruházás esetén, melyek termék-diverzifikációt vagy új eljárási innovációt eredményeznek és legalább 6 milliárd forint jelenértékűek, vagy legalább 3 milliárd forint jelenértékűek és munkahelyteremtést szolgálnak.

Az adókedvezmény érvényesíthetősége

Az igénybe vevő vállalat 13 éven keresztül érvényesítheti a fejlesztési adókedvezményét. Az időtartam kezdete és vége rugalmas. Érvényesíteni lehet a beruházás üzembehelyezésének évében és az azt követő 12 évben, vagy amennyiben a vállalat úgy dönt akkor az adókedvezmény érvényesítését elkezdheti a beruházás üzembehelyezését követő évben is. Fontos kikötés azonban, hogy a fejlesztési adókedvezmény kérelmének benyújtását követően legkésőbb annak 16. adóévéig érvényesíthető a kedvezmény. Ilyen módon tehát érdemes legkésőbb a bejelentést követő negyedik évben megkezdeni az adókedvezmény érvényesítését.

További adókedvezmények

A fejlesztési adókedvezmény által érvényesített társasági adókedvezmény által csökkentett társaságiadó akár tovább is csökkenthető más adókedvezményekkel. A csökkentett társaságiadó 70 százalékáig tovább csökkenthető a fizetendő adó az annak megfeleltethető tételek esetén.