Felhalmozott kamat

A felhalmozott kamat az a kamat, amely a kötvények megvásárlása vagy az előző kamatfizetés óta eltelt időszak után jár, viszont csak a következő kamatfizetési időpontban kerül kifizetésre.

Felhalmozott kamat jelentése

Azaz az első naptól kezdve, miután megvásároltunk egy értékpapírt, vagy miután kamatfizetés történt, elkezd felgyülemleni újból a kamat, amely csak a (következő) kamatfizetéskor válik esedékessé, akkor fogjuk készhez kapni az összegyűlt összeget. Ennek főleg állampapírok, és egyéb kötvények visszaváltásakor és eladásakor van jelentősége. Ilyenkor a vevőnek az értékpapír névértékén felül a felhalmozott kamatot is ki kell fizetnie, viszont ez utóbbit kamatfizetéskor a fizetendő kamatok részeként megkapja.

A felhalmozott kamat fogalmának a számvitelben, elhatárolásnál is szerepe van. A lényeg, hogy a tranzakciókat (bevételeket és kiadásokat) akkor, arra az időszakra könyveljük el, amikor ténylegesen felmerülnek, nem pedig akkor, amikor a kifizetés történik.

Mi a szerepe a kötvények adásvételénél?

A felhalmozott kamatnak főleg akkor van jelentősége, amikor kötvényt adnak el vagy állampapírt váltanak vissza két kamatfizetési időpont között. Ilyenkor a vevőnek, illetve az állampapír kibocsátójának a felhalmozott kamat összegét is ki kell fizetnie az értékpapír értékén felül. Erre azért van szükség, mert a következő kamatfizetés időpontjában ő kapja meg ezt az összeget a kötvény kibocsátójától.

A kamatokat kamatfizetéskor a kötvény mindenkori tulajdonosa kapja meg. Ezért kell az új tulajdonosnak kifizetnie a felhalmozott kamatot a régi tulajdonosnak, hogy azért az időszakért, amikor még nem az ő birtokában volt a kötvény ne ő kapja a kamatot.

Felhalmozott kamat és jelenérték számítás

A felhalmozott kamat kiszámításának képlete a következő:

AI (Accrued Interest, felhalmozott kamat) = kupon * (legutolsó kamatfizetés óta eltelt napok száma/két kamatfizetés között eltelt idő)

Kötvény vásárlásnál ahhoz, hogy megbecsüljük, valójában mennyire éri meg a jelenlegi befektetésünk, érdemes jelenértéket számolnunk. Jelenérték számításkor a felhalmozott kamatot is figyelembe vesszük, azaz a kötvény bruttó árával számolunk.

A kötvényre jegyzett árat nettó árnak nevezzük, ehhez kell hozzáadni a felhalmozott kamatot, és akkor megkapjuk a bruttó árat. Kötvénypiacon általában a nettó árat adják meg, mert az tisztábban mutatja a hozamszint változását is, ha megváltozik a piaci környezet. Ezzel szemben a bruttó árfolyam, amely függ a hozamtól és a kamatfizetésig lévő időtől is, az idő múlásával folyamatosan változik, akkor is, ha a hozamszintek változatlanok. Ugyanakkor ilyen estben könnyen lehet, hogy ez mindössze a lejáratig visszalévő idő változásából fakad, nem pedig a piaci környezet változásából.