Forgási sebesség

A forgási sebesség az eszközök vagy a tőke árbevételhez viszonyított felhasználási sebességét kifejező mutató. Értéke megadja, hogy a vállalat milyen hatékonyan használja fel a rendelkezésre álló tőkéjét vagy eszközeit bevétel generálására.

Mivel egyes szektorokban a mutató jellemző értéke igen változó lehet, ezért csak azonos iparágakban tevékenykedő vállalatok összehasonlítására alkalmas.

Értéke értelmezhető napban, vagy fordulatban. Az előbbi azt jelenti, hogy az adott eszközt hány nap alatt forgatja meg a vállalat, utóbbi pedig, hogy egy adott időszak alatt hányszor forgatja meg az eszközt a vállalkozás.

A forgási sebességet a vállalat tevékenységét érintő bármely eszközre vagy annak tőkéjére értelmezhetjük, kifejezi a bevételek és kiadások dinamikájának szabályszerűségét.

A mutató napokban kifejezett értéke

A napban kifejezett forgási sebességet például a készletekre számolva azok beérkezése, raktározása, majd értékesítése között eltelt idő adja meg. A napban megadott forgási sebesség kifejezi, hogy az eszköz vagy tőke hány nap alatt fordul meg. A forgási nap kiszámolásához az eszköz átlagos értékének és az adott időszak napjainak szorzatát kell elosztani az adott időszak értékesítésének nettó árbevételével. Napban kifejezve jellemzően a forgóeszközök, készletek, vevők, illetve szállítók forgási sebességét érdemes kifejezni.

Forgási sebesség képlete napokban számolva
Forgási sebesség képlete napokban számolva

Forgási sebesség fordulatban

Például, ha a készleteim beérkezése, valamint kiszámlázásuk és azok behajtása között 90 nap telt el, akkor egy adott évben ezt az ügyletet négy fordulóban lehet eljátszani. A gyors forgási sebesség segítheti a vállalat megtérülését, hiszen adott tőke mellett, ha egy ügyletet egy évben négyszer is végre lehet hajtani, akkor az egyes ügyletekre számolt árrést négyszer is meg lehet keresni ez idő alatt, növelve ezzel a tőkearányos megtérülést az adott pénzügyi évre.

Fordulatban kifejezve a mutató tehát a befektetett tőke vagy eszköz egy konkrét időtartam alatti fordulatainak számát adja meg. Kiszámolásához a vállalat értékesítésének nettó árbevételének értékét kell elosztani az eszköz vagy tőke átlagos értékével. Fordulatban leginkább a befektetett eszközök, forgóeszközök, készletek, saját tőke, forgótőke, működő tőke vagy idegentőke forgási sebességét érdemes kifejezni. Segítségével az egyes befektetések összehasonlíthatók megtérülésük alapján.

Forgási sebesség képlete fordulatokban számolva
Forgási sebesség képlete fordulatokban számolva

Forgási sebesség a monetáris politikában

A forgási sebesség fogalmát egy közismert gazdasági teória, a mennyiségi pénzelmélet kapcsán is szokás használni, némileg hasonló értelmezésben. Ebben a kontextusban a kifejezés azt adja meg, hogy egy év alatt a pénzkínálat egy egysége átlagosan hányszor cserél gazdát a kereskedelemben. Nemzetgazdasági viszonylatban a pénz forgási sebességének kiszámolásához a nominális  GDP-t kell elosztanunk a gazdaságban lévő pénzmennyiséggel.