Forgóeszköz

A forgóeszköz olyan eszközt jelent, amely egy termelési ciklus alatt kerülne felhasználásra a vállalat működésében.

A számviteli mérlegben az eszközoldalon külön kategóriát alkotnak a forgóeszközök. Ide tartozhatnak a készletek, a követelések, a pénzeszközök és az aktív időbeli elhatárolások is. A forgóeszközök likviditásuk, használati idejük alapján különbözhetnek, de jellemzően egy évnél nem hosszabb a felhasználási idejük.

Velük ellentétben a befektetett eszközök a vállalkozás olyan eszközei, melyeket hosszabb távon használ. Ide tartoznak például a termelési gépek, ingatlanok, vagy szellemi javak.

Forgóeszköz szerepe a vállalati tevékenységben

A forgóeszközöket a vállalat egy éven belül felhasználja, majd a termelési ciklus végén átalakulva, feldolgozott formában kerülnek ki a vállalat eszköztárából. A termelési költségek minimalizálása érdeklében a vállalat célja a forgóeszközök leghatékonyabb felhasználása, illetve a megfelelő forgóeszköz-menedzsment lebonyolítása.

A készletek esetén például célszerű a készletszint alacsonyan tartása, hiszen addig sem jelent akkora raktározási, anyagmozgatási, értékcsökkenésből adódó, egyéb költséget az értékesítésig eltelt időszakban.

Forgóeszköz fajtái

A forgóeszközök általában elengedhetetlen kellékei a vállalat tevékenységének, a különböző eszközök más-más folyamatban hasznosíthatóak.

A készletek kategória a termeléshez szükséges, valamint az annak eredményeként létrejövő eszközöket foglalja magában. Ide tartozhatnak az alapanyagok, az alkatrészek, a segédeszközök, a befejezetlen és félkész termékek és a késztermékek is.

A követelések a vállalat által már  kiszámlázott termékek, vagy szolgáltatások azon ellenértékeit képezik, amely esetében még nem teljesült a kifizetés a másik fél által. Ide tartoznak az áruszállításból és szolgáltatásból származó vevők felé irányuló követelések mellett a váltókövetelések, az alapítókkal szembeni követelések és a rövid lejáratú értékpapírok is.

A pénzeszközök csoportba a vállalat által tartott készpénzt és bankbetéteket soroljuk. A  pénzeszközök mennyiségének megfelelő szinten tartása biztosítja a vállalat  fizetőképességét, likviditását. A vállalat gazdasági tevékenységeinek lebonyolításához, ezen belül az esedékes kiadások fedezetéhez pénzeszközök szükségesek. A megfelelően kalkulált és lebonyolított pénzmozgások biztosítják az optimális pénzforgalmat, amelynek egyenlege pozitív érték esetén pénztöbbletet, negatív érték esetén pénzhiányt mutat.

Forgási sebesség

A vállalat forgóeszközeinek felhasználási hatékonyságát a forgóeszköz hatékonysági mutatói, például a forgóeszközök forgási sebessége mutatja meg. A forgóeszközök forgási sebességét az értékesítés nettó árbevételének és a forgóeszközök átlagos értékének hányadosaként kaphatjuk meg. Értéke kifejezi, hogy adott időszak alatt a vállalat tulajdonában lévő forgóeszközállomány hányszor térül meg az értékesítés nettó árbevételében.