Franchise

A franchise egy többszereplős üzleti vállalkozás, melyben több üzlet ugyanazon márkanév alatt közel azonos termékeket értékesítve jogilag és pénzügyileg egymástól függetlenül működik.

Franchise jelentése

Az ilyen típusú vállalati rendszerek terjeszkedni vágyó, sikeres cégektől indulnak, ők a hálózat irányítói. Csatlakozó partnereik az adott márkanevet és a vállalkozási rendszer használatának jogát kapják. A nemzetközi tapasztalatok szerint a franchise vállalkozásba lépő félnek általában a már befutott márkanév használata és a rendszergazda, valamint a rendszer tapasztalt tagjainak szakmai támogatása mellett a csődre sokkal kevesebb esélye marad.

A rendszer általános, legfontosabb jellemzője, hogy a szereplők, vagyis a rendszergazda és a csatlakozó partnerek, egyaránt a kölcsönös siker jegyében dolgoznak. Mindannyian ugyanazt a terméket vagy szolgáltatást értékesítik, tehát egy partner sikere is a teljes hálózat hírnevét öregbíti.

Franchise előnyei és hátrányai

Rendszergazda és az átvevő

A rendszergazda vagy más néven átadó az a hálózatot elindító cég, amely átadja átvevőinek a jogot, hogy márkaneve alatt használja az általa kifejlesztett kész üzleti modellt (franchise koncepciót). A kiépült hálózat működése a rendszergazda, valamint az átvevők üzleti kapcsolatának eredménye. A rendszergazda különféle díjakban részesül, melyet az átvevő fizet a márkanevének és üzleti modelljének használatáért. Az átvevő az a cég, aki megvásárolja a jogot, hogy egy vagy több egységet a rendszer márkaneve alatt, annak üzleti folyamatait felhasználva működtessen.

A rendszergazda segíti átvevőinek az üzlet megnyitását, a mindennapi üzemeltetéshez pedig folyamatos támogatást nyújt. Számos esetben segít a megfelelő üzlethelyiség kiválasztásában, az alkalmazottak betanításában, valamint üzletviteli tanácsadást nyújt igény esetén. A franchise hálózatok rendszeresen képzik átvevőiket, valamint azok alkalmazottjait, szerveznek találkozókat partnereik számára  alkalmat teremtve arra, hogy azok megismerhessék egymást, és tapasztalatot cserélhessenek. A rendszergazda és átvevője kapcsolatát a közöttük létrejött franchise szerződés szabályozza.

A szerződés elemei

A franchise szerződés egy olyan megállapodás, amely tartalmazza a franchise átadó és az átvevő együttműködésének legfontosabb elemeit. Az egyik legfontosabb, hogy az átadó a szerződésben felhatalmazza az átvevőt a franchise adott területen való hasznosítására. Ennek során biztosítja a szükséges szerzői és ipari jogok felhasználási feltételeit az átvevő számára. E körbe tartozik többek között a védjegy használatának engedélyezése (például a franchise neve) és a formatervezési minták (dizájn) használatának megengedése.

Különösen fontos a know-how átadása, amelybe az átadó által kidogozott szervezési, műszaki, gazdasági ismeretek tartoznak, melyek nélkül az együttműködés nem képzelhető el. Az átvevő a szerződés alapján nemcsak jogosult, hanem rendszerint köteles is a számára biztosított jogok és ismeretek felhasználásával a termékek, szolgáltatások előállítására és értékesítésére. Az átvevő köteles mindezekért cserébe díjat fizetni.

A franchise előnyei

A sikeres üzleti koncepció átvétele csökkenti a kockázatot és a bizonytalanságot, melyet egy új vállalkozás indítása okozhat. Az átvevő viszonylag alacsony tőkebefektetéssel használhat egy már bevezetett és ismert márkanevet és a rendszergazda segíthet az üzlet megnyitását. Az átvevő a franchise hálózatban jobb vásárlási feltételeket kap a beszállítóktól. A bevezetett márkanév használata különböző előnyökhöz juttatja használóját, a franchise átvevőt. Az átvevő függetlenül működteti saját üzletét, egy nagyobb, biztonságot nyújtó hálózathoz csatlakozva.

Az átadó nem csak betanítást biztosít partnerének, de folyamatos segítségnyújtást, további képzéseket is. A rendszergazda folyamatos támogatást nyújt a promócióban és a marketingben egyaránt, illetve központi marketing tevékenységet folytat. Az üzlethelyiségek külső megjelenése és belső berendezése előre megtervezett, meghatározott, így ezzel az átvevőnek nem kell foglalkoznia. A hálózathoz csatlakozó a rendszergazda által bevezetett újdonságokat, kutatási eredményeket, termék-innovációt, valamint szolgáltatásokat is élvezheti.

A franchise hátrányai

A franchise hálózatba tartozás különböző díjak fizetésével jár (például belépési díj, royalty, marketing díj) az átvevő számára. Nincs teljes vállalkozói függetlensége, szabadsága az átvevőnek. Emiatt nem valósíthatja meg saját elképzeléseit. A rendszergazda problémái, helytelen döntései, kihatással vannak az átvevő üzletére is. A franchise hálózat más egységeinek nem megfelelő működése az átvevő egységére is negatívan hathat.

Mester franchise

Mester franchise-ról akkor beszélünk, ha egy nagyobb hálózat egy adott földrajzi területre (általában egy vagy több országra) egyben adja tovább a franchise működtetés jogát oly módon, hogy a mester átvevőnek joga és kötelessége helyi szinten átvevőket találni, és velük a rendszert működtetni.