Futamidő

A futamidő azt az időtartamot jelöli, amely egy pénzügyi tranzakció kezdete és vége vagy befektetési eszköz kibocsátása és a lejárta között telik el.

  • Kölcsönszerződéseknél az az időtartam, amely alatt az adósnak vissza kell fizetni a teljes hiteltartozást és annak összes költségét.
  • A bankbetéteknél a kifejezés azt intervallumot jelöli, amely alatt a betétes nem használhatja a lekötött pénzét.
  • A kötvényeknél a kibocsátás és lejárat közötti időtartamot adja meg. Letelte után a kötvényesnek visszafizetésre kerül a kötvény névértékének egésze és az névértékhez százalékosan viszonyított kamatok is.

Hitelszerződések esetén

A pénzintézetekkel kötött hitelszerződések esetén a futamidő az az időtartamot jelöli, amely a szerződés megkötésétől annak lejártáig tart. Vagyis a futamidő az az időtáv, amely alatt az adósnak, aki kölcsönt kapott a banktól vissza kell fizetni a tőketartozás teljes összegét a kamatokkal együtt. A hitelszerződéseket jellemzően havi rendszerességgel kell törlesztenie a hitelezetteknek. Ez azt jelenti, hogy a szerződésben meghatározott törlesztőrészleteket havonta meg kell fizetnie az adósnak egészen addig, amíg a teljes kölcsönt vissza nem fizeti.

A törlesztőrészlet mértéke a hitel összegén felül a futamidőtől és futamidőre számított kamatoktól is függ. Minél rövidebb a futamidő, annál magasabb a tőketörlesztés mértéke. A teljes kamatteher viszont a futamidő leteltével kisebb lesz, mint egy hosszabb futamidejű, de kisebb havi tőketörlesztésű kölcsön esetén, ahol tovább használjuk a bank pénzét.

Futamidő betétek esetén

A banki betétek esetén a kifejezés azt az időtartamot jelöli, amíg a befektető leköti, vagyis a bank rendelkezésére bocsátja a megtakarításait. Ez alatt az idő alatt befektetők pénze után jellemzően kamatot fizet a bank.

A betéteknek két fajtáját különböztetjük meg a látra szóló és a lekötött betéteket. Előbbi esetén az ügyfél bármikor hozzáférhet a betéten lévő összeghez. Lekötött betét esetén a megtakarításokat a befektetők csak a futamidő végén tudják újra saját célra használni. Sok esetben a lekötött betétek lejárat előtti feltörésére is lehetőséget biztosítanak a bankok. Ebben az esetben viszont a befektetők általában elesnek a betétek után járó kamatoktól.

A hosszabb időre lekötött betétek után jellemzően magasabb kamatot fizet a bank, hiszen ezeket az összegeket hosszabb távú befektetésekre is fel tudja használni.

Futamidő a kötvények esetén

A kötvények esetén a futamidő a kibocsátás és a lejárat közötti időtávot jelöli. Kötvények esetén a kibocsátó vállalja, hogy a kötvényben megjelölt összeget kamatokkal együtt a megadott időben és módon a kötvénytulajdonosának megfizeti.

Megvásárlói, vagyis a hitelezők a futamidő alatt előre meghatározott időközönként kamatokat kapnak a kibocsátótól. A legtöbb kötvény esetében a futamidő végén a kötvény kibocsátói egy összegben fizetik vissza a kötvény névértékét a hitelezőknek. Az esetlegesen még fennmaradó kamatok kifizetésére is eddig az időpontig kerül sor. Olyan esetekben, ahol a kötvény kibocsátója több részletben fizeti vissza a felvett tőkét, a legutolsó tőketörlesztés dátumát tekintjük a kötvény lejáratának. Ez határozza meg a kötvény futamidejét is.

Kötvények esetében fontos még a hátralévő átlagos futamidő, vagy más néven duration fogalma is.