GNP

A GNP (Gross National Product, magyarul bruttó nemzeti termék) egy gazdasági mutató. Az adott ország gazdasági teljesítményének, vagyoni helyzetének felmérésére, és más országokkal való összehasonlítására alkalmas.

GNP jelentése

Újabban már inkább a GDP-t vagy a GNI-t használják helyette. A GNP nem más, mint egy ország állampolgárai és vállalatai által előállított termékek és szolgáltatások összessége. Attól függetlenül, hogy a világ mely pontján állították elő. A GNP és GNI közötti különbség az, hogy az utóbbi az adókat is figyelembe veszi, ezáltal tisztább képet adva az ország teljesítményéről.

Mutató kiszámítása

Kiszámításakor a GDP-t, azaz az ország határain belül előállított javak értékét vesszük alapul. Ehhez még hozzáadjuk a belföldi rezidensek (hazai állampolgárok, hazai tulajdonú vállalatok) külföldön elért elsődleges jövedelmeit, és ebből kivonjuk a külföldi rezidensek (külföldi állampolgárok, külföldi tulajdonú vállalatok) belföldön megszerzett jövedelmeit. Elsődleges jövedelemnek számít a munka- és tőkejövedelem (például a munkabér vagy az osztalék), viszont nagyon fontos, hogy az adókat nem számítjuk bele. Az adók csak a GNI mutató értékébe kerülnek be.

Lényegében a GNP-t úgy számítjuk, hogy összeadjuk a magánszemélyek fogyasztási kiadásait, a belföldi beruházásokat, kormányzati kiadásokat, a nettó exportot (ez eddig a GDP-nek felel meg) és mindent, amelyet a belföldiek külföldön termeltek meg és külföldön kaptak jövedelemként. Majd ezekből kivonjuk a külföldiek által belföldön elért jövedelmeket.

A GNP-be nem kerül bele külön a félkész termékek értéke (mivel ezek beépülnek később a késztermékekbe). Illetve az sem, ha egy használt árut értékesítene.