GNP

A GNP (Gross National Product, magyarul bruttó nemzeti termék) egy gazdasági mutató, amely az adott ország gazdasági teljesítményének, vagyoni helyzetének felmérésére, és más országokkal való összehasonlítására alkalmas.

GNP jelentése

Újabban már inkább a GDP-t vagy a GNI-t használják helyette. A GNP nem más, mint egy ország állampolgárai és vállalatai által előállított termékek és szolgáltatások összessége, attól függetlenül, hogy a világ mely pontján állították elő. A GNP és GNI közötti különbség az, hogy az utóbbi az adókat is figyelembe veszi, ezáltal tisztább képet adva az ország teljesítményéről.

Mutató kiszámítása

Kiszámításakor a GDP-t, azaz az ország határain belül előállított javak értékét vesszük alapul. Ehhez még hozzáadjuk a belföldi rezidensek (hazai állampolgárok, hazai tulajdonú vállalatok) külföldön elért elsődleges jövedelmeit, és ebből kivonjuk a külföldi rezidensek (külföldi állampolgárok, külföldi tulajdonú vállalatok) belföldön megszerzett jövedelmeit. Elsődleges jövedelemnek számít a munka- és tőkejövedelem (például a munkabér vagy az osztalék), viszont nagyon fontos, hogy az adókat nem számítjuk bele. Az adók csak a GNI mutató értékébe kerülnek be.

Lényegében a GNP-t úgy számítjuk, hogy összeadjuk a magánszemélyek fogyasztási kiadásait, a belföldi beruházásokat, kormányzati kiadásokat, a nettó exportot (ez eddig a GDP-nek felel meg) és mindent, amelyet a belföldiek külföldön termeltek meg és külföldön kaptak jövedelemként. Majd ezekből kivonjuk a külföldiek által belföldön elért jövedelmeket.

A GNP-be nem kerül bele külön a félkész termékek értéke (mivel ezek beépülnek később a késztermékekbe). Illetve az sem, ha egy használt árut értékesítene.