Határbevétel

A határbevétel azt fejezi ki, hogy mennyivel növekszik a teljes bevétel, ha egységnyivel növekszik az eladott mennyiség.

A határbevétel mértékét az adott termelő számára a piaci kereslet függvénye határozza meg. Tökéletes piaci verseny esetén a határbevétel állandó,  minden terméket piaci áron lehet eladni. Oligopólium vagy monopólium esetén az eladások növeléséhez csökkenteni kell az árat, így  a határérték függvény meredeksége is csökkenő. Jele: MR (marginal revenue).

Határbevétel kiszámítása

Értéke meghatározható bármekkora értékesített mennyiségben bekövetkezett változásra. Értékét úgy kapjuk meg, ha a bevétel változását elosztjuk az eladott mennyiség változásával. Ha például a vállalat a korábbi 800 helyett 1.000 darabot ad el, ami 100.000 forint többletbevétellel jár, akkor a határbevétel 100.000/(1.000-800)=500 forint.

MR=∆TR/∆Q, ahol

∆TR, a termelés teljes bevételének változását,

∆Q pedig a termelt mennyiség változását jelenti.

Értéke tökéletesen versenyzővállalatok esetén

A tökéletesen versenyző vállalat alkalmazkodva a piachoz, az ott kialakult áron kínálja az összes termékét. Bármennyit akar is a piacra vinni, azt mind a piaci áron teszi, tehát amikor eggyel több terméket ad el, akkor a teljes bevétele pontosan a piaci árral nő. Azaz tökéletes verseny esetén a határbevétel egyenlő a piaci árral.

Határbevétel és határköltség kapcsolata

Ha a határbevétel meghaladja a határköltséget, azaz egy újabb termék előállításának költsége kisebb, mint az értékesítéséből származó bevételváltozás, akkor a profit tömege növekedni fog, hiszen a határprofit pozitív értéket vesz fel. Ez azt jelenti, hogy ezt az újabb terméket érdemes volt legyártani,  a termelés növelése racionális döntés volt.

Amennyiben a határköltség több mint a határbevétel, azaz egy újabb termék előállításának költsége meghaladja annak értékesítéséből származó bevétel-növekedést, akkor az átlagos termékenkénti profit csökken, a határprofit negatív értéket vesz fel.  A termelés növelése ilyen helyzetben nem volt racionális döntés a vállalat részéről.

Profitmaximalizálás

Ha a határbevétel éppen megegyezik a határköltséggel, azaz egy újabb termék előállításának költsége pont annyi, mint annak eladásából származó bevételváltozás (MR = MC), akkor a profit nem változik, hiszen a határprofit éppen nulla lesz. Ezért e termék előállítása jelenti azt, hogy a cég profitja ugyan nem nőtt, de még nem is csökkent, tehát a termelés szintje itt optimális, a cég elérte  a profitmaximumát. Egy profitmaximalizáló vállalat akkor viselkedik racionálisan, ha mindaddig növeli termelését és értékesítését, ameddig a nyert bevétele meghaladja költségeit.