Hitelállomány

A hitelállomány az összes kölcsön, amellyel a hitelfelvevő rendelkezik. A hitelállománnyal az eladósodottságot mérjük.

Hogyan számítható ki az értéke?

A dinamikus vállalati világban minden vállalkozásnak szüksége van tőkére, amelyet a vállalkozások hitel felvételével vagy a vállalat tulajdoni részesedésének eladásával, tőkeemeléssel tudnak előteremteni.

A vállalatok esetenként ahelyett, hogy részvényeket bocsátanának ki tőkebevonás céljából, külső finanszírozásra is támaszkodhatnak, azaz tőkeáttételt alkalmazhatnak eszközeik finanszírozására. Az idegen források arányáról alapvetően már a tőkeáttétel mértéke is információt nyújt. A cég mérlegében a saját tőke és az idegen tőke arányát fejezi ki a tőkeáttétel. Értéke megmutatja, hogy milyen mértékben támaszkodik a vállalat saját (tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott forrásokra, illetve a korábbi években képződött, visszaforgatott tartalékokra) és milyen mértékben külső forrásokra (például rövid és hosszú lejáratú hitelekre, kölcsönökre és egyéb kötelezettségekre).

Egy adott társaság eladósodottságát ezen túl több különböző mutatószámmal lehet vizsgálni. Használhatjuk még például a nettó hitelállományt, amely a felvett hitelek és kölcsönök értéke csökkentve a kihelyezett hitelek és kölcsönök, valamint pénzeszközök állományával.

A nettó hitel/saját tőke mutatóval pedig a nettó hitelállomány tőkeszerkezeten belüli arányát vizsgálhatjuk. Száz százaléknál nagyobb érték erős eladósodottságra utal, az 50 százalék alatti érték pedig konzervatív finanszírozási struktúrára.

Lakossági hitelállomány

A vállalatok mellett a lakosság is folyamodhat külső finanszírozáshoz, így vizsgálható az is, hogy egy nemzetgazdaság – azon belül akár különválasztva a vállalati szektort és a háztartásokat – mekkora hitelállománnyal rendelkezik. A lakossági hitelállomány változásának követése az üzleti ciklus szakaszainak megállapításában is fontos szerepet játszhat. Amennyiben a hosszú távú átlaghoz képest kiemelkedően magas a hitelállomány, az egyéb más tényezők fennállása mellett a gazdaság túlfűtöttségére is utalhat.

A Magyar Nemzeti Bank részletes statisztikákat vezet a lakossági hitelállományról. Az elmúlt évek adatai alapján látható, hogy a hitelpiac folyamatosan változik. Termékek jelennek meg és tűnnek el, ezenkívül az ajánlatok és a feltételek is rendszeresen módosulnak. Ez azt is jelenti, hogy nincs egy általános, biztos recept az ideális hiteltermék kiválasztására.