Hitelfedezeti biztosítás

A hitelfedezeti biztosítás egy hitel,  jellemzően nagyobb összegű személyi kölcsön, vagy lakáshitel mellé a hitelfelvevő által a futamidő végéig fizethető összeg. Ha a szerződésben meghatározott káresemény megtörténik, és ezáltal fizetésképtelenné válik a hitelt felvevő személy, a biztosító a fennálló tartozás egy részét vagy egészét kifizeti a banknak.

A biztosító fizetési kötelezettségét a biztosítási feltételek határozzák meg.

Hitelfedezeti biztosítás jelentése

A hitel a bank és az adós számára is jár bizonyos kockázatokkal. A bank legfontosabb kockázata, hogy ügyfele csak késve vagy egyáltalán nem tudja visszafizetni a felvett összeget. Amennyiben a hitel mögött fedezet áll (például gépjármű vagy ingatlan), a veszteség mérsékelhető, így a kockázat alacsonyabb, hiszen ebben az esetben nemteljesítés esetén a fedezet a bank tulajdonába kerül. Hitelt felvenni hosszú távú elköteleződést jelent. A futamidő alatt bármi történhet, ami miatt az ügyfél nem tudja fizetni a teljes havi törlesztőt. Az ilyen esetek miatt a hitelfedezeti biztosítás a bank számára is jelentős mértékben csökkenti a hitelnyújtásból adódó kockázatot.

hitelfedezeti biztosítás jelentése

A hitelfedezeti biztosítás úgynevezett csoportos biztosítás. A hitelfelvevő egy csatlakozási nyilatkozatot ír alá (biztosítotti nyilatkozatot), mely által annak a csoportnak lesz a tagja, akik az adott banknál hitelfedezeti biztosítást kötöttek. A káresemény bekövetkeztekor a biztosító a banknak fizet, nem a hitelfelvevőnek. Csak annál a banknál köthető hitelfedezeti biztosítás, ahol a hitelt felvettük.

Kockázati biztosítás mint hitelfedezeti biztosítás

A hitelfedezeti biztosítás egy kockázati biztosítás, tehát nincs befektetési része, mint például egy megtakarításos életbiztosításnak, ezért nincs hozama sem. A biztosítási időszak után nem kap vissza az ügyfél semennyit a befizetett díjakból. Szintén fontos, hogy a hitelfedezeti biztosítás az adott hitelügyletre vonatkozik. A maximális térítési összeg nem lehet magasabb, mint a fennálló hitel összege. Tehát amennyiben az ügyfél fizetésképtelenné válik, a biztosító csak a törlesztőrészletet előre meghatározott részét fizeti ki a bank számára, ezen kívül a biztosított számára nem juttat további összeget.

A kockázatviselés időszaka az az időtartam, amely alatt vállalja a biztosító a kártérítést. Ez általában a hitel folyósításának napján kezdődik (ez az időpont a kockázatviselés kezdete). Ugyanakkor bizonyos káreseményeknél, például munkanélküliség vagy tartós keresőképtelenség esetében általában 60-90 nap várakozási idővel is kell számolnunk. Ez azt jelenti, hogy a kockázatviselés kezdete után, a várakozási idő leteltével fog teljesíteni a biztosító. Tehát ha valaki például egy héttel a szerződéskötés után munkanélküli lesz, akkor arra egyáltalán nem térít a biztosító. A várakozási idővel viszont csak egyszer, a szerződéskötés és a kockázatviselés kezdete között kell számolni.

Milyen esetekben fizet a biztosító?

A biztosító által nyújtott szolgáltatásokat több fizetési nehézséget okozó helyzetben is igénybe lehet venni.

  • Regisztrált munkanélküliség és álláskeresési járadékra való jogosultság esetén a biztosító a munkanélküliség meghatározott idejére fizeti az ügyfél helyett a kölcsön havi törlesztőrészleteit a bank felé.
  • Keresőképtelenség esetén a biztosító a keresőképtelenség szerződésben meghatározott idejére megfizeti a biztosított helyett a kölcsön havi törlesztőrészleteit a bank felé, akár 12, de egyszerre legfeljebb 10 hónapon keresztül.
  • Rokkantságot okozó baleset esetén a biztosító a szerződésben vagy annak mellékletében meghatározott módon kifizeti a baleset napján fennálló tartozást a bank felé.
  • Természetes vagy baleseti halál esetén a biztosító a szerződésben vagy annak mellékletében meghatározott módon kifizeti a haláleset napján fennálló tartozást a bank felé.

Hitelfedezeti biztosítás díja

A hitelfedezeti biztosításnak külön díja van, amit a felvett hitel nagysága után százalékosan, vagy fix összegben határoznak meg a biztosítók. Megállapíthatják a havi törlesztő vagy a teljes hitelösszeg százalékában is. A biztosítás díja szolgáltatónkként változó mértékű, de jellemzően havi pár ezer forint. Nem kell feltétlenül a fent felsorolt valamennyi eseményre biztosítást kötni, egy szűkebb kör pedig természetesen olcsóbb lehet.