Hitelgarancia

A hitelgarancia vállalatok által felvett banki hitelek, kölcsönök és más pénzügyi termékek biztosítékaként nyújtott intézményi kezesség.

Hitelgarancia jelentése

A konstrukció lényege, hogy a hitelfelvevő vállalkozás nemfizetésének kockázatát átvállalja egy külső fél, a hitelgarancia-szervezet. Tehát, amennyiben a vállalat fizetésképtelenné válik, nem tudja kifizetni tartozását, a banknak akkor sem keletkezik hiánya, hiszen számára ezt az összeget a hitelgarancia-szervezet biztosítja. Célja a hitelfelvétel megkönnyítése, valamint a hitelt nyújtó intézmények kockázatának csökkentése.

Hogyan működik?

Abban az esetben, ha az adós nem tud időben törleszteni a bank számára, a hitelgarancia-szervezet fogja azt megtenni helyette. Ezzel a bank kockázata jelentősen csökken, hiszen a szervezet jó adósnak számít. A bank biztos lehet benne, hogy baj esetén fizetni fog. Innentől kezdve egy eredményes vállalkozás kisebb fedezettség mellett is hitelképes lehet a bank számára. Ez könnyebbség a vállalkozónak, hiszen így akkor is képes hitelt felvenni, ha valamilyen indoknál fogva egyébként nem felelne meg a bank előírásainak.

Lényeges körülmény, hogy a hitelgarancia mindig csak a fizetési kötelezettségek bizonyos hányadát (jellemzően 80 százalékát) biztosítja. A hitel felvételéhez ezért a vállalkozásnak is kell némi fedezetet nyújtania. Emellett a kezesség beváltása esetén ugyan a hitelgarancia-szervezet áll helyt a bank felé, ám a vállalkozás helytállási kötelezettsége is fennmarad. Azaz a banki hitel mögé lekötött biztosítékok érvényesítésének joga átszáll, a szervezet az általa megfizetett tartozást érvényesíteni fogja az adóssal szemben.

Az állam és a hitelgarancia kapcsolata

A vállalkozások hitelezési kockázatát, az állam is átvállalhatja. Amennyiben a hitelgarancia-szervezet mikro-, kis- és középvállalkozások hiteléhez vállal kezességet, úgy rendszerint az állam is részleges kezességet vállal. Azaz, ha a vállalkozás nem fizet a bankjának és helyette a hitelgarancia-szervezetnek kell helyt állnia, akkor nem csak a vállalkozás felé fogja tudni érvényesíteni a követelését, hanem az államtól is kérheti annak megfizetését.

Azonban az állami kockázatátvállalás sem teljes mértékű. Az állami viszontgarancia a hitelgarancia-szervezet kötelezettségvállalásának jellemzően 80-90 százalékát biztosítja. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelfelvételéhez állami viszontgaranciával (azaz állami készfizető kezességvállalással) kibocsátott hitelgarancia díja is alacsonyabb, jogszabályban meghatározott mértékű úgynevezett költségvetési díjtámogatás kapcsolódhat hozzá. Emiatt ez állami támogatásnak minősül, és vonatkoznak rá az EU állami támogatással kapcsolatos szabályai és előírásai. Így a kisvállalkozások esetében talán legáltalánosabb az alacsony összegű támogatás.

Hitelgarancia díj

A kezességvállalásért cserében díjat számítanak fel a hitelintézetnek, amelyet az továbbhárít a hitelt felvevő vállalkozás felé. A  fizetendő díjat több tényező is befolyásolhatja, például a kezességvállalással biztosított összeg és a kezességvállalás mértéke, a futamidő és az igénybe vehető díjkedvezmények. A hitelgarancia általában a felvett hitel tőkeösszegére vonatkozik. Egyes esetekben azonban a kezességvállalás nemcsak a tőkére, hanem a fizetendő kamatra is kiterjed. Erről az adott konstrukció leírása nyújt mindig tájékoztatást.

Maximum egyéves lejáratú kezességvállalás esetén a díjat egyszerre, a szerződés megkötésekor kell megfizetni. Az éven túli futamidejű készfizető kezességvállalás esetén, néhány kivétellel, a díj fizethető évenként vagy a teljes futamidőre előre (maximum öt éves futamidő esetén), egy összegben.

A ténylegesen fizetendő díj kalkulálásához a díj mértékén túl fontos figyelembe venni, hogy mi a díj vetítési alapja, azaz a díjat a hitel (teljes) összegére vagy a garantált összegre vetítve kell-e kalkulálni. Másik fontos kérdés, hogy mekkora a kezességvállalás mértéke. Ugyanaz az 1,5 százalékos díj értelemszerűen sokkal „drágább”, ha a kezességvállalás mértéke csak 50%, mint ha például 80 százalékos.