Hiteltörlesztési moratórium

A hiteltörlesztési moratórium a hitelek (havi) fizetési kötelezettségeinek felfüggesztését jelenti átmeneti pénzügyi zavarok idejére.

Ez azonban nem jelent tartozáselengedést, a kamatok csökkentését, pusztán haladékot ad. Moratóriumot kormány, szabályozók vagy egy vállalkozás szabhat ki.

Hiteltörlesztési moratórium

Hiteltörlesztési moratórium a csődtörvényben

A csődeljárás megindítását az adós – kérelem alapján – kezdeményezheti.

A cég kérelméhez csatolni kell:

  • a három hónapnál nem régebbi beszámolóját, vagy közbenső mérlegét,
  • a hitelezők névsorát,
  • a hitelek összegét és a lejáratok időpontját,
  • az eljárási illeték és a közzétételi költségtérítés befizetését igazoló okiratot,
  • valamint a társaság legfőbb szervének jóváhagyó határozatát is.

A kérelemben nyilatkoznia kell továbbá az adósnak a vagyoni helyzetét bemutató adatokról, valamint a társaság ellen korábban elrendelt csőd– és felszámolási eljárásokról is.

A csődeljárás második szakasza a fizetési haladék (hiteltörlesztési moratórium) időszaka. Ez alatt az adósnak lehetősége van csődegyezségi tárgyalás lefolytatására a hitelezőivel való megegyezés érdekében. A csődeljárást elrendelő végzés közzétételétől számítva az adóst fizetési moratórium illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, vagy az azt követően esedékessé vált pénzkövetelések vonatkozásában. A moratórium nem szünteti meg az adós cég és a hitelező közötti jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és jogokat. Azonban az adós ellen végrehajtás nem rendelhető el és az adós számláinak terhére fizetési megbízás nem teljesíthető.

A csődeljárást befejezetté nyilvánító végzés meghozatalára abban az esetben kerül sor, ha létrejött a törvénynek megfelelő csődegyezség az adós és a hitelezők között, és azt a bíróság jóváhagyta. Ebben az esetben lezárul a hiteltörlesztési moratórium. Ha az egyezség nem jött létre a felek között, vagy a jogszabályokban foglaltaknak az nem felel meg, a bíróság a csődeljárást megszünteti és ebben az esetben hivatalból meg kell indítania az adós ellen a felszámolási eljárást is.

Gyakorlati példa a hiteltörlesztési moratóriumra

A Covid-19 okozta gazdasági problémák kezelésére az MNB 2020 március 18-án felszólította a bankokat, hogy valamennyi lakossági hitel, többek között lakáshitelek és személyi kölcsönök esetében vezessenek be törlesztési moratóriumot 2020. év végéig. Később a rendeletet meghosszabbították.

A kormány döntése értelmében a moratórium minden lakossági és vállalati hiteladós kölcsönére és lízingszerződésére – folyószámlahitelek és hitelkártyák esetében lehívott hitelkeret részére – vonatkozik, amelyet 2020. március 19-ig folyósítottak. A részvétel viszont nem kötelező, az ügyfél döntésétől függ. Amennyiben az ügyfél élni kíván a moratórium biztosította jogokkal, sem ezek tőketartozását, sem a kamatát, sem egyéb költségét nem kell fizetni a moratórium időszakában.