Hozam

A hozam a különböző befektetések eredményéül kapott tőkenövekmény.

Rendszerint százalékos formában adják meg. Előnye, hogy könnyedén összehasonlíthatóvá teszi a különböző típusú befektetéseket. Megkülönböztetjük a bruttó és a nettó hozamokat. Nettó alatt a tiszta hozamot értjük, vagyis azt, ami minden levonástól (díjaktól, adóktól) mentes. Bruttó alatt a nettó hozam és a különböző addicionális költségek (adók, díjak, kezelési költségek) összegét értjük.

hozam

Különbség a kamat és a hozam között

A kamat a kibocsátáskor megállapításra kerülő százalékos mutató, a hozam pedig a befektetés értékének változása egy adott időszak alatt. Tehát utóbbi a kamatból származó bevétel és az árfolyamnyereség, vagy -veszteség együttes százalékos mutatója.

Az olyan pénzügyi befektetések esetében is van lehetőség a kiszámítására, mint a vállalati kötvények vagy az állampapírok, amelyeknek van kamata is. Csakhogy a kötvények adhatók és vehetők is a futamidejük alatt, áruk pedig a kamatkörnyezet változásának függvényében maga is változik. A kamatot viszont mindig a névérték után fizetik, ezért a kötvény esetében a befektetett összeg – azaz a megvásárolt kötvény ára – majd az eladásakor kapott ár vagy a lejáratkor kapott pénz (névérték és a kamat összege) közötti viszonyt a hozam fogalma írja le jól.

Hozamszámítás

A hozamszámításnál fontos tényező az idő. Leggyakrabban éves hozamról beszélünk, de sok esetben találkozhatunk éveken átívelő, közép- vagy hosszú távú befektetéssel is. Ilyenkor a kamatos kamat elvét alkalmazzuk. Ha egy 1000 forintos befektetésről azt mondjuk, hogy 20 százalék az éves hozama, akkor az első év végén 1200 forintunk lesz. A második év végén azonban nem 1400, mert a második év 20 százaléka már első évben elért 1200 forintra értendő. Így a második év végén már 1440 forintunk lesz, és – ilyen fix kamatszint mellett – már a 4. évre megduplázzuk a pénzünket.

Elvárt hozam

Minden befektetés fontos paramétere az elvárt hozam, vagyis saját várakozásunk arról, hogy az adott befektetéstől mekkora többletjövedelmet remélünk. Általánosságban igaz, hogy minél nagyobb kockázatot vállalunk és minél hosszabb időtávon fektetünk be, annál magasabb hozamot érhetünk el.