Humán tőke

A humán tőke azt jelenti, hogy az egyén, a közösség szellemi és fizikai képességei hasznosuló befektetésként értelmezhetők. A fogalom körébe tartozik egy cég, vagy intézmény állományában lévő munkatársak szellemi és fizikai képességeinek összessége, amely a célok megvalósításának bázisát képzi.

Humán tőke jelentése

Az egyénben megtestesült tudás, készségek, kompetenciák és sajátosságok, megkönnyítik a személyes, a társadalmi és a gazdasági jólét megteremtését. A humán tőke azon hasznos és értékes képességek, ismeretek összessége, amelyet az emberek az oktatásban és a munkahelyi gyakorlatban halmoznak fel. A nagyobb tudás és nagyobb tapasztalat eredményeként hatékonyabb munkavégzés valósítható meg, ugyanannak a munkaerőnek az értéke növekszik. Általában ez a magasabb bérekben is megmutatkozik.

Humán tőke állomány

A humán tőke állomány a tudás, a kompetenciák és egyéb olyan gazdaságilag releváns tulajdonságok összessége, amelyekkel a munkaképes korú népesség rendelkezik. Mérése nehéz, hiszen az emberi tőke számos tulajdonság függvénye. Vizsgálatára két megközelítés létezik. Az egyik az egyének által teljesített oktatási szint mérése, a másik a mindennapos feladatok végrehajtására vonatkozó képességek tesztelése.

Munkakínálat

Napjainkra a munkakínálat jelentős változásokon ment keresztül az életkort tekintve. Valamennyi fejlett gazdaságban a népesség elöregedése tapasztalható, ami az idősebb korosztályok munkakínálatának növekedését (a gazdasági aktivitás kitolódását) eredményezi. Ezzel szemben a fiatalabb korosztályok tovább tanulnak (alkalmazkodva a tudásalapú társadalmak igényeihez), ami az ő munkakínálatuk csökkenését vonja maga után. A fejlődő országokban ezzel szemben a fiatalabb korosztályok vannak túlsúlyban, akik korábban állnak munkába. A kisebb tudás kisebb munkatermelékenységet is jelent, ami a jövedelmekben is megmutatkozik.

Mérése

Az értékének a meghatározására irányuló módszereket két nagy csoportra lehet osztani. Az egyikbe azok az eljárások tartoznak, amelyek azon megközelítésen alapulnak, hogy a humán tőke mérésére alkalmazott tényezők pénzben, azaz a piac segítségével kifejezhetők. A kutatók így a humán tőke mértékének meghatározására a jövedelem- és a költségalapú módszert, valamint a kettő egyesítését tartalmazó megközelítést alkalmazzák.

A másik csoportba tartozó módszerek nem a pénzbeli mérhetőségen, értékmeghatározáson alapulnak, hanem az oktatás felől közelítenek. Ebben az esetben a kutatók az oktatási rendszer teljesítményének a mérésével próbálják meghatározni az emberi tőkét, mivel az oktatás, a tanulás a beruházás egyik formájának tekinthető. Az oktatással kapcsolatba hozható mutatók közé tartozik a beiskolázási arány, az oktatás átlagos éveinek a nagysága, az írni-olvasni tudók aránya a felnőtt lakosságon belül, valamint a munkaképes korú lakosság azon hányada, akik alap-, közép- vagy felsőfokú végzettséggel (esetleg még részletesebb bontásban meghatározott oktatási évvel) rendelkeznek.

Humán tőke fejlesztése

Az emberi tőke elméletének a feltételezése szerint az emberek oktatás, képzés révén beruházásokat végeznek saját termelőképességükbe. Ezek a beruházások növelik termelőképességüket, termelékenységüket és így munkájuk piaci értékét. Ezért jövőbeli keresetük magasabb lesz. A beruházások az emberi tőkébe nem szorítkoznak a formális oktatásra. Minden olyan befektetés, amely javítja a termelőképességet, az humántőke-beruházásnak tekinthető. Például, amikor pénzért veszünk igénybe egészségügyi szolgáltatásokat, akkor is legalább részben emberi tőkébe fektetünk.