Idegenforgalmi adó 2023

Az idegenforgalmi adó (IFA) a szálláshelyek igénybevétele esetén az állam részére fizetendő összeg.

Mikor kell fizetni az idegenforgalmi adót?

Egy helyi adónem, azaz meghatározása, kivetése és elszámolása az önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Az adónemmel minden szállás bérbeadásnál, így a magánszálláshely kiadása esetén is találkozunk, amely a számlán külön tételként van feltüntetve. Habár az adó beszedését és elszámolását az önkormányzat felé a szállásszolgáltató végzi, annak összege a szolgáltatást igénybe vevőt, így végső soron a fogyasztót terheli.

Mértéke

Az ifa 2003 során került bevezetésre, amikor annak mértékét maximum 300 forintban, vagy a fizetendő összeg legfeljebb 4 százalékában maximalizálták. A mértéke azóta több helyen emelkedett, pontos értékéről településenként a Magyar Államkincstár honlapján tájékozódhatunk.

Az idegenforgalmi adó mértékét, valamint tételes vagy százalékos számítási alapját az adott település önkormányzata rendeletben határozza meg.

Idegenforgalmi adó 2023

2023. január 1-jétől az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 580 Ft-ra módosult.

Az idegenforgalmi adó 2021-es pénzügyi évre vonatkozóan tételes meghatározás esetén maximum 525,5 forint lehetett éjszakánként és személyenként. A számítás alapját a 2003 során meghatározott 300 forintos összeg, és a 2003. és 2019. közötti 75,2 százalékos, KSH által mért fogyasztói ár-index növekedése határozza meg. A 2020-as településenként meghatározott értékek a 2021-es évben a kormány rendelete értelmében nem emelkedhettek.

A járványügyi helyzetre vonatkozó kormányrendelet értelmében 2020. április 26. és 2021. július 1. között nem kellett a szolgáltatóknak idegenforgalmi adót fizetniük. A be nem szedett összeg adóhatósághoz történő bevallására azonban ebben az időszakban is szükség volt.

Az IFA beszedése a 2023-as évben a vírushelyzetet megelőző időszakok rendje szerint halad tovább.

Idegenforgalmi adó mentesség

Idegenforgalmi adót magán- és falusi szálláshely bérbeadása esetén is be kell szednie a szállásnyújtónak.

Az alábbi esetekben azonban az adó alól mentességet élvez

  • A 18. életévét be nem töltött személy
  • A gyógyintézetben vagy szociális intézményben ellátásban részesülő személy
  • Közép- felső-, vagy szakképzés keretében szálláshelyen tartózkodó személy
  • Honvédelmi, rendvédelmi, vagy közszolgálati feladatokat ellátó személy, vagy annak hozzátartozója, amennyiben a vendégéjszakát az állományban lévő személy látogatása indokolja
  • Egyházi jogi személy tulajdonában álló építményben töltött vendégéjszaka, kizárólag az egyházi személy hitéleti tevékenységének céljából
  • A településen székhellyel, telephellyel, vagy ideiglenes iparűzési adó alá tartozó tevékenységet végző vállalkozó vagy ezen vállalkozó munkavállalója által eltöltött vendégéjszaka, amennyiben azt a folytatott munkavégzés indokolja
  • 2022-től azok a magánszemélyek, akik az önkormányzat illetékességi területén egészségügyi szolgálati kötelezettség okán tartózkodnak

Az adómentességet a szálláshely igénybe vevőjének hivatalos dokumentummal igazolnia kell, melynek érvényességének ellenőrzése a szállásadó felelőssége.

Nyilvántartása

Az adó mértékének nyilvántartásához a szállásadónak kötelessége a szálláson üdülő személyek nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, útlevelének vagy személyi igazolványának számát, valamint a szálláshelyre történő megérkezésének és távozásának idejét is rögzíteni.

Idegenforgalmi adó bevallása

A szálláshely bérbeadását megelőzően az önkormányzat felé a tevékenységet be kell jelenteni. Az önkormányzat által biztosított nyomtatványon ezt követően a vendégek adatait és a vendégéjszakák számát nyilván kell tartani.

Az idegenforgalmi adó bevallására a nyomtatvány adatai alapján egy adóbevallási nyomtatványon kerül sor, amelyet tárgyhónapot követő hónap 15-ig le kell adni és az összeget be kell fizetni. Ügyfélkapu vagy cégkapu használata esetén elektronikus bevallásra is lehetőség van.

A számlán a beszedett idegenforgalmi adót külön tételként kell feltüntetni. Továbbá fontos, hogy annak ellenértékét SZÉP kártyával nem lehet kiegyenlíteni. Amennyiben a beszedést elmulasztottuk, a szállásnyújtónak ilyen esetben is adófizetési kötelezettsége van az önkormányzat felé.