IFRS

Az IFRS az Európai Unióban a tőzsdén lévő vállalatokra kötelezően vonatkozó számviteli szabályok gyűjteménye.

IFRS jelentése

Az International Financial Reporting Standards: Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok az IASB (International Accounting Standards Board: Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület) által kibocsátott számviteli szabályok gyűjteménye. Az Európai Unió 2005 óta tette kötelezővé a területén lévő tőzsdéken (így a BÉT-en is) jegyzett vállalkozások számára, hogy a szabályrendszernek megfelelő beszámolót készítsenek. Célja, hogy e szabályok alkalmazásával átláthatóvá és összehasonlíthatóvá váljanak a vállalkozások.

IFRS előnyei

Az IFRS-re való átállás egyik előnye volt, hogy csökkentek a vállalkozások adminisztratív terhei, mivel többé már nem kellett a vállalkozóknak kétféle számviteli rendszert működtetniük az éves beszámoló hazai és nemzetközi szabályok szerinti elkészítéséhez. Aki az ISAB által meghatározott beszámolókészítés mellett döntött, az mentesült a magyar számviteli szabályok szerinti dokumentumok elkészítésétől. Ezen túlmenően az így készített beszámolók nemzetközi szinten is összehasonlíthatóvá váltak a piaci szereplők számára.

Kinek kötelező az alkalmazása?

Magyarországon jelenleg csak a tőzsdén jegyzett vállalkozások éves beszámolójára kötelező az alkalmazása. 2017. január 1-től emellett kötelezően alkalmazni kell Magyarországon is az éves beszámoló elkészítése során az IFRS-t annak a vállalatnak, amelynek értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák. A követelményrendszert alkalmazó vállalkozásoknál IFRS minősítéssel rendelkező könyvelőt és könyvvizsgálót kell felkérni. A nemzetközi számviteli standardok alkalmazásának következményeként a belföldi cégek és a külföldi vállalatok éves beszámolói (pénzügyi jelentései) összehasonlíthatók lesznek.

IFRS követelmények

Az IFRS a számviteli tevékenységek széles körét fedi le. Az üzleti gyakorlatnak vannak bizonyos szempontjai, amelyekre kötelező szabályokat határoz meg. Befolyásolja a mérleg összetevőinek jelentési módját. A következő elemek elkészítése az éves jelentésen belül kötelező:

  • pénzforgalmi kimutatás, ami összefoglalja a vállalat pénzügyi tranzakcióit az adott időszakban.
  • eredménytartalék kimutatás, ami dokumentálja a társaság saját tőkéjének változását az adott pénzügyi időszakban
  • egy átfogó árbevétel kimutatás, amelyben részletesen kifejtik a társaság bevételeinek alakulását az adott pénzügyi időszakban.

Ezen alapjelentések mellett a vállalatnak összefoglalót kell adnia a számviteli politikájáról is. A teljes jelentést gyakran összehasonlítják az előző jelentéssel annak szemléltetésére, hogy a profit és a veszteség hogyan változott.

A fentieken kívül egyéb követelmények is vannak, amelyeket az áttérő társaságoknak teljesíteniük kell az átálláshoz. A vállalkozásnak rendelkeznie kell az áttérésre való felkészültségét igazoló – IFRS-minősítéssel ellátott kamarai könyvvizsgáló által kibocsátott – jelentéssel. A változást legkésőbb az áttérés napja előtt 90 nappal be kell jelentenie az állami adóhatósághoz, valamint a Központi Statisztikai Hivatal részére, amelyhez csatolni kell a könyvvizsgálói jelentést. (A Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá tartozó gazdálkodók az MNB felé is kötelesek a bejelentést megtenni.) Az áttérés napja az első IFRS-ek szerint készült éves beszámoló üzleti évének első napja.