Inkasszó

Az inkasszó egy beszedési megbízás, melyet a számlavezető bank kezdeményez, hogy a szóban forgó pénzösszeg jóváírásra kerüljön a jogosult számára, a kötelezett terhére. Az inkasszó tehát egy olyan átutalás melyet nem a számla tulajdonosa indított.

A hatályos szabályok alapján csakis bíróság és végrehajtó szerv kezdeményezhet inkasszót. A bíróság a számlavezető bank számára átutalási végzést bocsát ki. Ebben követeli az összeg kiutalását a jogosult számára a kötelezett bankszámlájának terhére. 

Inkasszóra sor kerülhet, ha valamely állami hivatal felé van tartozásunk, ez esetben az adóhatóság feladata a tartozás rendezésének kikényszerítése. Másik elterjedt formája logisztikai ügyletek során fennmaradó fizetési hátralékok rendezése. Ekkor inkasszó irodák szolgáltatásai is igénybe vehetőek.

Az inkasszó fajtái

Létezik prompt és határidős fajtája. A prompt inkasszó azonnali beszedésre ad lehetőséget. A határidős típus viszont csak bizonyos idő, úgynevezett kifogásolási idő eltelte után követeli a fizetést.

A csoportos inkasszó lehetővé teszi különböző közüzemi szolgáltatónak, biztosítóknak és egyéb szervezeteknek, hogy egyszerre több kötelezettől is automatikusan szedjék be követeléseiket.

Okmányos inkasszó esetén a külkereskedelem során az exportőr megbízza bankját, hogy a leszállított árú ellenértéket a kereskedelmi okmányok alapján hajtsa be a vevőtől.

Vinkulált okmányos inkasszóról esetén a vevő csak befizetés után juthat hozzá az áruhoz, vagy az áru fölötti rendelkezési joghoz. Ennek további két típusa van. A speditőr inkasszó esetén az eladó feladja az árut egy címre (nem a vevőére), azzal a feltétellel, hogy az áru csak akkor adható át, ha a vevő felmutatja a fizetést igazoló nyugtát. Ebben az esetben nincs szerepe a banknak. Indirekt bankbeszedvény esetén a vevő feladja az árut és az okmányokat elküldi a beszedéssel megbízott banknak. A vevő a bank felszólítása után fizeti ki az árut. A fizetési bizonylattal a vevő jogosult átvenni az árut. Direkt bankbeszedvény esetén a bank kapja meg az árut és az okmányokat is, fizetés esetén ők adják ki az árut. Ezen formája viszonylag ritka.

Nyitott inkasszó esetén az eladó közvetlenül a vevő címére adja fel az árut, így azt a vevő fizetés előtt birtokba veszi. A vevő az átvétel után a bank felhívására kifizeti az áru ellenértékét.

Látra szóló inkasszó esetén a vevő fizetés előtt megtekintheti az árut és a vonatkozó okmányokat.

Lát utáni bizonyos időre szóló okmányos beszedés esetén az árut és az okmányokat a bank nem a fizetés teljesítése ellenében, hanem a vevő fizetési ígéretének ellenében adja át.