ISIN kód

Az ISIN kód a különböző értékpapírok egyedi azonosítója, kvázi egy adminisztratív ujjlenyomatként funkcionál a nemzetközi pénzügyekben.

ISIN kód jelentése

Az ISIN kód az angol International Securities Identification Number, azaz Nemzetközi Értékpapír Azonosító Szám kifejezés rövidítése. Minden országban egy hivatalosan kinevezett szerv regisztrálja, adminisztrálja és osztja ki az azonosítókat. Magyarországon ezt a feladatkört a KELER kódkiadó látja el.

Az ISIN kód nem összekeverendő olyan azonosítókkal, mint a tőzsdei “Ticker”. A Ticker azonosítók tőzsdénként változhatnak, amennyiben egy értékpapír több piacon is bevezetésre került. Ezzel ellentétben az ISIN egy univerzális azonosító, a kód minden tőzsdén egyezni fog, amennyiben azonos értékpapírra keresünk.

A kód felépítése

A kód felépítése az országkódból, egy országon belüli egyedi azonosítószámból, valamint egy ellenőrző karakterből áll, amelyek együttesen egy 12 karakter hosszú kódot alkotnak. Az országkódot az ISIN első két karaktere alkotja, melyek általában az ország nevére utaló betűk. Az országkódot az értékpapír kibocsátójának székhelye alapján regisztrálják. A magyar értékpapírok ennek megfelelően HU országkóddal kezdődő ISIN kóddal vannak regisztrálva. Az egyedi azonosító egy komputer által generált véletlenszerű számsor. Végezetül, a kontroll karakter az azonosító hamisítás ellen lett kitalálva. A teljes kód beadásakor a szerverek egy algoritmus alapján ellenőrzik, hogy a kód valódi e. Ezt az algoritmus egy kriptográfiai függvény alapján végzi. Hasonló elven működő biztonsági mechanizmusokat használnak a bankkártyák kibocsátói és a kriptovaluták is.

Mikor kell új ISIN kódot igényelnie az értékpapír kibocsájtónak?
  • Ha új értékpapír-sorozatot bocsájt ki.
  • Abban az esetben, ha a korábban már ISIN-nel ellátott értékpapír névértéke, devizaneme vagy a hozzá kapcsolódó jogok, illetve kötelezettségek köre megváltozik.
  • Ha az egy sorozaton belül eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok átmenetileg nem azonos jogokat testesítenek meg.
  • Akkor, ha a tőzsdén már jegyzett értékpapírral azonos értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírok forgalomba hozatala esetén a később forgalomba hozott értékpapírok ugyanazon tőzsdére történő bevezetésére nem a forgalomba hozatallal egy időben kerül sor.

ISIN kód kiadásával kapcsolatban itt érhető el további információ a KELER oldalán, valamint a KELER kódkiadó egy kódkereső szolgáltatást is nyújt.