ITM opció (In the money)

Az ITM opció azt jelenti, hogy az adott opcióban foglalt kötési ár alacsonyabb a mögöttes termék aktuális piaci áránál, vagyis az opció érvényesítése a tulajdonosa számára pozitív árkülönbözetet nyereséget jelent.

Opciós ügyletek működése

Az ITM (In the money) opció tehát az opciós ügyletek egy fajtája. Az opció olyan tőzsdei eszköz, amely jogot biztosít tulajdonosa számára, hogy lejártakor, vagy lejárta előtt megvegye vagy eladja egy rögzített áron az opció alapjául szolgáló eszközt, általában részvényt. Ebből is fakad két alapvető típusa: a vételi opció (angolul: call) és az eladási opció (angolul: put). A rögzített árat kötési árnak is nevezzük.

Minden opciónak van birtokosa és kibocsátója (avagy kiírója). Az opció jogot biztosít a birtokosának és kötelezettséget formál a kibocsátójával szemben. A birtokos szabadon dönthet, hogy él az opció jogával, a kiíró pedig köteles ehhez a döntéshez alkalmazkodni. A kiíró e hátrányos helyzetét hivatott kompenzálni az opciós díj, az opciós prémium.

In the money (ITM), out the money(OTM), at the money (ATM)

Az opció lejárata előtt, annak függvényében, hogy az opcióban rögzített ár milyen viszonyban áll az alapeszköz aktuális értékével, az opciót háromféleképpen osztályozhatjuk:

  • In the money (ITM) opcióról akkor beszélünk, ha az opció érvényesítése a tulajdonosa számára pozitív árkülönbözetet jelent. Vételi opció esetén a kötési ár alacsonyabb az alapeszköz aktuális értékénél. Eladási opció esetén a kötési ár magasabb, mint az alapeszköz aktuális értéke.
  • Out the money (OTM) opcióról akkor beszélünk, ha az opció érvényesítése a tulajdonosa számára negatív különbözetet jelent. Vételi opció esetén a kötési ár magasabb, mint az alapeszköz aktuális értéke. Eladási opció esetén a kötési ár alacsonyabb, mint az alapeszköz aktuális értéke.
  • At the money (ATM) opcióról akkor beszélünk, ha az opció érvényesítése közömbös tulajdonosa számára, mivel az alapeszköz aktuális értéke megegyezik a kötési árral.

Az ITM opció belső értéke

Az opció belső értéke az az összeg, amit a tulajdonos az opció azonnali érvényesítésével nyerne, vagyis megegyezik a kötési ár és az alapeszköz aktuális értékének különbségével. ITM esetén van belső értéke az opciónak, OTM esetén nincs.

Külső érték, idő érték az ITM opció esetén

A külső érték, más néven időérték az alapeszköz piaci árára vonatkozó feltételezésekből fakad. Például egy befektető 45 dollárét vásárol egy vételi opciót. Az alapeszköz értéke 50 dollár. Az opció belső értéke így 5 dollár. A következő befektető hajlandó viszont megvásárolni az opciót 47,5 dollárét, abban a reményben, hogy az alapeszköz értéke növekedni fog. Ez esetben az 5 dolláros belső értéken felül, a 2,5 dollár az opció külső, idő értéke.

Fontos tehát látni, hogy nem minden ITM esetén nyereséges az üzlet, figyelembe kell venni az opció megvásárlásának egyéb költségeit és jutalékait.