Jegybank

A jegybank, más néven központi bank vagy monetáris hatóság fő feladata az adott állam gazdaságpolitikáját képező monetáris politika megalkotása és megvalósítása.

Ezek az intézmények világszerte a 19. században alakultak meg. Magyarország jegybankja a Magyar Nemzeti Bank (MNB), melynek fő célkitűzése az árstabilitás elérése és fenntartása.

Ahhoz, hogy megértsük milyen szerepet tölt be a jegybank a gazdaságban, nézzük meg először, hogyan épül fel egy gazdaság bankrendszere.

Monetáris szektor, bankrendszer

A monetáris szektorba egy ország bankjainak és azok tevékenységeinek összessége tartozik. A bankrendszert a központi bank, más néven jegybank és a kereskedelmi bankok együttesen alkotják. A bankrendszer lehet egy- vagy kétszintű.

Az egyszintes bankrendszerben a jegybanki és kereskedelmi banki funkciók nem vállnak szét egymástól, a központi bank is kapcsolatban áll a gazdálkodó egyénekkel, míg a kétszintű bankrendszerben a jegybanki és a kereskedelmi banki funkciók élesen elkülönülnek, a jegybank közvetlen kapcsolatban csak a kereskedelmi bankokkal áll, a gazdálkodó egyénekkel a kereskedelmi bankokon keresztül, közvetetten áll kapcsolatban.

Jegybank szerepe a monetáris politikában

A jegybankok elsődleges feladata az állam gazdaságpolitikáját képező monetáris politika meghatározása és megvalósítása. Gazdaságpolitika alatt egy államnak azon elhatározásait, döntéseit és cselekedeteit értjük, amelyekkel társadalmi és politikai céljaik elérése érdekében a gazdasági folyamatokat befolyásolják, a társadalmi jólétet növelik.

Napjainkban a monetáris politika elsődleges célja az árstabilitás fenntartása az inflációs cél elérésével. A monetáris hatóság, más néven a jegybank a monetáris politika intézményrendszerének a központi szereplője. 

Fontosabb jegybankok

A jegybankok világszerte nagyjából egy időben, a 19. század második felében alakultak ki. Ekkor szűnt meg az egyszintű bankrendszer. Magyarország jegybankja, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 1924. június 24-én kezdte meg munkáját. Az Európai Unióban az Európai Központi Bank, az Amerikai Egyesült Államokban a Szövetségi Tartalék Rendszere, a Federal Reserve System, a monetáris politika fő intézménye.

A jegybank feladatköre

A monetáris hatóságok, jegybankok a következő feladatkörrel rendelkeznek:

  • Az állam bankjaként vezeti az ország központi költségvetési számláját, felel az állam monetáris politikájának a meghatározásáért és megvalósításáért
  • Meghatározza a monetáris célú műveletekhez kapcsoló kamatlábak mértéket, melyek közül a legfontosabb a jegybanki alapkamat
  • Monopol jogot formál az adott ország törvényes fizetőeszközének kibocsátására
  • A hitel- és pénzkínálat, illetve a kamat alakulását befolyásolja, a hazai fizetőeszközök stabilitását biztosítja
  • Kezeli az ország nemzetközi tartalékát, mely jellemzően aranyból és devizatartalékokból, külföldi törvényes fizetőeszközökből áll
  • A jegybank vezeti a monetáris és nem monetáris intézmények számláját, átutalásokat hajt végre, likviditást biztosít
  • Biztosítja a pénzügyi szolgáltató rendszer stabilitását, kezeli a sokkokat
  • Statisztikai célú adatokat gyűjt és szolgáltat