Jelenérték

A jelenérték egy jövőbeli összeg mai értékének meghatározása.

Jelenérték jelentése

A jelenérték egy pénzügyi alapfogalomnak tekinthető. A pénz időértéke abban áll, hogy a mai 1.000 forint értéke nem feleltethető meg a holnapi 1.000 forint értékének, mivel a kockázatmentes hozamoknak köszönhetően a holnapi 1.000 forint nem kívánja meg azonos összeg megtakarítását a jelenben. A két összeg a jelenérték-számítás segítségével hasonlítható össze. A jelenérték-számítás a különböző jövőbeli pénzárammal kecsegtető befektetések összehasonlítását és értékelését teszi lehetővé azáltal, hogy azonos időbeli alapra helyezi az eltérő pénzáramokat.

A pénz időértéke

A pénz fontos tulajdonsága annak időértéke vagyis, hogy eltérő időpontban azonos pénzösszegek eltérő reálértékkel bírnak. Egyszerűbben fogalmazva, pozitív hozam mellett a mai 1.000 forint többet ér, mint egy év múlva 1.000 forint. Monetáris szinten ezt okozhatja az infláció, közgazdaságilag az emberek időbeli preferenciái, pénzügyi értelemben azonban leginkább az, hogy a ma megkapott összeg esetén az azonnal befektethető, vagyis egy év múlva annak értéke már tartalmazhatja a tőke egy évnyi hozamát is. A későbbi azonos névértékű pénzáram tehát pénzügyileg kevésbé értékes figyelembe véve az elmaradó hozamokat.

A pénz időértéke az általa megszerezhető hozamnak feleltethető meg. Különféle időpontokban rendelkezésre álló összegek összehasonlítása az adott pénzösszegek nominális és időértékének felhasználásával  lehetséges. Gyakran használt fogalom két pénzösszeg összehasonlítására a jelenérték és jövőérték. A jelenértékkel a jövőbeli összegek mai értékét határozzuk meg, ehhez hasonlóan a jövőértékek esetén a pénzösszegek egy konkrét jövőbeli időpontban meghatározott értéke kerül megállapításra.

A példaként felhozott 1.000 forint jövő évre vonatkozó jövőértéke 5 százalék vélt hozam mellett (1.000*1,05=) 1.050 forint. A mai 1.000 forint tehát egy év múlva 1.050 forintnak feleltethető meg, így a ma rendelkezésre álló 1.000 forintunkat megéri elcserélni ilyen körülmények között egy év múlva esedékes 1.060 forintért cserébe, de nem éri meg elcserélni egy év múlva esedékes 1.040 forintért.

Jelenérték-számítás

A jövőértékét tehát a jelenlegi 1.000 forintunk nominálértéke és az időszakoknak megfeleltethető alternatív hozam szorzataként kaphatjuk meg.

Ennek megfelelően tehát 5 százalék hozamszint mellett az 1.000 forintunk jövőértéke:

  • 1 évre 1.000*1,05
  • 2 évre 1.000*1,05*1,05
  • X évre 1.000*1,05^x

Általánosítva: Jövőérték = Befektetett összeg * (1+ Alternatív éves hozam) ^ Évek száma

A jövőérték aritmetikájával összhangban, a képlet egyszerű átrendezésével számolható a jövőbeli pénzáramok jelenértéke is. Ez a jövőbeli pénzösszegek adott éves hozammal történő visszaszámolása – szakszóval diszkontálása – által történik. Technikailag mindez az időszakok között elérhető hozammal történő osztásként értelmezhető. A jövőbeli pénzáramok általánosított jelenértékűsítése tehát a következő képlet alapján történik.

Jelenérték = Jövőbeli érték/(1+Alternatív éves hozam)^Évek száma

Befektetési döntések a jelenérték figyelembevételével

Vállalatok beruházási döntései esetében általános, hogy a jelenidejű beruházási költségekkel szemben az általuk megtermelt nyereségek a jövőben elnyújtva jelennek meg. Nettó jelenérték-számítással kiszámolható, hogy hogyan viszonyulnak a jövőbeli pénzáramok a jelenkori költségekhez. A nettó jelenérték alatt a jövőbeli pénzáramok jelenértékének és a befektetés (jelen)értékének különbségét értjük.

Képlete: Nettó jelenérték = Jövőbeli pénzáramok jelenértéke – Befektetés költsége

Amennyiben egy beruházás nettó jelenértéke pozitív, akkor a befektetés elméletben jövedelmezőnek tekinthető.

A vállalati beruházásokhoz hasonlóan igaz lehet ezen összefüggés egyéb befektetéseket illetően is. Amennyiben a jövőbeli kifizetések jelenértéke meghaladja a befektetés költségét, akkor a befektetés előnyösnek tekinthető. Másképpen fogalmazva, ha az adott befektetés költsége elmarad a befektetésből származó bevételek jelenértékétől, akkor azt megéri megvenni. Ugyanakkor amennyiben a befektetés költsége meghaladja a befektetésből származó bevételek jelenértékét, akkor a költséggel megegyező összeget jobban megéri a diszkontrátának használt alternatív hozammal kamatoztatni.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő diszkontrátát?

A jelenérték egyik kulcsa annak diszkontrátájában található. A diszkontráta – mely példánkban 5 százalékban került feltüntetésre – az adott befektetés alternatívája által elérhető hozamszintet jelenti. Ezen diszkontráta megválasztása azonban rendkívül esetleges és bizonytalan.

Gyakori, hogy a diszkontrátát a kockázatmentes hozammal, vagyis az adott időszakra érvényes állampapír hozamával azonosítják. Nagyobb kockázatú befektetések esetében azonban érdemesebb lehet a diszkontrátát a nagyobb kockázathoz tartozó magasabb elvárt hozamhoz igazítani.

Lényeges még kiemelni, hogy a diszkontráta alkalmazása során jövőbeli hozamok becslését alkalmazzuk. A jövőben hozamgörbén tapasztalható változások érzékenyen érinthetik a jelenérték-számítás eredményeit is.