Jótállás

A jótállás egy kötelezettséget, felelősségvállalást jelent, a szerződésben foglaltaktól való eltérés vagy hibás teljesítés esetén.

Ez sokszor egy termék vagy szolgáltatás minőségére vonatkozik, melyet annak gyártója vagy eladója biztosít. Például gyakori, hogy hibás működés esetén a garantált időperióduson belül érvényesíthető a jótállás, tehát a szolgáltató valamilyen kártérítést fizet a vevő számára. Amennyiben a szerződésben vagy jogszabályban foglaltakhoz képest hibásan teljesít egy fél, tehát a teljesítés meghatározott időpontjában nem felel meg a követelményeknek, köteles azt korrigálni.

A jótállás fogalma legtöbbször vállalkozók és fogyasztók közötti megállapodásokban merül fel, az eladó vagy szolgáltató cég köteles jótállást biztosítani, amennyiben a meghatározott feltételeket nem teljesíti tevékenysége során.

Jótállás jogszabályi kerete

A jótállás feltételeit és a vonatkozó jogszabályokat a Polgári Törvénykönyv írja le:

(1) Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

(2) A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.”

Jótállás feltételei

A jótállási kötelezettség kizárólag bizonyos feltételek mellett valósul meg, mely az eladót és a vevőt szintén érintheti.

  • Meghibásodott termék esetén törekedni kell a javításra, melynek kimeneteléről a vevőt 15 napon belül szükséges tájékoztatni.
  • Többszörös sikertelen, vagy 30 napnál tovább húzódó javítás esetén az eladó 8 napon belüli csere biztosítására vagy a vételár-visszafizetésre köteles.
  • A jótállás menetéről jótállási jegy formájában szükséges tájékoztatni a vevőt, mely lehet elektronikus, vagy nyomtatott formájú dokumentum.
  • A kötelező jótállási idő az adott termék árától függ.

A jótállási előírásokról részletesen a Fogyasztóvédelmi Portálon lehet tájékozódni. A csalás, félrevezetés elkerülése érdekében a fogyasztókat a kötelezettségeik betartásának feltételével fogyasztóvédelmi törvények védik.

Termékfelelősség, szavatosság fogalmai

A fogyasztási cikkekre vonatkozó előírások között találkozhatunk a szavatosság fogalmával is, mely szintén az eladó vagy szolgáltató fél kötelezettsége. A két termékfelelősségi előírás nem zárja ki egymást, különbség van viszont a bizonyítási kötelezettség és az időtartam tekintetében.

A szavatosság érvényesítése estén a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék már átadáskor is hibás volt, míg jótállás esetén – amennyiben nem tartja jogosnak az igényt – az eladónak vagy szolgáltatónak kell bizonyítania a termék adott időszakra vonatkozó megfelelőségét.