Jövedelmezőség

A jövedelmezőség egy számviteli mutató, amely egy adott vállalat hatékonyságáról ad információt.

Emellett használjuk a jövedelmezőség fogalmát egy befektetés jövedelmezőségét egyéb, alternatív befektetésekhez viszonyított összehasonlítására. Mindkét értelmezésben egy összehasonlítást veszünk alapul, a jövedelmezőség tehát egy relatív fogalom.

Jövedelem és jövedelmezőség

A jövedelmezőség kiszámításához szükség van a vállalat jövedelmének vizsgálatára, hiszen ez alapján tudjuk megítélni a vállalati tevékenység sikerességét. Viszont fontos különbség a két mutató között, hogy míg a profit egy adott összegben meghatározott abszolút érték, addig a jövedelmezőség egy relatív mennyiség.

Egy vállalat (vagy befektetés) hatékonysága, eredményessége vizsgálatakor pont ezért kaphatunk valósághűbb képet a jövedelmezőség kiszámolásával, hiszen így akár az egyéb alternatívákkal, vagy versenytársakkal történő összehasonlítás is lehetséges.

Jövedelmezőségi mutatók

A jövedelmezőség fogalmát többféleképpen is meg lehet határozni. A különböző megközelítések azonban a gyakorlatban hasonló kimenetelt eredményeznek.

A sajáttőke-arányos megtérülés (ROE = return on equity) megmutatja a vállalat jövedelemváltozását a részvényesek saját tőkéjéhez viszonyítva. Kiszámolásához az adózott eredmény és a saját tőke hányadosát kell vennünk, százalékos formában.

Az eszközarányos megtérülés (ROA = return on assets) a cég összes eszközének nagyságát méri össze az elért eredménnyel, a két érték hányadosát véve, szintén százalékos formában.

Hasonlóan lehet kiszámolni a befektetés-arányos megtérülést (ROI = return on investments), mely esetén a befektetett tőke mértékét hasonlítjuk az elért eredményhez. Ide tartozik még az árbevétel-arányos megtérülés, amely megmutatja, hogy egy egység (például 1 forint) árbevétel mennyi profitot jelent a vállalat számára. Ezt az értéket általában összehasonlítási alapként, tehát relatív értelmezésben szokás vizsgálni.

A fedezeti mutató a vállalat tevékenysége során elért fedezeti összeg és az árbevétel kapcsolatát mutatja meg. Ehhez az árbevétel és az önköltség különbségét (ez lesz a fedezeti összeg) és az árbevétel hányadosát veszi alapul. Ezen mutató értéke nagyban függ a cég tevékenységi körétől, ezért érdemes környezetéhez viszonyítva, versenytársaival való összehasonlításban értelmezni.

A jövedelmezőségi mutatókhoz kapcsolódnak egyéb piaci mérőszámok: hatékonysági, tőkeáttételi és likviditási mutatók is.