Készfizető kezesség

Készfizető kezesség esetén a kezes úgy vállal felelősséget, hogy a fennálló kötelezettséget a kötelezettel egyenrangúan kérhetik számon tőle is.

A jogosult teheti ezt attól függetlenül, hogy előzetesen megpróbálta-e a  kötelezetten behajtani a kötelességet. Fő különbségként az egyszerű kezességkor a kezestől való követelés előtt a jogosultnak igazolnia kell, hogy a kötelezettséget megpróbálta behajtani a kötelezetten, ám az nem sikerült.

Gyakran találkozhatunk a kezesség fogalmával hitelek és kölcsönök esetén, ahol a jogosult a hitelt nyújtó bank, a kötelezett pedig a kölcsön felvevője.

Kezességi szerződés

Egy kezességi szerződés esetén a kezes arra vállal garanciát, hogy az esetben, ha a kötelezett nem lenne rá képes, teljesíti a kötelességeket a jogosult javára. A kezességi szerződés a kezes és a jogosult között jön létre, egy a hitelszerződéseket is biztosító mellékkötelezettség. Kezesség egy vagy több, már fennálló vagy jövőbeni, feltétlen és feltételes, meghatározott vagy meghatározható összegű pénzkövetelés vagy pénzben kifejezhető követelés esetén köthető. 

A kezességi szerződést kötelező írásban megkötni. A kezes kötelessége nem válhat terhesebbé, mint amilyen az a szerződés megkötésekor volt. A kezes nem csupán fedezettel vagy biztosítékként lekötött eszközzel felel a kötelezettségért, hanem teljes vagyonával.

A jogosulttal szemben a kezes is érvényesítheti mindazokat a kifogásokat, amik a kötelezettet is megilletik. Ha a kötelezett kötelessége megszűnik, akkor a kezesség is megszűnik.

Kezesség fajtái, készfizető kezesség

A kezesség lehet egyszerű, más néven sortartó kezesség, illetve készfizető kezesség.

Az egyszerű kezes mindaddig megtagadhatja a kötelesség teljesítését, míg a kötelezettől vagy az előtte, tőle függetlenül kezességet vállaló kezesektől a kötelesség behajtható vagy  jogosult nem igazolja, hogy a követelést megkísérelte behajtani és ésszerű időn belül nem járt eredménnyel.

Ezzel szemben a készfizető kezes sortartási kifogással nem élhet, a kötelesség behajtása megtörténhet közvetlenül a kezesen keresztül is. A bankok jellemzően csak készfizető kezességet fogadnak el, mivel ilyenkor egyből fordulhatnak a kezeshez, nem kell megvárniuk míg kiderül, hogy az adós fizetésképtelen.

Készfizető kezességről akkor érvényesülhet, ha:

  • A felek kifejezetten ebben állapodtak meg
  • A kötelesség behajtás a kötelezett lakhelyének megváltozása miatt jelentősen megnehezül
  • Ha a kötelezettel szembeni behajtás nem vezetett eredményre
  • Ha a kötelezett csődeljárás során fizetési haladékot kapott vagy felszámolást indítottak ellene