HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

Cash flow, cash flow kimutatás

A cash flow egy vállalkozás befolyó és kimenő készpénz áramlását takarja. A cash flow kimutatás az egyik a pénzügyi beszámolók három fő eleme közül, az eredménykimutatást és a pénzügyi mérleget egészíti ki. Míg utóbbi kettő a vállalat eszközeit, kötelezettségeit és működési eredményét írja le, addig a cash flow csak ezen eszközök, kötelezettségek és eredmények készpénz...

Céltartalék

A céltartalék egy olyan mérlegtétel, amely a vállalat a jövőbeni kiadásainak fedezésére elkülönített pénzösszeget foglalja magában. A félretett összeg a jövőben szükségessé váló összeg megbecslésén alapszik. Alapvető célja az adott évi eredmény pontosítása. Céltartalék képzése A céltartalék a következő évre képzett forrás, amellyel a jövőben felmerülő kötelezettségeit kívánja fedezni a vállalat. Az eredmény terhére képezzük...

Centralizáció

A centralizáció azt jelenti, hogy a döntéshozatal egy kézben összpontosul. Minél centralizáltabb egy rendszer, annál kisebb felelősséggel, irányítási és döntési jogkörrel rendelkeznek a hierarchia alacsonyabb szintjén lévő szervek, szereplők. Centralizációról beszélhetünk politikai központosítás vagy egy gazdasági szervezet egységesítése kapcsán is. Centralizáció jellemzői Egy intézmény működtetése történhet centralizált és decentralizált módon is. A centralizáció azt jelenti,...

CEO

A CEO (Chief Executive Officer) magyar megfelelője a vezérigazgató vagy az ügyvezető igazgató. A CEO a vállalati ranglétra tetején álló személy, aki átlátja a vállalat működését, képes stratégiai döntéseket hozni, valamint egy adott irányba, a közös cél felé vezetni a vállalatot. Feladatai A CEO a vállalat legmagasabb rangú ügyvezetője. Feladatköre az iparágtól, vállalattól (szervezeti felépítés,...

Ceteris paribus

A ceteris paribus közgazdaságtanban használt latin kifejezés, amelynek jelentése: minden tényező változatlansága mellett.Az ezzel a kifejezéssel ellátott modellben egyszerre csak egy tényező változását és változásainak hatásait vizsgáljuk, a többi tényezőt változatlanul hagyjuk.Ceteris paribus használataA ceteris paribus kifejezést a közgazdaságtanban (főleg mikroökonómiában) használjuk különböző közgazdasági modellek építése során, emellett találkozhatunk vele a pénzügyek világában, például befektetések...

CFA

A CFA (Chartered Financial Analyst) egy nemzetközileg elismert, pénzügyi és befektetési területen dolgozók számára nagy presztízst jelentő, 3 vizsga teljesítése után megszerezhető minősítés, magyarra fordítva: Okleveles Pénzügyi Elemző vagy Okleveles Befektetési Szakértő. CFA program és vizsgák A CFA egy 1963 óta létező, nemzetközileg elismert szakmai minősítés, amelyet a CFA Intézet bocsájt ki, és célja, hogy...

Ciklikus részvény

A ciklikus részvény olyan részvény, amelynek árfolyama a gazdasági ciklusokkal együtt mozog. Mit jelent a ciklikus részvény? Ezen típusú részvények jellemzője, hogy ha jól teljesít a gazdaság, akkor részvények árfolyama is emelkedik, míg válság esetén csökken. Kockázatos befektetéseknek számítanak, azonban megfelelő hozzáértéssel kiaknázhatóak a bennük rejlő lehetőségek is. Mi jellemző a ciklikus részvényekre? A ciklikus...

Cipőtalpköltség

A cipőtalpköltség röviden a gyakori bankba járással kapcsolatos kellemetlenségeket jelenti.  Mit jelent a cipőtalpköltség? Arra az időre és energiára utal, amelyet az emberek beletesznek abba, hogy magas inflációs időszakban elmenjenek a bankba és készpénzhez jussanak. A sok bankba járás eredménye, hogy elkopik a cipőtalpuk. Cipőtalpköltség és infláció A cipőtalpköltség (a menüköltség, kedvezőtlen hitelfeltételek, növekvő bizonytalanság...

CRM rendszer

A CRM (Consumer Relationship Management, magyarul ügyfélkapcsolat-kezelés) azon tevékenységeket és folyamatokat jelenti, amelyeket a vállalat az ügyfeleivel való kapcsolattartás, interakció érdekében alkalmaz. A technológia fejlődésének köszönhetően ezekhez a folyamatokhoz ma már számos adattárolásra alkalmas úgynevezett CRM rendszer van a vállalatok segítségére. A CRM céljai között szerepel az ügyfélkiszolgálás javítása, az ügyfelek elégedettségének növelése és ezáltal...

Családi adókedvezmény

A családi adókedvezmény egy családalapítást és gyerekvállalást ösztönző, magánszemélyek számára elérhető kedvezmény. Mit jelent a családi adókedvezmény? A családi adókedvezmény az összevont adóalapot csökkenti, tehát az igénybe vevő személynek kevesebb személyi jövedelemadót kell fizetnie. Ez azt jelenti, hogy ugyanabból a bruttó fizetésből kevesebb adó kerül levonásra, azaz a kézhez kapott nettó fizetés magasabb lesz. Mikor...

Csed

A Csecsemőgondozási Díj, azaz a CSED, a szülési szabadság idejére vonatkozó fizetéspótló támogatás. Ez a legelső, gyermekvállalást támogató juttatás, amelyet bármelyik leendő szülő igényelhet, már a terhesség utolsó heteiben. A CSED a szülési szabadság időtartamára, azaz 168 napra jár és a figyelembe vehető jövedelem 100 százalékát utalják ki 2021 júliusa óta.CSED számításaAmennyiben az igénylést benyújtó szülő...

Csőd

Csőd során a vállalat nem képes kifizetni a fennálló tartozásait, fizetésképtelenné válik és felszámolják. A vállalat tényleges megszűnését megelőzi a csődeljárás, amelynek célja, hogy a vállalat a lehető legnagyobb mértékben ki tudja fizetni tartozásait és ideális esetben a vállalatot megmentse. Csődtörvény Az 1991. évi XLIX. törvényt szokták csődtörvénynek nevezni, amely azt jelenti, hogy: a fizetésképtelenséggel...

CSOK

A CSOK, azaz a Családi Otthonteremtési Kedvezmény egy 2016. január 1-jén bevezetett állami lakástámogatási program. A CSOK támogatás mértéke függ az eltartott gyermekek számától, illetve a támogatott ingatlan korától. CSOK lakástámogatást nemcsak meglévő, de előre vállalt gyermek után is igénybe lehet venni, amennyiben legalább az egyik igénylő fél 40 év alatti. Meglévő gyermekek után a házastársak, szülők,...

Csökkenő határhaszon

A csökkenő határhaszon azt jelenti, hogy egy bizonyos pontig minden egyes plusz termék elfogyasztása összességében növeli a boldogságérzetünket, azonban minden plusz termékkel egyre kisebb mértékben. Hasznosság és határhaszon fogalma A mikroökonómiában a hasznosság egy központi fogalom. A hasznosság határozza meg, hogy egy adott termékből, szolgáltatásból (mikroökonómiai szóhasználattal élve jószágból) mennyit fogyasztunk. Minél nagyobb hasznossággal rendelkezik...

Csoportos beszedési megbízás

A csoportos beszedési megbízás során egy jogi vagy természetes személy felhatalmazza a számlavezető bankját arra, hogy engedélyezze bizonyos előre ellenőrzött szolgáltatók számára, hogy szolgáltatásuk ellenértékét automatikusan, adott időközönként leemeljék a bankszámlájáról. Mi az a csoportos beszedési megbízás? A csoportos beszedési megbízás az egyik legegyszerűbb és legkényelmesebb módja a fizetési kötelezettségeink rendezésének. Annak, hogy csoportos beszedési...

Csoportos személybiztosítás

A csoportos személybiztosítás a munkáltató által a munkavállalók biztosítása érdekében kötött biztosítás. Lényege, hogy egy szerződéssel több munkavállaló élet-, egészség- és balesetbiztosítását lehet megoldani, ezzel felkészülve a váratlan eseményekre, és anyagi támogatást nyújtva a munkából kieső dolgozók részére. Csoportos személybiztosítás előnyei A munkáltató a csoportos személybiztosítás megkötésével előre felkészül, bebiztosítja magát és a munkavállalóját a...