HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

D/E ráta

A D/E ráta (debt-to-equity ratio, magyarul „hitel/saját tőke arány” vagy „idegen tőke/saját tőke arány”) egy tőkeszerkezeti mutató amely arról ad információt, hogy a vállalat milyen mértékben finanszírozza a működését saját tőkéből és mennyiben támaszkodik idegen forrásokra, tehát mekkora a tőkeáttétel. Számítása úgy történik, hogy a vállalat kötelezettségeit (tartozásait) elosztják a saját tőke (a vállalat részvényeseinek...

Defláció

A defláció az árszínvonal (termékek és szolgáltatások árainak) csökkenését jelenti, tehát pont az infláció ellentéte. Akkor következik be, ha a gazdaságban csökken az összkereslet csökkenő pénzkínálat, kormányzati kiadások, fogyasztói kereslet vagy beruházások hatására. Hogyan működik? Kialakulásának oka lehet a gazdaságban lévő pénzmennyiség csökkenése vagy egyéb keresleti sokk is. Defláció során egyrészt csökken az árszínvonal, másrészt...

Derivatíva

A derivatíva (származtatott ügylet) egy tőzsdén vagy tőzsdén kívüli piacon kereskedhető termék, amelynek ára egy másik, mögöttes termék árából származik. Fajtái a határidős ügyletek, opciók, és swapok. Derivatíva jelentése A derivatíva (származtatott ügylet) értéke a mögöttes eszközből „származtatott”. A befektetők a derivatívák segítségével fedezik a kockázatot vagy fektetnek az eszközbe annak fizikai tulajdonlása nélkül. A mögöttes...

Deviza jelentése, devizaárfolyam, devizahitel

A deviza jelentése röviden pénzhelyettesítő eszköz. Olyan elszámolásra alkalmas pénzpiaci eszközök tartoznak ide, amelyek hivatalosan nem számítanak az adott ország vagy régió törvényben szabályozott fizetőeszközének. Leggyakoribb formái a külföldi pénznemek vagy a számlapénz.Deviza jelentéseMiután a hivatalos fizetőeszköz majdnem minden országban más – a közös valutarendszerek és monetáris övezetek kivételével – a deviza fogalmába tartozó eszközök...

Deviza swap

A deviza swap egy olyan megállapodás, amely során a felek egy devizapárt és a hozzájuk tartozó pénzpiaci kamtlábakat elcserélik. Deviza swap lehetőségével legtöbbször a különböző országokban működő vállalatok élnek. A bankrendszer közreműködésével a megfelelő devizákra cserélhetik a pénzáramokat. Mikor alkalmazzák a devizacsere-ügyletet? A deviza swapok (devizacsere-ügyletek) elengedhetetlen pénzügyi eszközöknek számítanak a bankok, multinacionális vállalatok és...

Devizabelföldi

Devizabelföldi minden személy, aki rendelkezik érvényes magyar személyi igazolvánnyal, illetve minden vállalat, amelyiknek magyar székhelye vagy Magyarországi fióktelepe van. Miért fontos a fogalom? Az elnevezés a hitelnyújtás terén fontos, mivel számos pénzintézetnél előírás, hogy hitelre, személyi kölcsönre csak devizabelföldi személy jogosult. Hitelt csak az a devizabelföldi személy igényelhet, aki 18. életévét betöltötte. A devizakorlátozások 2001....

Devizakülföldi

Devizakülföldi az a személy, aki nem rendelkezik magyar személyi igazolvánnyal, és az a vállalat, amelyiknek székhelye külföldön van, illetve olyan Magyarországon működő vállalkozás, akinek a fióktelepe külföldön található. Miért fontos a fogalom? A devizakorlátozások 2001. évi megszüntetésétől kezdve a devizakülföldiek belföldön devizával, valutával és belföldi fizetőeszközzel, belföldi pénznemre szóló követeléssel végzett jogügyletei és cselekményei szabadon...

Diverzifikáció jelentése

A diverzifikáció az általános kockázatkezelés egyik fajtája, amely során több különböző eszközosztályba és eszközosztályonként különböző értékpapírba fektetjük megtakarításunk. Ezen kockázatkezelés célja az egyes eszközosztályok sajátos, illetve az értékpapír kibocsátójának egyedi kockázatait limitálni.Diverzifikáció jelentéseA diverzifikáció a gyakorlatban az egyedi kockázatok szétterítését jelenti a különböző megtakarítási formák között. Célja, hogy a különböző értékpapírok árfolyamának hektikusságát kisimítsa, hozamukat...

Dolgozói részvény

A dolgozói részvény a vállalat által kedvezményes áron vagy ingyenesen munkavállalói számára kibocsájtott értékpapír. Segítségével erősíthető a vállalathoz való kötődés és a motiváció. Dolgozói részvényre minden vállalatnál mások jogosultak, de általában a vállalat jelenlegi vagy volt munkavállalói. Dolgozói részvény jelentése A dolgozói részvényprogram keretein belül a munkáltató bocsájtja ki, vagy ruházza át munkavállalói számára értékpapírokat....

Due diligence

A due diligence (átvilágítás) egy olyan eljárás, mely során a befektetők egy adott vállalkozásban történő részesedésszerzéssel vagy cégvásárlással kapcsolatban háttérkutatást végeznek a cégben rejlő lehetőségekről és kockázatokról, valamint ellenőrzik a közzétett adatok tényszerűségét. Az elemzés során megvizsgálják a szóban forgó vállalat gazdasági, pénzügyi, jogi vagy akár informatikai állapotát, és a megszerzett információk által képesek lesznek...

Duration (hátralévő átlagos futamidő)

A duration magyar jelentése hátralévő átlagos futamidő. Azt fejezi ki, hogy hány évbe telik, amíg a befektető visszakapja a kötvény árát, figyelembe véve a kötvény kifizetéseit. Duration jelentése A kifejezést a kötvényekbe történő befektetésnél használják a befektetési kockázatok becslésére. Mértékét a futamidő, a kamat és a hozam befolyásolja. Minél magasabb, annál nagyobb a kockázat. A...