HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

Faktorálás

A faktorálás vagy faktoring egy pénzügyi szolgáltatás, ami a még le nem járt követelések adásvételét jelenti. Faktorálás jelentése A gazdasági tevékenységet végző szervezetnek lehetősége van értékesíteni a még fennálló, jellemzően rövid lejáratú követeléseit egy faktorcégnek. A követelések származhatnak áruk, termékek vagy akár szolgáltatások értékesítésből. A faktorcég kifizeti a szállítónak a megvásárolt követelések ellenértéket. Így a...

Falusi CSOK

A Falusi Családi Otthonteremtési Kedvezmény – rövidebb nevén falusi CSOK – egy, a falusi házak, illetve tanyák felújítására, otthonosítására felhasználható állami lakástámogatás, mely 2022 június 30-ig igényelhető.Mikor vehető igénybe a Falusi CSOK?A lakástámogatás egyaránt felhasználható meglévő ház korszerűsítésére, vagy bővítésére, használt ingatlan vásárlására, vagy új lakás építésére, illetve vásárlására. Az igényelhető összegről az alábbi táblázat ad...

Fed

A Fed (Federal Reserve System) az amerikai központi jegybank. Az intézmény 12, az USA különböző pontjain elhelyezkedő központi bankot foglal magába, amelyek együttesen látják el a jegybanki funkciókat. Fed jelentése Az intézmény célja a pénzügyi stabilitás fenntartása, amely felöleli az alapkamat és pénzmennyiség szabályozását értékpapírok és monetáris eszközök vásárlásán és eladásán keresztül, az inflációs cél...

Fedezeti hányad

A fedezeti hányad százalékos formában mutatja meg a vállalat nyereségességét és azt, hogy az értékesített termékekből milyen mértékben tudja fedezni a működés állandó költségeit. Kiszámítása úgy történik, hogy az árbevételből kivonjuk a változó költségeket, majd a kapott számot elosztjuk az árbevétellel. Fedezeti hányad jelentése Tehát a fedezeti hányad a vállalkozás bruttó árrését mutatja meg. Elemzés...

Fedezeti pont

A fedezeti pont megmutatja azt a mennyiséget és eladási árat, amely mellett a vállalat bevételei kiegyenlítik a költségeket, tehát a profitja nulla. Értelemszerűen a vállalat ennél a pontnál igyekszik többet és/vagy drágábban eladni, hiszen így tud nyereségre szert tenni. Minél alacsonyabb a fedezeti pont, annál könnyebb nyereségesen működni. Fedezeti pont kiszámítása Kiszámítása a következőképpen történik:...

Fedezeti ügylet

A fedezeti ügylet (angolul hedge) egy olyan befektetési ügylet, amelyet azért kötnek a befektetők, hogy egy másik ügyletből származó kockázatot csökkentsék és így a potenciális árfolyam-veszteség hatását minimalizálják. Fedezeti ügylet jelentése Azt a fedezeti ügyletet, amely képes az összes kockázatot megszüntetni, tökéletes fedezeti ügyletnek nevezzük, azonban ez inkább csak egy elméletben létező koncepció. Fedezeti ügyleteket...

Fejlett és fejlődő gazdaságok

A fejlett és fejlődő gazdaságok kifejezések az adott ország gazdasági mutatókban mért fejlettségére utalnak. Fejlett és fejlődő gazdaságok fogalma A fejlett országok GDP-je és a lakosok jövedelme magas, kiterjedt infrastruktúrával, magas színvonalú oktatással és egészségüggyel és kiemelkedő életszínvonallal rendelkeznek. A fejlődő országok ezen tényezők mentén messze elmaradnak a fejlődő országoktól. Fejlett gazdasággal rendelkezik az USA,...

Fekete- és szürkegazdaság

A feketegazdaság azokra gazdasági tevékenységekre utal, amelyek során valaki illegális terméket, szolgáltatást nyújt a másik félnek. A szürkegazdaság ettől abban különbözik, hogy a kereskedő legális terméket, szolgáltatást értékesít, viszont adóját nem vallja be. A feketegazdaságban szinte kizárólag csak készpénzt használnak, mivel a banki tranzakciókkal ellentétben ez nem hagy nyomot, és útja nehezen követhető. Feketegazdaság fajtái...

Felhalmozott kamat

A felhalmozott kamat az a kamat, amely a kötvények megvásárlása vagy az előző kamatfizetés óta eltelt időszak után jár, viszont csak a következő kamatfizetési időpontban kerül kifizetésre. Felhalmozott kamat jelentése Azaz az első naptól kezdve, miután megvásároltunk egy értékpapírt, vagy miután kamatfizetés történt, elkezd felgyülemleni újból a kamat, amely csak a (következő) kamatfizetéskor válik esedékessé,...

Felmondási idő 2022

A felmondási idő a felmondást vagy elbocsátást követő nap és az utolsó munkanap közötti időszakot jelöli. Más szóval a felmondási idő a munkaviszony megszűnéséről szóló közös vagy egyéni döntés (utóbbi esetben a másik fél tájékoztatása utáni nap), valamint a munkaviszony tényleges megszűnése közötti időszak. A hosszát és feltételeit a Munka Törvénykönyve szabályozza.Felmondási idő jelentéseA felmondási idő tekinthető egyfajta működési kockázatkezelési...

Fenntarthatóság

A fenntarthatóság azt jelenti, hogy a jelenlegi igényeinket képesek vagyunk úgy kielégíteni, hogy közben hosszú távon gondolkozunk, tekintettel vagyunk a jövő generációira is, és arra törekszünk, hogy ők is ugyanúgy ki tudják majd elégíteni az igényeinket, mint ahogy mi tesszük. Fenntarthatóság fogalma A fenntarthatóság három pillérre épít: gazdasági teljesítőképesség, társadalmi felelősségvállalás és környezetvédelem. Valamit akkor...

Fiat valuta

A fiat valuta olyan fizetőeszköz, amely mögött nem áll nyersanyag (nemesfém) fedezet.Valamennyi modern gazdaságban fiat valutát használnak, ezek hivatalos fizetőeszközök, amelynek kibocsájtása az állam monopóliuma, de a központi bank végzi. A fiat pénzt kibocsájtó monetáris hatóság a fejlett országokban hivatalosan független a kormánytól és mandátuma függvényében felel az árstabilitásért és a munkaerőpiaci foglalkoztatottságért.Milyen pénzügyi rendszerek...

FIFO módszer

A FIFO az angol First In, First Out, azaz Első Be, Első Ki rövidítése, ami azt jelenti, hogy az először raktárra érkező termékeket adjuk el, használjuk fel először. Mivel először a régebbi termékektől válunk meg, biztosítjuk azt, hogy mindig a legfrissebb termékek maradjanak raktáron. A kifejezést a számvitelben is alkalmazzák a készletek értékelésekor hasonló jelentéssel,...

Fix és változó kamat

Megkülönböztethető fix és változó kamat. Előbbi esetén a kamat mértéke egy előre meghatározott százalékos érték, ami a futamidő vagy több éves kamatperiódus alatt nem változik. Utóbbinál a kamat mértéke egy referencia kamatlábhoz igazodik, ezért a szerződésben rögzített időszakonként csökkenhet, de akár növekedhet is a hitel kamatterhe. Fix és változó kamat jelentése A kamat az összeg,...

FMCG

Az FMCG az angol Fast Moving Consumer Goods kifejezés rövidítése, amely a gyorsan forgó fogyasztási cikkek gyűjtőneve. A gyorsan forgó fogyasztási cikkek közé tartoznak többek közt az élelmiszerek, italok, háztartási cikkek, tisztálkodási és kozmetika szerek, vény nélkül kapható gyógyszerek, illetve vitaminok. Az FMCG-k jellemzően alacsony költségek mellett, tömegesen előállított és gyorsan, alacsony áron értékesített termékek....

Főkönyvi kivonat

A főkönyvi kivonat a vállalkozás által vezetett főkönyvi számlákból készített pénzügyi kimutatás. Célja a vállalat működése során keletkező pénzügyi tranzakciók nyilvántartása. A tranzakciók a főkönyvi számla típusa szerint vannak rendszerezve a főkönyvben. Ilyen számlatípusok például a vállalati eszközök, a források, a bevétel, a költségek és a saját tőke. A könyvelésből a folyamatos információkat év közben...

Forintleértékelés jelentése

A forintleértékelés alatt a Magyar Nemzeti Bank olyan intézkedését értjük, amely esetében a forintot más valutákkal szemben gyengítik, vagyis növelik a külföldi devizák árfolyamát forintban kifejezve. Ennek következménye, hogy a külföldi piacokon előnyösebb helyzetbe kerül a hazai valuta. A belföldi piacon viszont többnyire áremelkedés lesz az eredménye. Ellentéte a felértékelés, amikor a fizetőeszközt monetáris politikai...

Franchise

A franchise egy többszereplős üzleti vállalkozás, melyben több üzlet ugyanazon márkanév alatt közel azonos termékeket értékesítve jogilag és pénzügyileg egymástól függetlenül működik. Franchise jelentése Az ilyen típusú vállalati rendszerek terjeszkedni vágyó, sikeres cégektől indulnak, ők a hálózat irányítói. Csatlakozó partnereik az adott márkanevet és a vállalkozási rendszer használatának jogát kapják. A nemzetközi tapasztalatok szerint a...

Fundamentális elemzés

Fundamentális elemzés alapján megállapítható egy vállalat valódi értéke a pénzügyi eredményének, mutatóinak, és a cégvezetés elemzésének segítségével. Fundamentális elemzés jelentése A befektetők ezen elemzés során azt vizsgálják, hogy a vállalat a tőzsdén alul- vagy túlértékelt-e. A fundamentális elemzést a technikai elemzéssel együtt is lehet használni, amely inkább a vállalaton kívüli piaci trendekre összpontosít. A fundamentális...

Funkcionális szervezet

A funkcionális szervezet az egyik legrégebbi szervezetfajta, melyben a munkamegosztás a szervezeti funkciók (mint például gyártás, pénzügy, marketing, IT) szerint történik. A különböző részlegek, szervezeti egységek vezetői felelősek a saját erőforrásaik felhasználásáért, a szakmai színvonalért és az egymás közötti kapcsolattartásért is. Funkcionális szervezet tulajdonságai A döntési jogkörök centralizáltak és túlnyomó részt a felső vezetéshez köthetők,...

Futamidő

A futamidő azt az időtartamot jelöli, amely egy pénzügyi tranzakció kezdete és vége vagy befektetési eszköz kibocsátása és a lejárta között telik el. Kölcsönszerződéseknél az az időtartam, amely alatt az adósnak vissza kell fizetni a teljes hiteltartozást és annak összes költségét. A bankbetéteknél a kifejezés azt intervallumot jelöli, amely alatt a betétes nem használhatja a...

Fúzió

A fúzió gazdasági értelemben két vagy több vállalat egyesülését jelenti, vagyis egy olyan tranzakciót, ahol a résztvevők azonos tulajdonosi ellenőrzés alá kerülnek. Fúzió jelentése A fúzió egy M&A tevékenység, amely célja a tulajdonosi érték növelése a vállalatok új piaci szegmensbe történő belépésén, piaci részesedés növelésén, illetve a vállalatok közötti szinergiák kihasználásán keresztül. Akkor kerül sor...