HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

Fajlagos költség

A fajlagos költség, más néven egység- vagy átlagköltség az egy termék vagy szolgáltatás előállításával járó kiadásokat jelenti. Ebbe nem csupán a termelési vagy beszerzési költségek tartoznak bele, hanem a tárolással, szállítással, egyéb tevékenységgel járó kiadások is. A fajlagos költség alapja a vállalat adott időszakban felmerülő, az áruk vagy szolgáltatások előállításához kapcsolódó összes állandó és változó...

Faktorálás

A faktorálás vagy faktoring egy pénzügyi szolgáltatás, ami a még le nem járt követelések adásvételét jelenti. Faktorálás jelentése A gazdasági tevékenységet végző szervezetnek lehetősége van értékesíteni a még fennálló, jellemzően rövid lejáratú követeléseit egy faktorcégnek. A követelések származhatnak áruk, termékek vagy akár szolgáltatások értékesítésből. A faktorcég kifizeti a szállítónak a megvásárolt követelések ellenértéket. Így a...

Falusi CSOK

A Falusi Családi Otthonteremtési Kedvezmény – rövidebb nevén falusi CSOK – egy, a falusi házak, illetve tanyák felújítására, otthonosítására felhasználható állami lakástámogatás, mely 2022 június 30-ig igényelhető.Mikor vehető igénybe a Falusi CSOK?A lakástámogatás egyaránt felhasználható meglévő ház korszerűsítésére, vagy bővítésére, használt ingatlan vásárlására, vagy új lakás építésére, illetve vásárlására. Az igényelhető összegről az alábbi táblázat ad...

FCFD

Az FCFD a Foreign Currency Fixed Deposit angol kifejezés rövidítése, ami lekötött devizabetétet jelent. Ez egy bankok által kínált megtakarítási, befektetési forma. Segítségével az ügyfelek devizában helyezhetik el megtakarításaikat úgy, hogy az közben kamatozik is. A lekötött devizabetétek előnye, hogy egy külföldi ország valutájában tarthatják a pénzüket a befektetők, ezzel fedezetet biztosítva a saját országukban...

FCFE

Az FCFE az angol Free Cash Flow to Equity kifejezés rövidítése, ami egy vállalat által termelt szabad pénzáram azon része, amely kifizetésre kerülhet a vállalat tulajdonosai számára. Vagyis az FCFE nem más, mint a tulajdonosi pénzáram. A mérőszám alkalmazható a vállalatértékelés során is. Megmutatja, hogy a vállalat tulajdonosai mennyi készpénzhez juthatnak az üzleti tevékenység után....

FCFF

Az FCFF az angol Free Cash Flow to Firm kifejezés rövidítése, ami egy vállalat által termelt szabad pénzáram azon része, amely az üzleti tevékenység során felmerülő költségek levonása után kifizetésre kerülhet a vállalat számára a tőkét biztosító összes befektetőnek. Vagyis az FCFF nem más, mint a teljes vállalati szabad pénzáram. A FCFF-re gyakran hivatkoznak FCF-ként...

Fed

A Fed (Federal Reserve System) az amerikai központi jegybank. Az intézmény 12, az USA különböző pontjain elhelyezkedő központi bankot foglal magába, amelyek együttesen látják el a jegybanki funkciókat. Fed jelentése Az intézmény célja a pénzügyi stabilitás fenntartása, amely felöleli az alapkamat és pénzmennyiség szabályozását értékpapírok és monetáris eszközök vásárlásán és eladásán keresztül, az inflációs cél...

Fedezeti hányad

A fedezeti hányad százalékos formában mutatja meg a vállalat nyereségességét és azt, hogy az értékesített termékekből milyen mértékben tudja fedezni a működés állandó költségeit.Kiszámítása úgy történik, hogy az árbevételből kivonjuk a változó költségeket, majd a kapott számot elosztjuk az árbevétellel.Fedezeti hányad jelentéseTehát a fedezeti hányad a vállalkozás bruttó árrését mutatja meg. Elemzés során ezt használhatjuk...

Fedezeti pont

A fedezeti pont megmutatja azt a mennyiséget és eladási árat, amely mellett a vállalat bevételei kiegyenlítik a költségeket, tehát a profitja nulla. Értelemszerűen a vállalat ennél a pontnál igyekszik többet és/vagy drágábban eladni, hiszen így tud nyereségre szert tenni. Minél alacsonyabb a fedezeti pont, annál könnyebb nyereségesen működni. Fedezeti pont kiszámítása Kiszámítása a következőképpen történik:...

Fedezeti ügylet

A fedezeti ügylet (angolul hedge) egy olyan befektetési ügylet, amelyet azért kötnek a befektetők, hogy egy másik ügyletből származó kockázatot csökkentsék és így a potenciális árfolyam-veszteség hatását minimalizálják.Fedezeti ügylet jelentéseAzt a fedezeti ügyletet, amely képes az összes kockázatot megszüntetni, tökéletes fedezeti ügyletnek nevezzük, azonban ez inkább csak egy elméletben létező koncepció. Fedezeti ügyleteket magánszemélyek, kereskedők,...

Fejlesztési adókedvezmény

A fejlesztési adókedvezmény egy a beruházások után igénybe vehető adókedvezmény. Sok magyarországi vállalatnak van általa lehetősége a befizetendő társasági adó csökkentésére, az eredi összeg 80 százalékáig. Az adókedvezmény igénybevétele mellett az egyébként nullszaldós beruházások is pozitív megtérülésűvé tehetők, ezáltal növekedhet a makrogazdasági beruházási ráta. Milyen beruházásokra vehető igénybe a fejlesztési adókedvezmény? A fejlesztési adókedvezmény igénybe...

Fejlett és fejlődő gazdaságok

A fejlett és fejlődő gazdaságok kifejezések az adott ország gazdasági mutatókban mért fejlettségére utalnak.Fejlett és fejlődő gazdaságok fogalmaA fejlett országok GDP-je és a lakosok jövedelme magas, kiterjedt infrastruktúrával, magas színvonalú oktatással és egészségüggyel és kiemelkedő életszínvonallal rendelkeznek. A fejlődő országok ezen tényezők mentén messze elmaradnak a fejlődő országoktól. Fejlett gazdasággal rendelkezik az USA, Kanada és...

Fekete- és szürkegazdaság

A feketegazdaság azokra gazdasági tevékenységekre utal, amelyek során valaki illegális terméket, szolgáltatást nyújt a másik félnek. A szürkegazdaság ettől abban különbözik, hogy a kereskedő legális terméket, szolgáltatást értékesít, viszont adóját nem vallja be. A feketegazdaságban szinte kizárólag csak készpénzt használnak, mivel a banki tranzakciókkal ellentétben ez nem hagy nyomot, és útja nehezen követhető. Feketegazdaság fajtái...

Felhalmozott kamat

A felhalmozott kamat az a kamat, amely a kötvények megvásárlása vagy az előző kamatfizetés óta eltelt időszak után jár, viszont csak a következő kamatfizetési időpontban kerül kifizetésre. Felhalmozott kamat jelentése Azaz az első naptól kezdve, miután megvásároltunk egy értékpapírt, vagy miután kamatfizetés történt, elkezd felgyülemleni újból a kamat, amely csak a (következő) kamatfizetéskor válik esedékessé,...

Felmondási idő 2023

A felmondási idő a felmondást vagy elbocsátást követő nap és az utolsó munkanap közötti időszakot jelöli. Más szóval a felmondási idő a munkaviszony megszűnéséről szóló közös vagy egyéni döntés (utóbbi esetben a másik fél tájékoztatása utáni nap), valamint a munkaviszony tényleges megszűnése közötti időszak. A hosszát és feltételeit a Munka Törvénykönyve szabályozza.Felmondási idő jelentéseA felmondási idő tekinthető egyfajta működési kockázatkezelési...

Fenntarthatóság

A fenntarthatóság azt jelenti, hogy a jelenlegi igényeinket képesek vagyunk úgy kielégíteni, hogy közben hosszú távon gondolkozunk, tekintettel vagyunk a jövő generációira is, és arra törekszünk, hogy ők is ugyanúgy ki tudják majd elégíteni az igényeinket, mint ahogy mi tesszük. Fenntarthatóság fogalma A fenntarthatóság három pillérre épít: gazdasági teljesítőképesség, társadalmi felelősségvállalás és környezetvédelem. Valamit akkor...

Fiat valuta

A fiat valuta olyan fizetőeszköz, amely mögött nem áll nyersanyag (nemesfém) fedezet.Valamennyi modern gazdaságban fiat valutát használnak, ezek hivatalos fizetőeszközök, amelynek kibocsájtása az állam monopóliuma, de a központi bank végzi. A fiat pénzt kibocsájtó monetáris hatóság a fejlett országokban hivatalosan független a kormánytól és mandátuma függvényében felel az árstabilitásért és a munkaerőpiaci foglalkoztatottságért.Milyen pénzügyi rendszerek...

FIFO módszer

A FIFO az angol First In, First Out, azaz Első Be, Első Ki rövidítése, ami azt jelenti, hogy az először raktárra érkező termékeket adjuk el, használjuk fel először. Mivel először a régebbi termékektől válunk meg, biztosítjuk azt, hogy mindig a legfrissebb termékek maradjanak raktáron. A kifejezést a számvitelben is alkalmazzák a készletek értékelésekor hasonló jelentéssel,...

Finanszírozási arány

A finanszírozási arány egy olyan százalékban meghatározott érték, amely  megmutatja, hogy egy a fedezeteként szolgáló vagyontárgy értékének mekkora része kerül finanszírozásra hitelből. A finanszírozási arány gyakorlatilag arról ad információt, hogy hitelfelvétel során a megvásárolni szándékozott eszköz értékének mekkora részéhez kaphatnak forrást a banktól az ügyfelek és mekkora önrésszel kell rendelkezniük. Az érvényben lévő MNB rendeletek...

Fintech

A Fintech kifejezés a Financial Technologies angol szavak rövidítése. Tükörfordításban pénzügyi technológiákat jelent és eleinte a központi pénzügyi rendszerekre, technológiákra utalt. Mai értelemben viszont már sokkal inkább a digitális, pénzügyi szolgáltatásokat segítő vagy megújító megoldásokra és az azokat fejlesztő cégekre használatos, mint gyűjtőfogalom. Habár a pénzügyi technológiákat hagyományosan az inkumbens vállalatok fejlesztik és üzemeltetik, a...

Fiskális politika

A fiskális politika (költségvetési politika) alatt az állam által irányított szociális transzfereket, közkiadásokat, és a tevékenység finanszírozását jelentő adó- és adósságpolitikai tevékenységet értjük. A fiskális politika célja lehet a szegénység csökkentése, a fenntartható növekedés kereteinek megteremtése, a gazdaság stabilizálása az adók és állami beruházások növelésével és csökkentésével, vagy egyéb makroökonómiai célok elérése. Recesszió időszakában az...

Fix árfolyamrendszer

Az árfolyamrendszer egy adott ország monetáris szervének deviza politikáját írja le. A fix árfolyamrendszer esetében egy adott valuta árfolyama más devizák árfolyamához van rögzítve és a monetáris politika végrehajtói kötelességet vállalnak arra, hogy devizapiaci műveletek eszközölésével a rögzített szinten tartják a valuta értékét. A fix árfolyamrendszer altípusai A rögzített árfolyam egyik legnagyobb előnye, hogy egy...

Fix és változó kamat

Megkülönböztethető fix és változó kamat. Előbbi esetén a kamat mértéke egy előre meghatározott százalékos érték, ami a futamidő vagy több éves kamatperiódus alatt nem változik. Utóbbinál a kamat mértéke egy referencia kamatlábhoz igazodik, ezért a szerződésben rögzített időszakonként csökkenhet, de akár növekedhet is a hitel kamatterhe. A kamat az összeg, amit a bankoknak fizetnek az...

FMCG

Az FMCG az angol Fast Moving Consumer Goods kifejezés rövidítése, amely a gyorsan forgó fogyasztási cikkek gyűjtőneve. A gyorsan forgó fogyasztási cikkek közé tartoznak többek közt az élelmiszerek, italok, háztartási cikkek, tisztálkodási és kozmetika szerek, vény nélkül kapható gyógyszerek, illetve vitaminok. Az FMCG-k jellemzően alacsony költségek mellett, tömegesen előállított és gyorsan, alacsony áron értékesített termékek....

Fogolydilemma

A fogolydilemma a játékelmélet egyik legismertebb problémája. Egy kétszemélyes interakció, játék során léphet fel, amelyben a résztvevők két stratégia közül választhatnak és döntéseikkel nem csak a saját maguk nyereségére vannak hatással, hanem a másik résztvevő kifizetésére is. A játékelmélet A játékelmélet a matematika több tudományterületet érintő ága, amely azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mi a...

Fogyasztói árindex (CPI)

A fogyasztói árindex (Consumer Price Index) a gazdasági aktivitás egyik fő mutatója, ami a háztartások által saját felhasználásra vásárolt termékek és szolgáltatások árszintjének változását hivatott mérni. Az index tehát a fogyasztás árszínvonalat méri, így indikálja a pénzromlás, vagyis az infláció mértékét is. Értéke a fogyasztói kosárban található termékek és szolgáltatások árának súlyozott átlagaként adható meg....

Főkönyvi kivonat

A főkönyvi kivonat a vállalkozás által vezetett főkönyvi számlákból készített pénzügyi kimutatás. Célja a vállalat működése során keletkező pénzügyi tranzakciók nyilvántartása. A tranzakciók a főkönyvi számla típusa szerint vannak rendszerezve a főkönyvben. Ilyen számlatípusok például a vállalati eszközök, a források, a bevétel, a költségek és a saját tőke. A könyvelésből a folyamatos információkat év közben...

Folyó fizetési mérleg

A folyó fizetési mérleg egyenlege magába foglalja egy adott ország és más országok közötti gazdasági tranzakcióinak összességét. Részét képezi a nettó export, vagyis az exportált és importált termékek összértékének különbsége, a munkavállalói és a befektetői jövedelmek és az ellenszolgáltatás nélkül átadott folyó jövedelmek, például nemzetközi segélyek. Szerepe a fizetési mérleg részeként A folyó fizetési mérleg a fizetési...

Folyószámla

A folyószámla a bakszámlák legalapvetőbb típusa, amely a fizetések lebonyolítására szolgál. Lehetőséget biztosít arra, hogy bevételeinket és kiadásainkat ne készpénzben, hanem az adott számlán kezeljük. Ennek megfelelően mindkét irányban történhet pénzforgalom lebonyolítása, tehát kiadások és bevételek is elkönyvelhetők ezen a számlatípuson. A folyószámla, mint banknál elhelyezett betét tulajdonképpen a bank felénk fennálló, azonnal beváltható tartozása....

FOMO

A FOMO az angol fear of missing out kifejezésből származó fogalom, amely valamilyen esemény elmulasztása, kihagyása miatti rossz érzésre utal. Ez az érzelmi állapot a szociális jellegű szorongás egy formája, amelynek alapja a kognitív emberi képesség a lehetőségek felismerésére.  A FOMO a mindennapi élet számos területén fellelhető, egyik legjelentősebb példa lehet a pénzügyi életben megjelenő...

Fordulónap

Fordulónap alatt több különböző fogalom is érthető. A fordulónap lehet az üzleti év utolsó napja, tehát a mérlegfordulónap, mely jellemzően december 31-re esik. Értékpapírok esetén a fordulónap az az elszámolási nap, amely során a záróegyenleg meghatározásra kerül a kapcsolódó tulajdonosi jogosultsággal együtt. Fordulónap részvények esetében Értékpapírok esetén a fordulónapon történik a tulajdonosi jogosultság meghatározása. Ez...

Forgalmazó

Forgalmazó alatt azokat a befektetési vállalkozásokat, illetve hitelintézeteket értjük, amelyek bizonyos értékpapírok forgalomba hozatalában vesznek részt. Befektetési jegyek forgalmazói A befektetési alapkezelők által kezelt alapok jegyeit is több intézmény értékesítheti, többek között maga az alapkezelő vagy az általa különösen erre a célra létrehozott alapforgalmazó. Emellett több magyar alapkezelő egy-egy magyar vagy nemzetközi bank leányvállalataként működik,...

Forgási sebesség

A forgási sebesség az eszközök vagy a tőke árbevételhez viszonyított felhasználási sebességét kifejező mutató. Értéke megadja, hogy a vállalat milyen hatékonyan használja fel a rendelkezésre álló tőkéjét vagy eszközeit bevétel generálására. Mivel egyes szektorokban a mutató jellemző értéke igen változó lehet, ezért csak azonos iparágakban tevékenykedő vállalatok összehasonlítására alkalmas. Értéke értelmezhető napban, vagy fordulatban. Az...

Forgóeszköz

A forgóeszköz olyan eszközt jelent, amely egy termelési ciklus alatt kerülne felhasználásra a vállalat működésében. A számviteli mérlegben az eszközoldalon külön kategóriát alkotnak a forgóeszközök. Ide tartozhatnak a készletek, a követelések, a pénzeszközök és az aktív időbeli elhatárolások is. A forgóeszközök likviditásuk, használati idejük alapján különbözhetnek, de jellemzően egy évnél nem hosszabb a felhasználási idejük....

Forintleértékelés jelentése

A forintleértékelés alatt a Magyar Nemzeti Bank olyan intézkedését értjük, amely esetében a forintot más valutákkal szemben gyengítik, vagyis növelik a külföldi devizák árfolyamát forintban kifejezve. Ennek következménye, hogy a külföldi piacokon előnyösebb helyzetbe kerül a hazai valuta. A belföldi piacon viszont többnyire áremelkedés lesz az eredménye. Ellentéte a felértékelés, amikor a fizetőeszközt monetáris politikai...

Franchise

A franchise egy többszereplős üzleti vállalkozás, melyben több üzlet ugyanazon márkanév alatt közel azonos termékeket értékesítve jogilag és pénzügyileg egymástól függetlenül működik. Franchise jelentése Az ilyen típusú vállalati rendszerek terjeszkedni vágyó, sikeres cégektől indulnak, ők a hálózat irányítói. Csatlakozó partnereik az adott márkanevet és a vállalkozási rendszer használatának jogát kapják. A nemzetközi tapasztalatok szerint a...

Fundamentális elemzés

Fundamentális elemzés alapján megállapítható egy vállalat valódi értéke a pénzügyi eredményének, mutatóinak, és a cégvezetés elemzésének segítségével. Fundamentális elemzés jelentése A befektetők ezen elemzés során azt vizsgálják, hogy a vállalat a tőzsdén alul- vagy túlértékelt-e. A fundamentális elemzést a technikai elemzéssel együtt is lehet használni, amely inkább a vállalaton kívüli piaci trendekre összpontosít.   A...

Funkcionális szervezet

A funkcionális szervezet az egyik legrégebbi szervezetfajta, melyben a munkamegosztás a szervezeti funkciók (mint például gyártás, pénzügy, marketing, IT) szerint történik. A különböző részlegek, szervezeti egységek vezetői felelősek a saját erőforrásaik felhasználásáért, a szakmai színvonalért és az egymás közötti kapcsolattartásért is. Funkcionális szervezet tulajdonságai A döntési jogkörök centralizáltak és túlnyomó részt a felső vezetéshez köthetők,...

Futamidő

A futamidő azt az időtartamot jelöli, amely egy pénzügyi tranzakció kezdete és vége vagy befektetési eszköz kibocsátása és a lejárta között telik el. Kölcsönszerződéseknél az az időtartam, amely alatt az adósnak vissza kell fizetni a teljes hiteltartozást és annak összes költségét. A bankbetéteknél a kifejezés azt intervallumot jelöli, amely alatt a betétes nem használhatja a...

Futures

A futures ügyletek, vagyis határidős szerződések olyan tőzsdén megkötött, származtatott kontraktusok, amelyek a megkötés időpontjában meghatározott feltételek mellett egy jövőbeni időpontban vállnak esedékessé, akkor kerülnek teljesítésre. A határidős ügyleteknél a résztvevőknek kötelezettsége keletkezik a megkötött szerződések alapján. A határidő lejártakor a kontraktus long oldalán álló résztvevőnek, vagyis a vevőnek kötelessége megvenni a szerződés tárgyát képző...

Fúzió

A fúzió gazdasági értelemben két vagy több vállalat egyesülését jelenti, vagyis egy olyan tranzakciót, ahol a résztvevők azonos tulajdonosi ellenőrzés alá kerülnek. Fúzió jelentése A fúzió egy M&A tevékenység, amely célja a tulajdonosi érték növelése a vállalatok új piaci szegmensbe történő belépésén, piaci részesedés növelésén, illetve a vállalatok közötti szinergiák kihasználásán keresztül. Akkor kerül sor...