HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

G7 csoport

A G7 csoport a legfejlettebb ipari országokat tömörítő nemzetközi együttműködés, melynek keretében a tagországok kormányfői évente megrendezésre kerülő csúcstalálkozón vitatnak meg globális jellegű kérdéseket. Tagországai között tudhatjuk az Egyesült Királyságot, az USA-t, Kanadát, Japánt, Németországot, Olaszországot és Franciaországot. Továbbá nem tag, de az Európai Unió is képviseltetve van a csoporton belül. A csúcstalálkozón meghozott döntések...

Gazdasági stimulus

A gazdasági stimulus olyan állami tevékenység, melynek célja a recesszió elkerülése vagy a gazdasági növekedés támogatása. Mit értünk gazdasági stimulus alatt? A gazdaságpolitika ilyen irányú tevékenysége megvalósulhat fiskális és monetáris politikai keretek között is. Példaként említhető eszközei az alapkamat csökkentése, az állami kiadások növelése vagy az adók csökkentése. Megfelelő működése esetén a magánszektor gazdasági aktivitása...

Gazdasági unió

A gazdasági unió alatt egyfajta országok közötti magas gazdasági együttműködést értünk. A tagországok közös vámuniót alkotnak, tehát közös külső vámhatárral rendelkeznek, illetve közös elvek szerint kereskednek harmadik országokkal. A vámunió határain belül közös belső piac áll fenn, mely biztosítja a munkaerő, a tőke, valamint az áruk és szolgáltatások szabad áramlását. Továbbá a tagországok törekednek a...

Gazdaságpolitika

Gazdaságpolitika alatt az állam azon döntéseit és tevékenységeit értjük, melyekkel a társadalompolitikai céljaival összeegyeztethetően kívánja befolyásolni a gazdaságot. Modern piacgazdaságokban a gazdaságpolitika céljának a fenntartható gazdasági növekedést, az árstabilitást, a teljes foglalkoztatást, illetve a külső és belső egyensúly biztosítását szokták tekinti. Ennek megfelelően a modern piacgazdaságokra épülő demokráciákban a gazdaságpolitikát két fő részre lehet bontani....

GDP – bruttó hazai termék

A bruttó hazai termék, vagy angol rövidítéssel GDP (gross domestic product) egy adott területen, egy adott időintervallumban előállított végső felhasználásra szánt termékek és szolgáltatások piaci értékét jelenti.Mit értünk a GDP alatt?A GDP egy olyan mutató, melynek segítségével megfelelő képet kaphatunk egy adott ország gazdasági súlyáról, illetve az adott gazdaság teljesítményéről és annak időbeli alakulásáról. Általában...

Gini index

A Gini index egy közgazdaságtani mutatószám, mellyel általában az országon belüli jövedelmi vagy vagyoni egyenlőtlenségeket szokták mérni. Elnevezését az olasz statisztikusról Corrado Giniről kapta. Szokás még Gini koefficiensnek vagy Gini mutatónak is nevezni. Két ország közül a magasabb Gini mutatóval rendelkező tekinthető egyenlőtlenebbnek. Szélsőértékeinek a nulla, mint teljes egyenlőség, valamint az egy, mint teljes egyenlőtlenség...

Global macro stílusú befektetési politika

Global macro stílusú befektetési politika során a befektetők különböző országos, regionális, kontinentális vagy globális színtű makrogazdasági és geopolitikai trendek és előrejelzések alapján alakítják ki portfoliójukat. Ez a befektetési stratégia leginkább a hedge fundokra és a befektetési alapokra jellemző. A globális makroalapok a legkevésbé korlátozott alapokhoz tartoznak, befektetéseik sokrétűek. Ez a típusú megközelítés először a hetvenes...

Globalizáció

A globalizáció egy olyan folyamat, ami gazdasági értelemben a termelés, az értékesítés és a fogyasztás világméretűvé válását jelenti. Tágabb értelmezésben a folyamat részeként szokás említeni a kommunikáció és a humán tőke földrészek közötti áramlásának felgyorsulását is. Globalizáció jelentése A globalizáció, mint fogalom többféleképpen értelmezhető, és nincs egységes definíció rá. Az általánosabb és közismertebb vélekedések a...

GNI

A GNI (Gross National Income rövidítése, magyarul bruttó nemzeti jövedelem) egy gazdasági mutató, amellyel egy ország és állampolgárainak vagyonát, jólétét lehet megmérni, illetve más országokkal összehasonlítani évről évre. Napjainkban az egyik leggyakrabban használt mutató a különböző országok gazdaságának összehasonlítására. GNI jelentése A mutató egy adott ország lakosainak és vállalatainak megszerzett jövedelme csökkentve a külföldi lakosok és...

GNP

A GNP (Gross National Product, magyarul bruttó nemzeti termék) egy gazdasági mutató. Az adott ország gazdasági teljesítményének, vagyoni helyzetének felmérésére, és más országokkal való összehasonlítására alkalmas. GNP jelentése Újabban már inkább a GDP-t vagy a GNI-t használják helyette. A GNP nem más, mint egy ország állampolgárai és vállalatai által előállított termékek és szolgáltatások összessége. Attól...

Goodwill

A goodwill (magyarul pozitív cégérték) az a többletérték, amellyel egy adott vállalat az általa birtokolt eszközökön felül rendelkezik. A többletérték akkor keletkezik, ha egy vállalat jó hírnévvel, márkaértékkel, szabadalommal, növekedési potenciállal rendelkezik, és ez plusz értékként jelenik meg a vállalat számára. Értéke többek között akkor számszerűsíthető, amikor egy vállalat akvizíció (felvásárlás) során többet fizet a felvásárolt...