HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

Hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárás az a folyamat, mely során az örökösök között jogosan szétosztásra kerül az elhunyt által hátrahagyott vagyon. Az eljárás gyakran akár évekig is elhúzódhat főleg, ha az örökösök között nincs egyetértés. Ebben a cikkben összeszedtük, hogymit érdemes tudni a folyamat fő lépéseiről,hogyan járulhatunk hozzá, hogy ez a lelkileg is megterhelő időszak mihamarabb, konfliktusmentesen...

Hálózati hatás

Hálózati hatás azt értjük, amikor egy termék vagy szolgáltatás  értéke a felhasználók számával együtt nő. Amíg kevesen használnak egy hálózatot, addig a fogyasztók számára kevésbé előnyös a használata. A felhasználószám növekedésével a hálózat által kínált lehetőségek és spektrum is növekszik. A hálózati hatás olyan szektorok esetében érvényesül, mint például az információ (adatok, képek, telekommunikáció, internet),...

Hangulatindikátor

A hangulatindikátor egy olyan eszköz, amellyel számszerűsíthetve meghatározhatjuk az adott piacon uralkodó hangulatot. Megmutatja, hogy a fogyasztók, befektetők, kereskedők hogyan gondolkoznak vagy éreznek az adott piaccal kapcsolatban. Ha a hangulati indikátor magas értéken áll, az optimista hangulatról árulkodik, míg az alacsony érték pesszimizmusról. A hangulatindikátor piaci trendeket mutat, erősít meg. Azonban nem csak az aktuális...

Háromszög arbitrázs

A háromszög arbitrázs három különböző valuta közötti eltérés eredménye, amely akkor fordul elő, amikor a valuták átváltási árfolyamai nem egyeznek meg pontosan a különböző piacokon. Háromszög arbitrázs jelentése Az arbitrázs kereskedelem alacsony kockázatú kereskedési stratégia, amely kihasználja a piacok közötti árkülönbségeket. Ezek a lehetőségek ritkák, és a kihasználó kereskedők általában fejlett számítógépes felszereléssel és programmal...

Hasznosság

Közgazdasági értelmezésben a fogyasztó soha nem magát a terméket keresi, hanem a termékben megtestesült szükségletkielégítő tulajdonságot, ami nem más, mint a hasznosság. Hasznosság jelentése A termék vagy szolgáltatás hasznossága a fogyasztói döntések egyik mozgatórugója. Az, hogy ez mit is jelent konkrétan egy fogyasztó számára nem tudjuk megválaszolni, hiszen az egyéni ízlés kérdése. A hasznossággal rokon...

Határbevétel

A határbevétel azt fejezi ki, hogy mennyivel növekszik a teljes bevétel, ha egységnyivel növekszik az eladott mennyiség. A határbevétel mértékét az adott termelő számára a piaci kereslet függvénye határozza meg. Tökéletes piaci verseny esetén a határbevétel állandó,  minden terméket piaci áron lehet eladni. Oligopólium vagy monopólium esetén az eladások növeléséhez csökkenteni kell az árat, így...

Határhaszon

A határhaszon megmutatja, hogyan változik egy fogyasztó összhaszna, ha egy egységgel növeli fogyasztását egy adott jószágból. Haszon alatt értjük valamely termék, vagy szolgáltatás hasznos tulajdonságainak összességét, illetve azt a belső elégedettséget, amelyet a fogyasztó az adott termék, vagy szolgáltatás elfogyasztásával nyer. Rendszerint az első egység elfogyasztása jár a legnagyobb haszonnal, az ez után következő egységek...

Határidős kamatláb

A határidős kamatláb valamely jövőben esedékes hitelművelet kamatlába. A kamatláb a kamat százalékban meghatározott értéke a hitel, vagy befektetés összegéhez viszonyítva. Hitelfelvétel esetén a kamat a hitel „ára”. A fizetendő kamat összege és a felvett hitel értékének aránya pedig a kamatlábbal fejezhető ki. Ennek értéke megmutatja, hogy egy adott időszakra (általában egy évre) a kölcsön...

Határidős piac

Határidős piac alatt azt az elektronikus piacteret értjük, ahol a termelők és befektetők határidős ügyletekkel kereskedhetnek, akár tőzsdei keretek között. A határidős ügylet egy olyan ügylet, aminek a teljesítése nem azonnal, hanem előre meghatározott áron és időpontban történik.  A határidős ügylet tehát jelenlegi szerződésben kialakított feltételek mellett, jövőbeni teljesítésre vonatkozó megállapodás. A gazdálkodó szervezeteknek van...

Határköltség

A határköltség megmutatja, hogy mennyivel változik az összköltség, ha a termelést egy egységgel növeljük. A vállalatok profitmaximalizálása során fontos szerepe van, ugyanis annál a kibocsátási szintnél érhető el a maximális profit, amelynél a határköltség értéke egyenlő határbevétellel. Jele az angol marginal cost kifejezés alapján MC. Határköltség számítása A határköltség értéke meghatározható a termelt mennyiségben bekövetkezett...

Hedge Fund

A hedge fund speciális befektetési alap, melybe a befektetők  azért helyezhetik pénzüket, hogy a menedzser hozamot érjen el számukra. A menedzser célja abszolút hozam elérése, tehát tőkepiaci eszközök széles körébe fektethet, ideértve a derivatív eszközöket, ahonnan nevüket is kapták. Hedge Fund jelentése Szó szerinti fedezeti alapokra fordíthatnánk a kifejezést, ám ez nem teljesen felel meg...

Hiperinfláció

A hiperinfláció szélsőségesen magas inflációt jelent. Számszerűsítve ez annyit tesz, hogy a havi árszínvonal több, mint 50 százalékkal emelkedik. Ennek következtében a pénz, mint fizetőeszköz nem tudja ellátni az értékmérő, a csereeszköz és a vagyontartó funkcióit. Az elértéktelenedett pénznem helyét gyakran egy idegen ország valutája, valamilyen áru (só, liszt, dohány), vagy arany veszi át. Az...

Hitel

A hitel azt a pénzösszeget jelenti, amelyet hitelező nyújt szerződés alapján előre meghatározott díjak ellenében a hiteligénylő részére. Hitel feltételei Szükséges, hogy minden esetben a szerződés tartalmazza azokat a díjakat, amelyeket a hitelező a kölcsönért kér. Ezen felül lényeges, hogy a hitelnyújtás nem esik egybe a szerződés aláírásával, abban csak egy ígérvény található, amelyben a...

Hitelállomány

A hitelállomány az összes kölcsön, amellyel a hitelfelvevő rendelkezik. A hitelállománnyal az eladósodottságot mérjük. Hogyan számítható ki az értéke? A dinamikus vállalati világban minden vállalkozásnak szüksége van tőkére, amelyet a vállalkozások hitel felvételével vagy a vállalat tulajdoni részesedésének eladásával, tőkeemeléssel tudnak előteremteni. A vállalatok esetenként ahelyett, hogy részvényeket bocsátanának ki tőkebevonás céljából, külső finanszírozásra is...

Hitelfedezeti biztosítás

A hitelfedezeti biztosítás egy hitel,  jellemzően nagyobb összegű személyi kölcsön, vagy lakáshitel mellé a hitelfelvevő által a futamidő végéig fizethető összeg. Ha a szerződésben meghatározott káresemény megtörténik, és ezáltal fizetésképtelenné válik a hitelt felvevő személy, a biztosító a fennálló tartozás egy részét vagy egészét kifizeti a banknak. A biztosító fizetési kötelezettségét a biztosítási feltételek határozzák...

Hitelgarancia

A hitelgarancia vállalatok által felvett banki hitelek, kölcsönök és más pénzügyi termékek biztosítékaként nyújtott intézményi kezesség. Hitelgarancia jelentése A konstrukció lényege, hogy a hitelfelvevő vállalkozás nemfizetésének kockázatát átvállalja egy külső fél, a hitelgarancia-szervezet. Tehát, amennyiben a vállalat fizetésképtelenné válik, nem tudja kifizetni tartozását, a banknak akkor sem keletkezik hiánya, hiszen számára ezt az összeget a...

Hitelminősítés

A befektetésekben a hitelminősítés valamely kötvényt kibocsátó cég vagy állam hitelképességét fejezi ki. Célja, hogy a befektetők tájékoztatást kapjanak arról, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy az adott hitelfelvevő vissza fogja fizetni a hitelt. Hitelminősítés jelentése Ha egy jogi vagy természetes személy vett már fel hitelt, akkor rendelkezik egy minősítéssel vagy hitelminősítési pontszámmal, amely a...

Hiteltörlesztési moratórium

A hiteltörlesztési moratórium a hitelek (havi) fizetési kötelezettségeinek felfüggesztését jelenti átmeneti pénzügyi zavarok idejére. Ez azonban nem jelent tartozáselengedést, a kamatok csökkentését, pusztán haladékot ad. Moratóriumot kormány, szabályozók vagy egy vállalkozás szabhat ki. Hiteltörlesztési moratórium a csődtörvényben A csődeljárás megindítását az adós – kérelem alapján – kezdeményezheti. A cég kérelméhez csatolni kell: a három hónapnál...

Holding társaság

A holding társaság egy jellemzően cégcsoportokon belül található entitás. Olyan esetekben fordul elő gyakran, ahol egy cégcsoportnak ugyanaz a személy vagy személyek (általában családtagok) a tulajdonosai. Holding jelentése Több oka is lehet egy olyan cégstruktúra kialakításának, amelyben szerepel egy holding cég is. A cégstruktúra szerkezetétől és a cégcsoportnak a működési területétől függően számos szerepe is...

Hozam

A hozam a különböző befektetések eredményéül kapott tőkenövekmény. Rendszerint százalékos formában adják meg. Előnye, hogy könnyedén összehasonlíthatóvá teszi a különböző típusú befektetéseket. Megkülönböztetjük a bruttó és a nettó hozamokat. Nettó alatt a tiszta hozamot értjük, vagyis azt, ami minden levonástól (díjaktól, adóktól) mentes. Bruttó alatt a nettó hozam és a különböző addicionális költségek (adók, díjak, kezelési...

Hozamgarancia

A hozamgarancia az, a szolgáltató (bank, befektetési alap, biztosító) által garantált minimális hozam, amelyet a befektetési termékekért cserébe biztosan megkap a befektető. Ha az adott befektetés hozama alacsonyabb lenne, mint amit a a két fél előre meghatározott, akkor a befektető a szerződés által garantált minimális hozamot kapja meg. Hozamgarancia jelentése Az emberek különböző befektetési termékeket...

Hozamgörbe

A hozamgörbe megmutatja, hogy a befektetés hozama, hogyan függ a befektetés időtávjától. Hozamgörbe jelentése A kifejezés egy olyan grafikont takar, amely megmutatja egy adott kötvény hozamát a lejárati idő függvényében. Felhasználásának területei: befektetési és beruházási döntések, piaci várakozások meghatározása, fix kamatozású értékpapírokban tárolt tőke értékének meghatározása és monetáris politika. A hozamgörbe jellemzően valamely szuverén adós,...

Hozzáadottérték-adó (HÉA)

A hozzáadottérték-adó (héa, Magyarországon: áfa) egy forgalmi adó, amely az egyes termelési fázisokban keletkező értéknövekmény értékesítését terheli. Hozzáadottérték-adó jelentése Tartalmát tekintve fázisadó, amely végigkíséri a konkrét terméket és szolgáltatást az előállítás kezdő szakaszától a végső értékesítésig. A felmerülő összeget teljes egészében a termék utolsó felhasználója, azaz a végső fogyasztó viseli. Szinte minden olyan termékre és...

Humán tőke

A humán tőke azt jelenti, hogy az egyén, a közösség szellemi és fizikai képességei hasznosuló befektetésként értelmezhetők. A fogalom körébe tartozik egy cég, vagy intézmény állományában lévő munkatársak szellemi és fizikai képességeinek összessége, amely a célok megvalósításának bázisát képzi. Humán tőke jelentése Az egyénben megtestesült tudás, készségek, kompetenciák és sajátosságok, megkönnyítik a személyes, a társadalmi...