HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

IBAN szám

Az IBAN az International Bank Account Number (nemzetközi bankszámlaszám) rövidítése, amely egy betűkből és számokból álló, és nemzetközileg egységesített számsort takar. A nemzetközi bankszámlaszám maximum 34 karakter hosszúságú lehet. Különböző kódok és ellenőrző számok határozzák meg, így a tévhitekkel ellenben a bankszámlaszám nem egy véletlenszám-generátor alkotta kombináció. A magyarhoz képest jelentős eltérések vannak az egyes...

Idegenforgalmi adó 2022

Az idegenforgalmi adó (IFA) a szálláshelyek igénybevétele esetén az állam részére fizetendő összeg.Mikor kell fizetni az idegenforgalmi adót?Egy helyi adónem, azaz meghatározása, kivetése és elszámolása az önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Az adónemmel minden szállás bérbeadásnál, így a magánszálláshely kiadása esetén is találkozunk, amely a számlán külön tételként van feltüntetve. Habár az adó beszedését és elszámolását az...

Időbeli elhatárolás

Az időbeli elhatárolás a számvitel eszköze melynek segítségével a pénzügyi kimutatásokban minden évhez azok a költségek és ráfordítások kerülnek elszámolásra, amelyek valóban az adott időszak gazdasági tevékenységéhez tartoztak, függetlenül a kifizetés időpontjától. Időbeli elhatárolás jelentése Olyan gazdasági események hatásait, amelyek két vagy több üzleti évet érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között, olyan arányban...

IFRS

Az IFRS az Európai Unióban a tőzsdén lévő vállalatokra kötelezően vonatkozó számviteli szabályok gyűjteménye. IFRS jelentése Az International Financial Reporting Standards: Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok az IASB (International Accounting Standards Board: Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület) által kibocsátott számviteli szabályok gyűjteménye. Az Európai Unió 2005 óta tette kötelezővé a területén lévő tőzsdéken (így a BÉT-en is)...

Ikerdeficit

Ikerdeficit esetén az adott ország gazdasága többet importál, mint amennyit exportál, és az ország kormánya több pénzt költ, mint amennyit bevételt generál. Ha egy országnak ikerdeficitje van, akkor adós a világ többi részének. Hosszú távon az ikerdeficit miatt a nemzet valutája leértékelődhet. Ikerdeficit jelentése Az ikerdeficit egy ország folyó fizetési mérleg hiányának és az államháztartás...

IMF

Az IMF megalapításának fő oka a nemzetközi valutarendszer stabilitásának megteremtése, a tagállamok gazdasági fejlődésének elősegítése volt, valamint, hogy átmeneti pénzügyi segítséget nyújtson fizetési mérleg problémákkal küzdő tagországainak. IMF jelentése Az International Monetary Funds (magyarul: Nemzetközi Valutaalap) egy 1945-ben létrehozott, washingtoni székhelyű nemzetközi pénzügyi szervezet. A tagok meghatározott kvóta szerint járulnak hozzá az alaphoz, és a...

Inferior jószág

A fogyasztó jövedelmének növekedése esetén az inferior jószágból elfogyasztott mennyiség csökken. Amennyiben pedig a jövedelem csökken, akkor a fogyasztott mennyiség nő. Inferior jószág jelentése Az alsóbbrendű úgynevezett inferior jószág, olyan termék, amelynek a jövedelemrugalmassága negatív, azaz növekvő jövedelem esetén a kereslet iránta csökkenni kezd. Ilyen termék például a BKV bérlet. Egy inferior jószágból csökken az...

Infláció

Az infláció kifejezést az árak tartós, általános emelkedésére használják a közgazdászok, ami bizonyos mértékben a gazdasági körforgás része. Az infláció jelentése Jelentése tehát a pénz vásárlóerejének csökkenése, vagyis az, hogy ugyanannyi pénzért egyre kevesebb árut tudunk vásárolni. A pénz funkciói és az árstabilitás A gazdaságban rendkívül fontos szerepet tölt be a pénz, hiszen funkciónál elszámolási...

IPO

Az IPO során egy vállalat először lép be már meglévő vagy új részvényeivel valamely tőzsdére. IPO jelentése Az Initial Public Offering szó szerint elsődleges nyilvános kibocsátást jelent, de szokás csak elsődleges kibocsátásnak, nyilvános kibocsátásnak, elsődleges részvénykibocsátásnak vagy jegyzésnek, részvényjegyzésnek is nevezni. A vállalat részvényeinek nyilvános, első alkalommal történő forgalomba hozatalát jelenti. Ez után az adott tőzsde...

ISIN kód

Az ISIN kód a különböző értékpapírok egyedi azonosítója, kvázi egy adminisztratív ujjlenyomatként funkcionál a nemzetközi pénzügyekben.ISIN kód jelentéseAz ISIN kód az angol International Securities Identification Number, azaz Nemzetközi Értékpapír Azonosító Szám kifejezés rövidítése. Minden országban egy hivatalosan kinevezett szerv regisztrálja, adminisztrálja és osztja ki az azonosítókat. Magyarországon ezt a feladatkört a KELER kódkiadó látja el. Az ISIN...

ITM opció (In the money)

Az ITM opció azt jelenti, hogy az adott opcióban foglalt kötési ár alacsonyabb a mögöttes termék aktuális piaci áránál, vagyis az opció érvényesítése a tulajdonosa számára pozitív árkülönbözetet nyereséget jelent. Opciós ügyletek működése Az ITM (In the money) opció tehát az opciós ügyletek egy fajtája. Az opció olyan tőzsdei eszköz, amely jogot biztosít tulajdonosa számára,...