HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

IBAN szám

Az IBAN az International Bank Account Number (nemzetközi bankszámlaszám) rövidítése, amely egy betűkből és számokból álló, és nemzetközileg egységesített számsort takar. A nemzetközi bankszámlaszám maximum 34 karakter hosszúságú lehet. Különböző kódok és ellenőrző számok határozzák meg, így a tévhitekkel ellenben a bankszámlaszám nem egy véletlenszám-generátor alkotta kombináció. A magyarhoz képest jelentős eltérések vannak az egyes...

Idegenforgalmi adó 2023

Az idegenforgalmi adó (IFA) a szálláshelyek igénybevétele esetén az állam részére fizetendő összeg.Mikor kell fizetni az idegenforgalmi adót?Egy helyi adónem, azaz meghatározása, kivetése és elszámolása az önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Az adónemmel minden szállás bérbeadásnál, így a magánszálláshely kiadása esetén is találkozunk, amely a számlán külön tételként van feltüntetve. Habár az adó beszedését és elszámolását az...

Időbeli elhatárolás

Az időbeli elhatárolás a számvitel eszköze melynek segítségével a pénzügyi kimutatásokban minden évhez azok a költségek és ráfordítások kerülnek elszámolásra, amelyek valóban az adott időszak gazdasági tevékenységéhez tartoztak, függetlenül a kifizetés időpontjától. Időbeli elhatárolás jelentése Olyan gazdasági események hatásait, amelyek két vagy több üzleti évet érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között, olyan arányban...

IFRS

Az IFRS az Európai Unióban a tőzsdén lévő vállalatokra kötelezően vonatkozó számviteli szabályok gyűjteménye. IFRS jelentése Az International Financial Reporting Standards: Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok az IASB (International Accounting Standards Board: Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület) által kibocsátott számviteli szabályok gyűjteménye. Az Európai Unió 2005 óta tette kötelezővé a területén lévő tőzsdéken (így a BÉT-en is)...

Ikerdeficit

Ikerdeficit esetén az adott ország gazdasága többet importál, mint amennyit exportál, és az ország kormánya több pénzt költ, mint amennyit bevételt generál. Ha egy országnak ikerdeficitje van, akkor adós a világ többi részének. Hosszú távon az ikerdeficit miatt a nemzet valutája leértékelődhet.Ikerdeficit jelentéseAz ikerdeficit egy ország folyó fizetési mérleg hiányának és az államháztartás hiányának (költségvetési...

IMF

Az IMF megalapításának fő oka a nemzetközi valutarendszer stabilitásának megteremtése, a tagállamok gazdasági fejlődésének elősegítése volt, valamint, hogy átmeneti pénzügyi segítséget nyújtson fizetési mérleg problémákkal küzdő tagországainak. IMF jelentése Az International Monetary Funds (magyarul: Nemzetközi Valutaalap) egy 1945-ben létrehozott, washingtoni székhelyű nemzetközi pénzügyi szervezet. A tagok meghatározott kvóta szerint járulnak hozzá az alaphoz, és a...

Inferior jószág

A fogyasztó jövedelmének növekedése esetén az inferior jószágból elfogyasztott mennyiség csökken. Amennyiben pedig a jövedelem csökken, akkor a fogyasztott mennyiség nő. Inferior jószág jelentése Az alsóbbrendű úgynevezett inferior jószág, olyan termék, amelynek a jövedelemrugalmassága negatív, azaz növekvő jövedelem esetén a kereslet iránta csökkenni kezd. Ilyen termék például a BKV bérlet. Egy inferior jószágból csökken az...

Infláció

Az infláció kifejezést az árak tartós, általános emelkedésére használják a közgazdászok, ami bizonyos mértékben a gazdasági körforgás része. Az infláció jelentéseJelentése tehát a pénz vásárlóerejének csökkenése, vagyis az, hogy ugyanannyi pénzért egyre kevesebb árut tudunk vásárolni.A pénz funkciói és az árstabilitásA gazdaságban rendkívül fontos szerepet tölt be a pénz, hiszen funkciónál elszámolási egységként, csere- és...

Információs aszimmetria

Az információs aszimmetria a rendelkezésre álló információ egyenlőtlen elosztása a piac ellentétes oldalán álló szereplők között. Gyakori következménye, hogy az egyik fél helyzeti előnyt élvez a másik féllel szemben. Információs aszimmetria akkor áll fenn, ha a tranzakcióban részt vevő felek egyike több, vagy pontosabb információval rendelkezik, mint a másik. A tranzakció lehet adásvétel, ahol például...

Ingatlanfedezet

Az ingatlanfedezet kifejezéssel leggyakrabban jelzáloghitel igénylése esetén lehet találkozni, jelzálog alapú kölcsön felvételekor ugyanis a hitel visszafizetésének biztosítékául leggyakrabban ingatlan szolgál. A lakáscélú hitelek jelzálogalapú hitelek, így ingatlanfedezet felajánlása minden esetben szükséges. A szükséges fedezetek értéke az igényelt hitel összegétől függ. Egy hitelügylethez maximum 3 darab ingatlanfedezet ajánlható fel. A hitel célját képező ingatlant nem...

Ingatlanfejlesztés

Az ingatlanfejlesztés célja adott terület vagy ingatlan értékének növelése. A tevékenységet általában profitorientált gazdasági vállalatok végzik. A hozam származhat az ingatlan értékesítéséből, bérbeadásából vagy saját használata által. Ingatlanfejlesztés alatt gazdasági vállalatok térben és időben jól körülhatárolható projektjeit értjük. Funkcionális szempontból jól értékesíthető ingatlanpiaci termékek a végeredmények. Ingatlanfejlesztés során nem csupán a fejlesztő ér el hozamot,...

Inkasszó

Az inkasszó egy beszedési megbízás, melyet a számlavezető bank kezdeményez, hogy a szóban forgó pénzösszeg jóváírásra kerüljön a jogosult számára, a kötelezett terhére. Az inkasszó tehát egy olyan átutalás melyet nem a számla tulajdonosa indított. A hatályos szabályok alapján csakis bíróság és végrehajtó szerv kezdeményezhet inkasszót. A bíróság a számlavezető bank számára átutalási végzést bocsát...

Intézményi befektetők

Intézményi befektetők alatt olyan társaságokat értünk, melyek más vállalkozások,  magánszemélyek, vagy intézmények vagyonát kezelik. Az összegyűjtött megtakarításokat különböző pénzügyi eszközökbe fektetik a pénz- és tőkepiacokon. Mivel számos kisebb befektető pénzét gyűjtik össze, így az intézményi befektetők nagy volumenű tőkét képesek mozgatni. Ez lehetővé teszi, hogy diverzifikált portfóliót hozzanak létre, mely által elosztják és csökkentik a...

IPO

Az IPO során egy vállalat először lép be már meglévő vagy új részvényeivel valamely tőzsdére. IPO jelentése Az Initial Public Offering szó szerint elsődleges nyilvános kibocsátást jelent, de szokás csak elsődleges kibocsátásnak, nyilvános kibocsátásnak, elsődleges részvénykibocsátásnak vagy jegyzésnek, részvényjegyzésnek is nevezni. A vállalat részvényeinek nyilvános, első alkalommal történő forgalomba hozatalát jelenti. Ez után az adott tőzsde...

ISIN kód

Az ISIN kód a különböző értékpapírok egyedi azonosítója, kvázi egy adminisztratív ujjlenyomatként funkcionál a nemzetközi pénzügyekben.ISIN kód jelentéseAz ISIN kód az angol International Securities Identification Number, azaz Nemzetközi Értékpapír Azonosító Szám kifejezés rövidítése. Minden országban egy hivatalosan kinevezett szerv regisztrálja, adminisztrálja és osztja ki az azonosítókat. Magyarországon ezt a feladatkört a KELER kódkiadó látja el. Az ISIN...

ITM opció (In the money)

Az ITM opció azt jelenti, hogy az adott opcióban foglalt kötési ár alacsonyabb a mögöttes termék aktuális piaci áránál, vagyis az opció érvényesítése a tulajdonosa számára pozitív árkülönbözetet nyereséget jelent. Opciós ügyletek működése Az ITM (In the money) opció tehát az opciós ügyletek egy fajtája. Az opció olyan tőzsdei eszköz, amely jogot biztosít tulajdonosa számára,...