HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

Kamatadó

A kamatadó a kamat és kamatjellegű bevételek után fizetendő adónem. Az elnevezéssel ellentétben, a kamatadó nem számít önálló adónemnek, a köznyelv a kamatbevételek után megfizetendő személyi jövedelemadót nevezi így. Ennek megfelelően mértéke megegyezik a személyi jövedelemadó mértékével.A kamatadó mértékeA kamatadó a kamatbevételeink után kötelezően fizetendő személyi jövedelemadó hétköznapi neve. Ennek megfelelően mértéke is a mindenkori...

Kamatláb

A kamatláb a fizetendő, vagy kapott kamat százalékban meghatározott értéke a hitel, vagy a befektetés összegéhez viszonyítva. Hitelfelvétel esetén a kamatláb a hitel „ára”, a fizetendő kamat összege és a felvett hitel értékének aránya. Megmutatja, hogy egy adott időszakra – éves kamatláb esetén egy évre – a kintlévő kölcsön hány százalékát kitevő kamat fizetendő vissza....

Kamatperiódus

A kamatperiódus a változó kamatozású hitelek hitelszerződésében meghatározott időszak, amely alatt a kamat mértéke adott, a hitelező nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni azt. Például egy éves kamatperiódus esetén a kamatláb évente, kétéves kamatperiódus esetén pedig kétévente változhat egy előre meghatározott szabály szerint. A kamatperiódust a hitelfelvevő választhatja ki a hitelintézet által nyújtott lehetőségek közül, de a...

Kapitalizmus

A kapitalizmus egy olyan gazdasági rendszer, ahol a termelőtőke magántulajdonban van, az áruk és szolgáltatások termelése nagyrészt a szabadpiacon, annak törvénye szerint működik. A piac mechanizmusa, mint egy láthatatlan kéz hangolja össze a keresletet a kínálattal. Az államnak korlátozott, általában piacot korrigáló szerepe van. Ezenfelül fontos ismérv a béren alapuló munkaerőpiac és a kereskedelmi tranzakciók...

Karbonsemlegesség

A karbonsemlegesség nettó nulla üvegházhatású gáz kibocsátását jelenti. Akkor áll fenn, ha a szén-dioxid és egyéb gázok kibocsátott mennyisége megegyezik azzal, amit legkörből kivonnak, illetve a szénelnyelőkben tárolnak. Karbonsemleges lehet egy ország, egy iparág, egy cég, egy termék, egy szolgáltatás, egy rendezvény, de akár egy tevékenység – mint például a repülés – vagy egy egyéni...

Kartell

A kartell megállapodás olyan piaci együttműködés, mely során ugyanazon piacon, amúgy egymástól független vállalatok, szervezetek – akár országok is –, tevékenységeiket összehangolva befolyásolják, akadályozzák, korlátozzák a piaci versenyt. A résztvevők számára kölcsönösen előnyös megállapodások a többi fél számára kárt teremtenek. Ilyen károsító tevékenység lehet például a vételi vagy eladási árak rögzítése, összehangolása, import- és exportkorlátozások,...

Kaució

A kaució a bérlés esetén fizetett biztosíték. A bérlemény jellemzően ingatlan vagy egyéb ingóság, például autó. Az összeg a bérbeadót biztosítja, hogy kár vagy fizetési elmaradás esetén ne érje őt anyagi veszteség. Jellemzően a bérleti időtartam lejárta után kerül visszatérítésre a bérlő számára, ha nem okozott kárt és nem áll fenn fizetési hátralék. Kaucióval leggyakrabban...

KELER

A KELER Központi Értéktár Zrt. (röviden KELER) egy olyan szakosított hitelintézet, amely a tőzsdei és tőzsdén kívüli forgalom elszámolását végzi, valamint letétkezelési és értékpapírszámlavezetési funkciót is ellát.  KELER jelentéseAz 1993-ban alapított intézmény a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Budapesti Értéktőzsde tulajdonában áll. A KELER a magyarországi pénz- és tőkepiaci infrastruktúra kulcsfontosságú szereplője. Az intézményből 2008-ban...

Kereskedelmi Bank

A kereskedelmi bank üzleti alapon, profitorientáltan működő pénzügyi intézmény. Fő tevékenységei a betétgyűjtés, hitel szolgáltatás, fizetési folyamatok lebonyolítása és egyéb bankszolgáltatások nyújtása, mint pénzváltás vagy a pénzügyi tanácsadás. Ahhoz, hogy megértsük milyen szerepet töltenek be a kereskedelmi bankok a gazdaságban, nézzük meg először hogyan épül fel egy gazdaság bankrendszere. Monetáris szektor, Bankrendszer A monetáris szektorba...

Kereskedelmi háború, vagy más néven trade war

A trade war, vagyis a kereskedelmi háború két ország között fellépő konfliktus, melyben a felek például importvámok emelésével vagy egyéb gazdasági korlátozásokkal lépnek fel egymás ellen. Kereskedelmi háború jelentése A kereskedelmi háborúk fellépésének oka, hogy az egyik ország úgy véli, hogy egy versenytárs nemzet tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat. A hazai szakszervezetek vagy az ipar lobbistái...

Kereslet

A kereslet az a mennyiség, amennyit egy adott áruból (vagy szolgáltatásból) a piacon megvásárolnának a vevők. A kereslet mennyisége különböző árak esetén más és más. Minél olcsóbb egy áru, annál nagyobb a kereslet iránta. Változatlan árak mellett a kereslet mennyiségét befolyásolja a népesség, a fogyasztók átlagjövedelme, szokásai, kultúrája, az áru sajátos jellemzői és a helyettesítő...

Késedelmi kamat

A késedelmi kamat a pénztartozások nem időben történő befizetése miatt kifizetendő összeg.A kamat mértéke változik annak függvényében, hogy kamattal terhelt vagy kamatmentes hitelről van szó. Emellett annak függvényében is van eltérés, hogy a felek vállalatok vagy magánszemélyek. A kamat mértékét szerződésben is meg lehet határozni, egyébként, ennek hiányában az alapkamathoz igazítják.Késedelmi kamat jelentéseKésedelmi kamat bármilyen...

Készfizető kezesség

Készfizető kezesség esetén a kezes úgy vállal felelősséget, hogy a fennálló kötelezettséget a kötelezettel egyenrangúan kérhetik számon tőle is. A jogosult teheti ezt attól függetlenül, hogy előzetesen megpróbálta-e a  kötelezetten behajtani a kötelességet. Fő különbségként az egyszerű kezességkor a kezestől való követelés előtt a jogosultnak igazolnia kell, hogy a kötelezettséget megpróbálta behajtani a kötelezetten, ám...

Kétszintű bankrendszer

A kétszintű bankrendszer esetén a központi, vagy más néven jegybank csak közvetett kapcsolatban áll a gazdasági szereplőkkel, akik a kereskedelmi bankokon keresztül vehetnek igénybe pénzügyi szolgáltatásokat. A bankrendszereknek a másik típusa, az egyszintű bankrendszer. Esetében a központi bank közvetlen kapcsolatban áll a gazdasági szereplőkkel, és egyszerre tölti be a jegybanki és kereskedelmi banki funkciókat. Legfőbb...

Kft.

A kft., vagyis korlátolt felelősségű társaság, olyan társasági forma, ahol a társasági tagok korlátozott felelősséggel rendelkeznek, ugyanis a vállalkozás kötelezettségeiért a tagok csupán a vállalatba elhelyezett tőkéjükkel felelnek, saját vagyonuk független a cég ügyeitől. A kft.-k tekinthetőek átmeneti cégformáknak is, a családias jellegű vállalkozások és a személytelen részvénytársaságok között. Jellemző rájuk a tagok közötti bizalom...

Kínálat

A kínálat az a mennyiség, amelyet a termelők, kereskedők, eladók a piacon termelnek, szolgáltatnak. Különböző árak mellett más a kínált mennyiség. Minél magasabb egy áru ára, a realizálható profit miatt annál többet kínálnak belőle az eladók. A kínálati mennyiséget, változatlan ár mellett nagyban befolyásolják az előállítási költségek, az alkalmazott technológiai fejlettsége, a kormányzati politika, a...

Kincstárjegy

A kincstárjegy az állam által biztosított egy éves vagy annál rövidebb futamidővel rendelkező hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.Kincstárjegy jelentéseAz államnak két fő forrása van kiadásainak fedezésére: adót szedni és adósságot felvenni. Az állam esetében az utóbbi döntő részben a tőkepiacokról finanszírozott, állami garanciával kibocsátott kötvényeken keresztül történik. Ezen kötvények egyik válfaja az úgynevezett kincstárjegy, melynek két fő...

KIVA (kisvállalati adó)

A kisvállalati adó, KIVA, egy 2013 óta létező alternatív adózási forma, mely számos esetben kedvező választás olyan vállalkozásoknak, melyek maximum 50 főt foglalkoztatnak, bevételük és mérlegfőösszegük pedig nem haladja meg az évi maximum 3 milliárd forintot. 2020 elején már több mint 50 ezer cég alkalmazta ezt az adózási formát. Ahhoz képest, hogy bizonyos esetekben milyen...

Kockázati tőke

A kockázati tőke, angolul venture capital, olyan pénzügyi tőke, melyet életszakaszuk elején levő, nagy potenciállal és nagy kockázattal rendelkező vállaltoknak szoktak nyújtani. A befektető lehet magánszemély vagy intézmény is.A kockázati tőke tehát a magántőkének (angolul private equity) egy formája. A magántőke tőzsdén kívüli finanszírozási formát jelent. A kockázati tőke rendszerint olyan vállalatokat támogat, melyek számottevő újítást,...

Kockázatmentes hozam

A kockázatmentes hozam a legbiztonságosabbnak tekintett pénzpiaci nyereség, amely adott pénz- és tőkepiaci referenciaértékeként szolgál. A kifejezés gyakran elméleti, és a valóságban kereskedett hozamok alapján becsülhető meg. Kockázatmentes hozamnak általában az államok által kibocsátott kötvények hozamát tekintik. Esetükben az állam kezességet vállal a kamatok megfizetésére, amit elméleti szinten egy biztos eseménynek tekintenek. Viszont a valóságban...

Költségvetés

A költségvetés nem más, mint költségtervezés. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy előzetes bevételeink és kiadásaink ismeretében megpróbáljuk megbecsülni, megtervezni a jövőbeli bevételeinket és kiadásainkat. A megközelítés átláthatóvá teszi a pénzügyeket, emellett pedig tudatosságra sarkall. Költségvetés kapcsán beszélhetünk magánszemélyek, vállalatok vagy államigazgatási szervek és egész országok költségvetéséről. Mit tartalmaz? A költségvetés becsült adatokat tartalmaz egy...

Költségvetési egyenleg

Költségvetési egyenleg alatt az állam bevételeinek és kiadásainak különbségét értjük. Pozitív költségvetési egyenlegről beszélünk, ha a bevételek meghaladják a kiadásokat, a negatív költségvetési egyenleg pedig azt jelenti, hogy a költségek haladták meg a bevételeket. Ha a bevételek és kiadások egyenlőek, akkor a költségvetés egyensúlyban van, azaz nullszaldós. Költségvetési egyenleg fogalma A költségvetés egy költségtervezés, amely...

Költségviselő

A költségviselő alatt azon termékeket, termelési egységeket és szolgáltatásokat értjük, amelyekhez egyértelműen és közvetlenül hozzá tudjuk kötni az előállításuk során felmerülő költségek típusát és mértékét. A fogalmat a vezetői számvitelben használják, segítségével meghatározható az egyes termékek és szolgáltatások önköltsége. Az önköltség pontos meghatározására a tervezhetőség és termelés optimalizálása miatt van szükség. A költségeket többféleképpen csoportosíthatjuk,...

Kondíciós lista

A kondíciós lista olyan offline és online elérhető tájékoztató, mely a bankok különböző szolgáltatásaira és termékeire vonatkozó költségeket és feltételeket írja le részletesen. A kondíciós lista tartalmazhatja: a kamatok mértékét és számítási módszerét a szerződés díjait a jutalékokat a különböző bankot és ügyfélt terhelő költségeket a határidőket a teljesítések időtartamát a különböző feltételeket Egyes intézmények...

Konjunktúra

A konjunktúra olyan időszakot takar, amikor gazdasági fellendülés van, azaz nő a GDP. Ellentéte a recesszió, azaz gazdasági visszaesés. Gazdasági fellendülések és visszaesések időszakos váltakozása kiad egy konjunktúraciklust, amely időtartama néhány, de akár több száz év is lehet. A konjunktúra alakulását különböző gazdasági mutatókkal jellemezzük, mint például a GDP és a munkanélküliségi ráta. Konjunktúra jelentése...

Konszern

A konszern egy vállalati csoportosulás, melyben a különböző vállalatok jogilag függetlenek egymástól, azonban mégis valamilyen gazdasági kapcsolatban állnak egymással, és ezáltal képesek közös célok elérésére. A konszern vállalatai azzal a céllal működnek együtt, hogy hatékonyabbak legyenek, előnyre tegyenek szert a piacon és optimálisabb erőforrás falhasználásra és tőkeallokációra legyenek képesek. Ezen előnyök kiaknázását a részvénytársasági forma...

Kontraciklikus

Egy gazdasági tényező akkor kontraciklikus, ha az értékében vagy viselkedésében megfigyelhető változások a gazdasági trendekkel ellentétesen változnak. Mit jelent, ha egy gazdasági mutató kontraciklikus? A kontraciklikus kifejezés gyakorlatilag a negatív korrelációra utal a gazdasági ciklus és egy adott gazdasági mutató között. Ha növekedés figyelhető meg a gazdaságban akkor a kontraciklikus mutató értéke csökken. Ha pedig gazdasági...

Kontrariánus szemlélet

A kontrariánus szemléletet követő befektetők szándékosan az aktuális piaci trenddel mennek szembe, azaz eladnak, ha a többi befektető vásárol és vásárolnak, ha a többi befektető elad.A kontrariánus szemléletű befektetők jellemzően olyan lehetőségeket keresnek, ahol valamilyen népszerűvé váló befektetési szemlélet félreárazáshoz vezetett. Gyakran választanak átmenetileg gyengén teljesítő részvényeket, majd a részvényárak javulásával eladják őket. A szemlélet...

Kontrolling

Általánosságban elmondható, hogy a kontrolling egy összetett vezetési alrendszer, amelynek feladatai közé tartozik a célmeghatározás segítése, a tervezés, a mérés, az eltéréselemzés és a beszámolás. Kontrolling jelentése A kifejezés az angol control szóból ered. Többféle meghatározása létezik, egy a bevezetőtől eltérő megközelítésben például a tervezés és a számvitel vezetési szempontból történő összekapcsolását, vagyis, a költség-...

Konvergencia

A konvergencia több dolog egymáshoz való közeledését jelenti. A fogalom megjelenik gazdasági, pénzügyi és társadalmi vonatkozásban is, például az európai uniós tagállamok, a határidős ügyletek, a kollektív cselekvés vagy matematikai értelemben a függvények kapcsán. Konvergencia a matematikában A konvergencia szóval leggyakrabban matematikai értelemben, a sorozatok kapcsán találkozhatunk (konvergens és divergens sorozatok). A sorozat egy olyan...

Könyvelő

A könyvelő egy  számvitelhez és pénzügyekhez értő személy, aki egy szervezet könyveléséért felelős. Megbízói lehetnek magánszemélyek, kisebb és nagyobb vállalatok, nonprofit szervezetek. Egy könyvelő feladatköre kiterjed a számlák és bizonylatok rögzítésére, adatokat szolgáltat a hatóságok felé, éves beszámolót, adóbevallást és kimutatásokat készít. Egy szakképzett könyvelő segítheti a vállalat vezetését, rámutathat, melyik vállalati tevékenység túl költséges,...

Könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló a vállalatok pénzügyi beszámolóiról, azok pontosságáról alkot független véleményt. Ellenőrzi az éves beszámolók valódiságát, megbízhatóságát, szabályszerűségét, ezáltal biztosítva, hogy a vállalat a valóságnak megfelelően működik és megbízható beszámolókat publikál. Mit jelent a könyvvizsgálat? A könyvvizsgálat célja az, hogy a vállalkozó által készített éves üzleti beszámolók hitelességét, valóságosságát bizonyítsa, és megerősítse, hogy a számviteli...

Korreláció

A korreláció egy statisztikai fogalom, amely megvizsgálja, hogy a különböző változók között van-e kapcsolat, és az mekkora és milyen irányú. Korreláció jelentése Pozitív korrelációról beszélünk, ha a változók együtt mozognak, negatív korrelációról beszélünk, ha a változók egymással ellentétes irányba mozognak. A korreláció a korrelációs együtthatóval mérhető. A gyakorlatban főleg pénzügyi és befektetési területen alkalmazzák, komplex...

Kötbér

A kötbér nem más, mint egy önkéntesen vállalt többletfizetési kötelezettség. Ez azt jelenti, hogy ha valaki nem teljesíti, vagy megszegi a szerződésben foglaltakat, akkor a másik félnek egy előre meghatározott összeget kell fizetnie kárpótlás gyanánt. Tehát a kötbér a szerződést megerősítő, szerződés betartására ösztönző biztosíték, amelyet a felek önkéntesen határoznak meg, és egyfajta kártérítési funkciót...

Kötelem

A kötelem egy teljesítési kötelezettség és jogosultság ezen teljesítés követelésére. Ez azt jelenti, hogy az egyik félnek joga van egy termék vagy szolgáltatás megszerzésére, és ezért cserébe a másik fél számára kötelessége van ellenszolgáltatást nyújtani. Alanyai A kötelem két fél, a jogosult és a kötelezett között fennálló polgárjogi jogviszony. A szerződésben egyenrangú felek vesznek részt, ezáltal...

Kötvény

A kötvény az értékpapírok hitelviszonyt megtestesítő formája, melyben a kibocsátó az adós, és a vásárló a hitelező. Ez azt jelenti, hogy kibocsátója köteles a megjelölt pénzösszeget és annak kamatát visszafizetni a mindenkori tulajdonosnak egy előre megjelölt időpontban. Kötvény jelentése A kötvény egy pénz- és tőkepiaci eszköz, egy egyszerű és megbízható befektetési forma, amely kockázat és...

Kötvényaukció

A kötvényaukció során kötvényeket bocsájtanak ki. A kibocsátó vállalat előre meghatározott szempontok alapján kiírja az aukciót, és a befektetők ajánlatot tesznek. Az aukció végén a kibocsátó vállalat kiválasztja a számára legkedvezőbb ajánlatokat. Kötvényaukció jelentése Általánosságban az aukció egy olyan értékesítési forma, ahol a potenciális vevők egymással versenyezve ajánlatokat tesznek az eladó számára. Az aukciók azért...

Közalkalmazotti bértábla 2023

A közalkalmazotti bértábla alapján kerül meghatározásra minden évben közalkalmazásban lévők aktuális bére. A módszertan szerint a közalkalmazotti fizetési osztály, valamint a közalkalmazotti fizetési fokozat határozza meg a béreket. Kik tartoznak a közalkalmazottak közé?A közalkalmazottak közé soroljuka magyar oktatási intézmények dolgozóit (ide értve nem csak a tanárokat),az önkormányzatok dolgozóit ésaz állami egészségügy dolgozóit.Közalkalmazotti béremelésA tábla maga, úgynevezett...

Közbeszerzés

A közbeszerzés a közpénz elköltésének módját szabályozza törvényi úton. Célja, hogy az állami kézben lévő vállalatok a közpénzt áruk, szolgáltatások és építkezési beruházások során hatékonyan, átlátható és nyilvánosság számára hozzáférhető módon, a piaci versenyt elősegítve költsék el. Közbeszerzés elindítása Közbeszerzés során az ajánlatkérő hirdetményt ad ki arról, mire van szüksége, a pályázatra pedig bármelyik vállalat...

Közjószág

A közjószág olyan termék vagy szolgáltatás, amelynek fogyasztásából senki nem zárható ki és a fogyasztók között nincs verseny a termékért. Példaként megemlíthető a közvilágítás vagy a közutak, melyek igénybevételéből az autósok nehezen kizárhatók, illetve dupla annyi jármű közlekedése az adott helyen nem jelenti azt, hogy kétszer akkora mennyiségre lenne szükség a lámpákból, illetve az útból....

Közös piac

A közös piac kifejezést köznévként és tulajdonnévként is használjuk. Tulajdonnévként a Közös Piac az 1957-ben alakult Európai Gazdasági Közösség (EGK) másik elnevezése. Köznévként használva a kifejezés különböző országok közötti gazdasági társulásra, integrációra utal. A közös piac fogalmáról általánosságban Általánosságban a kifejezés arra utal, hogy egyes országok szorosabbra fűzik kereskedelmi és üzleti kapcsolataikat. Ez azt jelenti,...

Közösségi finanszírozás

A közösségi finanszírozás (angolul crowdfunding) egy innovatív, alternatív finanszírozási forma, amellyel a vállalatok új ötleteiket vagy működésüket finanszírozhatják a közösség anyagi támogatásával. Közösségi finanszírozás jelentése Lényege, hogy a vállalkozók egy online platformon keresztül megosztják projektjeiket. A projektek közül a magánszemélyek kiválaszthatják a nekik tetszőt és valamekkora összeggel támogathatják a vállalatot, hogy az meg tudja valósítani...

Központi költségvetés

A központi költségvetés az állam bevételeit és kiadásait tartalmazza, illetve tervezi meg a következő pénzügyi évre vonatkozóan. Az állami bevételek közé tartoznak például az adók és illetékek. A kiadásokat többek között a különböző támogatások, állami beruházások és az állami adósságszolgálat adják. A központi költségvetést az országgyűlés hagyja jóvá minden év december 31-ig bezárólag. Az állam...

Közszereplő

A közszereplő közéleti tevékenységet folytató személy, így a közhatalmat gyakorló politikusok és a nyilvános társadalmi, művészeti tevékenységet végző színészek és művészek is ide tartoznak. Mivel a jogszabály nem határozza meg egyértelműen, ki számít közszereplőnek, ez gyakorlatban szabad bírói döntés kérdése. Általában az a döntő szempont, hogy a közéleti szereplést önkéntesen vállalta-e az illető. A közszereplők...

Köztartozás

A köztartozás azt jelenti, hogy az adóalanynak határidőig ki nem fizetett tartozása és ezzel együtt fizetési kötelezettsége van a NAV felé. Köztartozásnak számít például az szja és az áfa tartozás vagy a jogosulatlanul igénybe vett támogatások és járulékok.   A fizetési kötelezettség megállapítása, ellenőrzése, behajtása a bíróság vagy közigazgatási szerv feladata. A fizetési kötelezettség akkor számít köztartozásnak,...

Közvetett költség

A közvetett költség olyan költség, amely a vállalat tevékenysége, működése során felmerül, viszont a közvetlen költséggel ellentétben nem lehet egyértelműen egy adott termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolni, mivel egyszerre több terméknél és tevékenységnél is felmerülhet. Pont emiatt a közvetett költségek esetenként nehezen nyomon követhetők. Közvetett költség fogalma Közvetett költségek felmerülhetnek gyártás, irodai és adminisztrációs tevékenység, értékesítés...

Közvetlen költség

Közvetlen költség alatt azokat a költségeket értjük, amelyeket egy konkrét termék előállításához tudunk kötni. Ide sorolhatók a közvetlen anyagköltségek, a közvetlen bér- és bérjárulék költségei, valamint az egyéb közvetlen költségek. Közvetlen költség fogalma A közvetlen költségekről tehát egyértelműen megállapítható, hogy konkrétan melyik termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódnak, ellentétben a közvetett költségekkel, mint például a több termék...

KPI

A KPI (Key Performance Indicator, magyarul kulcs teljesítménymutató) olyan mérőszám, amely egy vállalat teljesítményét méri. Segítségével nyomon követik a vállalat eredményeit és összehasonlítják a saját célkitűzéseivel és a versenytársak eredményével. KPI lehet például a bevételnövekedés, nyereség, fogyasztói elégedettség vagy átfutási idő. A KPI-ok iparáganként és vállalatonként különbözőek lehetnek, attól függően, hogy miben mérjük a sikerességet,...

Kripto token

A kripto token a kriptopénz egy fajtája, egy virtuális fizetőeszköz. Lényege, hogy a két fél közötti csere a világ bármely pontjáról, bármikor végbe mehet, méghozzá közvetlenül, tehát pénzintézet ellenőrzése nélkül. A kripto tokeneket használhatjuk fizetésre, befektetésre vagy értékmegőrzésre is. A kriptopénz egy blokklánc technológiára és bonyolult titkosításokra építő virtuális pénz, amely ugyanúgy csereeszközként szolgál, mint...

Külkereskedelmi egyenleg

A külkereskedelmi egyenleg megmutatja, hogy egy adott országban az import vagy az export volt nagyobb mértékű. Értékét úgy számoljuk ki, hogy az exportból kivonjuk az importot. Ha az export meghaladja az importot, akkor az pozitív külkereskedelmi egyenleget, kereskedelmi többletet jelent. Ha az import haladja meg az exportot, akkor az ország negatív külkereskedelmi egyenleggel rendelkezik, kereskedelmi...

Kumulált

A kumulált kifejezés egy összegzett, aggregált értéket jelent. Kumulálni annyit jelent, mint az adatokat összegezni. A kifejezést leggyakrabban gazdasági és statisztikai értelemben használjuk, amikor egy adott időszakra értelmezett adatokat összeadjuk, aggregálunk. Beszélhetünk például kumulált hozamról, elsőbbségi részvényről, halmozott osztalékról vagy halmozott kamatról. A kifejezést a pénzügyi világban leggyakrabban az alábbi szókapcsolatokban használjuk. Kumulált hozam A...

Küszöbhozam

A küszöbhozam egy befektetéseknél használt viszonyítási alap, amely segít felmérni egy adott portfólió teljesítményének és befektetési stratégiájának sikerét. Küszöbhozam jelentése A küszöbhozam lehet egy tetszőleges eszköz vagy eszközök csoportjának teljesítménye. Választásakor érdemes figyelembe venni az alap, illetve a befektető kockázati étvágyát és annak megfelelő referencia eszközöket választani. A lényeg, hogy a különböző pénzeszközök hozamát ehhez...