HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

Kamatadó

A kamatadó a kamat és kamatjellegű bevételek után fizetendő adónem. Az elnevezéssel ellentétben, a kamatadó nem számít önálló adónemnek, a köznyelv a kamatbevételek után megfizetendő személyi jövedelemadót nevezi így. Ennek megfelelően mértéke megegyezik a személyi jövedelemadó mértékével.A kamatadó mértékeA kamatadó a kamatbevételeink után kötelezően fizetendő személyi jövedelemadó hétköznapi neve. Ennek megfelelően mértéke is a mindenkori...

KELER

A KELER Központi Értéktár Zrt. (röviden KELER) egy olyan szakosított hitelintézet, amely a tőzsdei és tőzsdén kívüli forgalom elszámolását végzi, valamint letétkezelési és értékpapírszámlavezetési funkciót is ellát. KELER jelentése Az 1993-ban alapított intézmény a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Budapesti Értéktőzsde tulajdonában áll. A KELER a magyarországi pénz- és tőkepiaci infrastruktúra kulcsfontosságú szereplője. Az intézményből...

Kereskedelmi háború, vagy más néven trade war

A trade war, vagyis a kereskedelmi háború két ország között fellépő konfliktus, melyben a felek például importvámok emelésével vagy egyéb gazdasági korlátozásokkal lépnek fel egymás ellen. Kereskedelmi háború jelentése A kereskedelmi háborúk fellépésének oka, hogy az egyik ország úgy véli, hogy egy versenytárs nemzet tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat. A hazai szakszervezetek vagy az ipar lobbistái...

Kereslet

A kereslet az a mennyiség, amennyit egy adott áruból (vagy szolgáltatásból) a piacon megvásárolnának a vevők. A kereslet mennyisége különböző árak esetén más és más. Minél olcsóbb egy áru, annál nagyobb a kereslet iránta. Változatlan árak mellett a kereslet mennyiségét befolyásolja a népesség, a fogyasztók átlagjövedelme, szokásai, kultúrája, az áru sajátos jellemzői és a helyettesítő...

Kétszintű bankrendszer

A kétszintű bankrendszer esetén a központi, vagy más néven jegybank csak közvetett kapcsolatban áll a gazdasági szereplőkkel, akik a kereskedelmi bankokon keresztül vehetnek igénybe pénzügyi szolgáltatásokat. A bankrendszereknek a másik típusa, az egyszintű bankrendszer. Esetében a központi bank közvetlen kapcsolatban áll a gazdasági szereplőkkel, és egyszerre tölti be a jegybanki és kereskedelmi banki funkciókat. Legfőbb...

Kincstárjegy

A kincstárjegy az állam által biztosított egy éves vagy annál rövidebb futamidővel rendelkező hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.Kincstárjegy jelentéseAz államnak két fő forrása van kiadásainak fedezésére: adót szedni és adósságot felvenni. Az állam esetében az utóbbi döntő részben a tőkepiacokról finanszírozott, állami garanciával kibocsátott kötvényeken keresztül történik. Ezen kötvények egyik válfaja az úgynevezett kincstárjegy, melynek két fő...

Költségvetés

A költségvetés nem más, mint költségtervezés. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy előzetes bevételeink és kiadásaink ismeretében megpróbáljuk megbecsülni, megtervezni a jövőbeli bevételeinket és kiadásainkat. A megközelítés átláthatóvá teszi a pénzügyeket, emellett pedig tudatosságra sarkall. Költségvetés kapcsán beszélhetünk magánszemélyek, vállalatok vagy államigazgatási szervek és egész országok költségvetéséről. Mit tartalmaz? A költségvetés becsült adatokat tartalmaz egy...

Költségvetési egyenleg

Költségvetési egyenleg alatt az állam bevételeinek és kiadásainak különbségét értjük. Pozitív költségvetési egyenlegről beszélünk, ha a bevételek meghaladják a kiadásokat, a negatív költségvetési egyenleg pedig azt jelenti, hogy a költségek haladták meg a bevételeket. Ha a bevételek és kiadások egyenlőek, akkor a költségvetés egyensúlyban van, azaz nullszaldós. Költségvetési egyenleg fogalma A költségvetés egy költségtervezés, amely...

Költségviselő

A költségviselő alatt azon termékeket, termelési egységeket és szolgáltatásokat értjük, amelyekhez egyértelműen és közvetlenül hozzá tudjuk kötni az előállításuk során felmerülő költségek típusát és mértékét. A fogalmat a vezetői számvitelben használják, segítségével meghatározható az egyes termékek és szolgáltatások önköltsége. Az önköltség pontos meghatározására a tervezhetőség és termelés optimalizálása miatt van szükség. A költségeket többféleképpen csoportosíthatjuk,...

Konjunktúra

A konjunktúra olyan időszakot takar, amikor gazdasági fellendülés van, azaz nő a GDP. Ellentéte a recesszió, azaz gazdasági visszaesés. Gazdasági fellendülések és visszaesések időszakos váltakozása kiad egy konjunktúraciklust, amely időtartama néhány, de akár több száz év is lehet. A konjunktúra alakulását különböző gazdasági mutatókkal jellemezzük, mint például a GDP és a munkanélküliségi ráta. Konjunktúra jelentése...

Konszern

A konszern egy vállalati csoportosulás, melyben a különböző vállalatok jogilag függetlenek egymástól, azonban mégis valamilyen gazdasági kapcsolatban állnak egymással, és ezáltal képesek közös célok elérésére. A konszern vállalatai azzal a céllal működnek együtt, hogy hatékonyabbak legyenek, előnyre tegyenek szert a piacon és optimálisabb erőforrás falhasználásra és tőkeallokációra legyenek képesek. Ezen előnyök kiaknázását a részvénytársasági forma...

Kontraciklikus

Egy gazdasági tényező akkor kontraciklikus, ha az értékében vagy viselkedésében megfigyelhető változások a gazdasági trendekkel ellentétesen változnak. Mit jelent, ha egy gazdasági mutató kontraciklikus? A kontraciklikus kifejezés gyakorlatilag a negatív korrelációra utal a gazdasági ciklus és egy adott gazdasági mutató között. Ha növekedés figyelhető meg a gazdaságban akkor a kontraciklikus mutató értéke csökken. Ha pedig gazdasági...

Kontrariánus szemlélet

A kontrariánus szemléletet követő befektetők szándékosan az aktuális piaci trenddel mennek szembe, azaz eladnak, ha a többi befektető vásárol és vásárolnak, ha a többi befektető elad. A kontrariánus szemléletű befektetők jellemzően olyan lehetőségeket keresnek, ahol valamilyen népszerűvé váló befektetési szemlélet félreárazáshoz vezetett. Gyakran választanak átmenetileg gyengén teljesítő részvényeket, majd a részvényárak javulásával eladják őket. A...

Kontrolling

Általánosságban elmondható, hogy a kontrolling egy összetett vezetési alrendszer, amelynek feladatai közé tartozik a célmeghatározás segítése, a tervezés, a mérés, az eltéréselemzés és a beszámolás. Kontrolling jelentése A kifejezés az angol control szóból ered. Többféle meghatározása létezik, egy a bevezetőtől eltérő megközelítésben például a tervezés és a számvitel vezetési szempontból történő összekapcsolását, vagyis, a költség-...

Korreláció

A korreláció egy statisztikai fogalom, amely megvizsgálja, hogy a különböző változók között van-e kapcsolat, és az mekkora és milyen irányú. Korreláció jelentése Pozitív korrelációról beszélünk, ha a változók együtt mozognak, negatív korrelációról beszélünk, ha a változók egymással ellentétes irányba mozognak. A korreláció a korrelációs együtthatóval mérhető. A gyakorlatban főleg pénzügyi és befektetési területen alkalmazzák, komplex...

Kötelem

A kötelem egy teljesítési kötelezettség és jogosultság ezen teljesítés követelésére. Ez azt jelenti, hogy az egyik félnek joga van egy termék vagy szolgáltatás megszerzésére, és ezért cserébe a másik fél számára kötelessége van ellenszolgáltatást nyújtani. Alanyai A kötelem két fél, a jogosult és a kötelezett között fennálló polgárjogi jogviszony. A szerződésben egyenrangú felek vesznek részt, ezáltal...

Kötvény

A kötvény az értékpapírok hitelviszonyt megtestesítő formája, melyben a kibocsátó az adós, és a vásárló a hitelező. Ez azt jelenti, hogy kibocsátója köteles a megjelölt pénzösszeget és annak kamatát visszafizetni a mindenkori tulajdonosnak egy előre megjelölt időpontban. Kötvény jelentése A kötvény egy pénz- és tőkepiaci eszköz, egy egyszerű és megbízható befektetési forma, amely kockázat és...

Kötvényaukció

A kötvényaukció során kötvényeket bocsájtanak ki. A kibocsátó vállalat előre meghatározott szempontok alapján kiírja az aukciót, és a befektetők ajánlatot tesznek. Az aukció végén a kibocsátó vállalat kiválasztja a számára legkedvezőbb ajánlatokat. Kötvényaukció jelentése Általánosságban az aukció egy olyan értékesítési forma, ahol a potenciális vevők egymással versenyezve ajánlatokat tesznek az eladó számára. Az aukciók azért...

Közalkalmazotti bértábla 2022

A közalkalmazotti bértábla alapján kerül meghatározásra minden évben közalkalmazásban lévők aktuális bére. A módszertan szerint a közalkalmazotti fizetési osztály, valamint a közalkalmazotti fizetési fokozat határozza meg a béreket. Kik tartoznak a közalkalmazottak közé?A közalkalmazottak közé soroljuka magyar oktatási intézmények dolgozóit (ide értve nem csak a tanárokat),az önkormányzatok dolgozóit ésaz állami egészségügy dolgozóit.Közalkalmazotti béremelésA tábla maga, úgynevezett...

Közbeszerzés

A közbeszerzés a közpénz elköltésének módját szabályozza törvényi úton. Célja, hogy az állami kézben lévő vállalatok a közpénzt áruk, szolgáltatások és építkezési beruházások során hatékonyan, átlátható és nyilvánosság számára hozzáférhető módon, a piaci versenyt elősegítve költsék el. Közbeszerzés elindítása Közbeszerzés során az ajánlatkérő hirdetményt ad ki arról, mire van szüksége, a pályázatra pedig bármelyik vállalat...

Közjószág

A közjószág olyan termék vagy szolgáltatás, amelynek fogyasztásából senki nem zárható ki és a fogyasztók között nincs verseny a termékért. Példaként megemlíthető a közvilágítás vagy a közutak, melyek igénybevételéből az autósok nehezen kizárhatók, illetve dupla annyi jármű közlekedése az adott helyen nem jelenti azt, hogy kétszer akkora mennyiségre lenne szükség a lámpákból, illetve az útból....

Közös piac

A közös piac kifejezést köznévként és tulajdonnévként is használjuk. Tulajdonnévként a Közös Piac az 1957-ben alakult Európai Gazdasági Közösség (EGK) másik elnevezése. Köznévként használva a kifejezés különböző országok közötti gazdasági társulásra, integrációra utal.A közös piac fogalmáról általánosságbanÁltalánosságban a kifejezés arra utal, hogy egyes országok szorosabbra fűzik kereskedelmi és üzleti kapcsolataikat. Ez azt jelenti, hogy gazdasági...

Közösségi finanszírozás

A közösségi finanszírozás (angolul crowdfunding) egy innovatív, alternatív finanszírozási forma, amellyel a vállalatok új ötleteiket vagy működésüket finanszírozhatják a közösség anyagi támogatásával. Közösségi finanszírozás jelentése Lényege, hogy a vállalkozók egy online platformon keresztül megosztják projektjeiket. A projektek közül a magánszemélyek kiválaszthatják a nekik tetszőt és valamekkora összeggel támogathatják a vállalatot, hogy az meg tudja valósítani...

Központi költségvetés

A központi költségvetés az állam bevételeit és kiadásait tartalmazza, illetve tervezi meg a következő pénzügyi évre vonatkozóan.Az állami bevételek közé tartoznak például az adók és illetékek. A kiadásokat többek között a különböző támogatások, állami beruházások és az állami adósságszolgálat adják. A központi költségvetést az országgyűlés hagyja jóvá minden év december 31-ig bezárólag. Az állam bevételeinek...

Közvetett költség

A közvetett költség olyan költség, amely a vállalat tevékenysége, működése során felmerül, viszont a közvetlen költséggel ellentétben nem lehet egyértelműen egy adott termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolni, mivel egyszerre több terméknél és tevékenységnél is felmerülhet. Pont emiatt a közvetett költségek esetenként nehezen nyomon követhetők. Közvetett költség fogalma Közvetett költségek felmerülhetnek gyártás, irodai és adminisztrációs tevékenység, értékesítés...

Közvetlen költség

Közvetlen költség alatt azokat a költségeket értjük, amelyeket egy konkrét termék előállításához tudunk kötni. Ide sorolhatók a közvetlen anyagköltségek, a közvetlen bér- és bérjárulék költségei, valamint az egyéb közvetlen költségek. Közvetlen költség fogalma A közvetlen költségekről tehát egyértelműen megállapítható, hogy konkrétan melyik termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódnak, ellentétben a közvetett költségekkel, mint például a több termék...

KPI

A KPI (Key Performance Indicator, magyarul kulcs teljesítménymutató) olyan mérőszám, amely egy vállalat teljesítményét méri. Segítségével nyomon követik a vállalat eredményeit és összehasonlítják a saját célkitűzéseivel és a versenytársak eredményével. KPI lehet például a bevételnövekedés, nyereség, fogyasztói elégedettség vagy átfutási idő. A KPI-ok iparáganként és vállalatonként különbözőek lehetnek, attól függően, hogy miben mérjük a sikerességet,...

Kumulált

A kumulált kifejezés egy összegzett, aggregált értéket jelent. Kumulálni annyit jelent, mint az adatokat összegezni. A kifejezést leggyakrabban gazdasági és statisztikai értelemben használjuk, amikor egy adott időszakra értelmezett adatokat összeadjuk, aggregálunk. Beszélhetünk például kumulált hozamról, elsőbbségi részvényről, halmozott osztalékról vagy halmozott kamatról. A kifejezést a pénzügyi világban leggyakrabban az alábbi szókapcsolatokban használjuk. Kumulált hozam A...

Küszöbhozam

A küszöbhozam egy befektetéseknél használt viszonyítási alap, amely segít felmérni egy adott portfólió teljesítményének és befektetési stratégiájának sikerét. Küszöbhozam jelentése A küszöbhozam lehet egy tetszőleges eszköz vagy eszközök csoportjának teljesítménye. Választásakor érdemes figyelembe venni az alap, illetve a befektető kockázati étvágyát és annak megfelelő referencia eszközöket választani. A lényeg, hogy a különböző pénzeszközök hozamát ehhez...