HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

Nash egyensúly

A Nash egyensúly a játékelmélet azon helyzete, amely esetén egyik játékos sem tudja a stratégiája változtatásával növelni a nyereségét, ha a másik játékos nem változtat stratégiát. A Nash egyensúly jelentése Tehát a kifejezés egy olyan egyensúlyi pontra utal, melyen a döntés megváltoztatása nem fog nagyobb nyereséget eredményezni, ha a többi játékos döntése változatlan marad. Nash...

NAV

A NAV, vagyis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat ellátó központi hivatal. 2011-ben jött létre az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség összevonásával. A NAV egy központi költségvetési szerv, amely  kormányrendeletben kijelölt miniszter irányítása alatt működik. A feladatai közé tartozik többek közt az adók, vámok, illetékek...

Nemzetgazdaság

A nemzetgazdaság alatt egy ország gazdaságának egészét értjük. A nemzetgazdaságba beletartoznak a nemzet tagjai által megtermelt javak, az általuk végzett fogyasztás, a megtakarítások és a nemzet tagjai által eszközölt beruházások is. A nemzetgazdaság teljesítményének alapvető mérőszámai a GDP (bruttó hazai termék), vagyis az ország terültén termelt javak értéke és a GNP (bruttó nemzeti termék), vagyis...

Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET) olyan hiteladósoknak segít, akiknek jelzáloghitelük van és nem tudnak eleget tenni fizetési kötelezettségüknek. Az ingatlant megvásárolja tőlük, majd bérbe adja nekik. Nemzeti Eszközkezelő Zrt. jelenetése A NET feladata azoknak a szociálisan leginkább rászorult hiteladósoknak a megsegítése, akiknek jelzáloghitelük van, de fizetési kötelezettségeiknek tartósan nem tudnak eleget tenni. A NET bizonyos...

Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS)

A Nemzetközi Fizetések Bankja eredetileg a német háborús jóvátételi fizetésének biztosítása céljából került létrehozásra, azonban funkciója gyorsan megváltozott. Ma leginkább a jegybankok közötti együttműködés támogatójaként, nemzetközi sztenderdek kialakítójaként ismert. Az egyik legfontosabb nemzetközi jegybanki tagokkal rendelkező szerv. Az intézmény központja a svájci Bázelben található. A szervezethez köthetőek a Bázeli Tőkeegyezmények. Miért került megalapításra a Nemzetközi...

Nemzetközi kötvény

A nemzetközi kötvény olyan adósságkötelezettség, amelyet egy vállalat bocsátott ki a működési országán kívül. Nemzetközi kötvény jelentése Amint az üzleti világ globalizálódik, a vállalatoknak ma már lehetőségük van olcsó forrásokhoz és finanszírozáshoz hozzájutni a működési országukon kívül is. Ahelyett, hogy hazai befektetőket keresnének, a vállalkozások és a kormányok globális befektetőkhöz fordulhatnak a szükséges tőkéért. A...

Névérték

Az értékpapírok esetében a névérték az a pénzösszeg, amelyet az adott papíron feltüntetnek. Névérték jelentése A pénzügyi kifejezés tehát arra az értékre utal, amelyet az értékpapír nominális értékének leírására használnak, amin azt a kibocsátója megállapítja. Névérték a részvények esetében Részvények esetében kibocsátáskor ezen az értéken lehetett az értékpapírt megvásárolni. Jelentősége a teljes jegyzett tőkéből való részesedés mértékének...

Nifty 50

A Nifty 50 az ötven legnépszerűbb, magas piaci kapitalizációval rendelkező, növekedési részvényre utal az 1960-as és 1970-es évekből. A csoport olyan neveket tartalmaz, mint a Xerox, az IBM, a Polaroid és a Coca-Cola. A Nifty 50-t “egydöntéses” válogatásnak tekintették. Növekedési pályájuk és következetes osztalékemelkedésük miatt a befektetőknek azt tanácsolták, hogy vásároljanak, és soha ne adják...

Nominális hozam

A nominális hozam nem más, mint egy befektetés vagy befektetési alap névleges, teljes hozama. Tehát értéke - ellentétben a reálhozammal - nincsen korrigálva az infláció, vagy a befektetés után fizetendő adó mértékével.Nominális hozam jelentéseA nominális hozam a befektetés bizonyos időszak alatt elért teljesítményét adja meg százalékos formában. A befektetési alapok esetében ez az egy jegyre...

Nonprofit

A nonprofit szervezet három alapvető jellemzője, hogy nem oszt profitot, nem kormányzati szervezet és intézményesült, azaz jogi személy. Szervezeti megközelítésben ilyen intézmény az egyesület, az alapítvány, a közhasznú társaság, a köztestület és a közalapítvány. Ide soroljuk a gazdasági társaságok közül a nonprofit gazdasági társaságot is. A nonprofit jelentése Olyan szervezetekre utal a kifejezés, amelyek a...

Normál eloszlás

A normál eloszlás olyan elrendezés, amelyben a legtöbb érték a tartomány közepében tömörül. A normál eloszlás jelentése Eloszlás alatt egy olyan függvényt értünk, amely megmutatja, hogy az adott sokaságban melyik értékhez hány elem tartozik. Például, ha a sokaságnak egy iskolai osztályt tekintünk, melynek elemei a diákok, akikhez a testmagasságuk értékét rendeljük, akkor jellemzően normál eloszlást...

Növekedési részvények

A növekedési részvények olyan vállalat részvényei, amelyek várhatóan gyorsabban fognak növekedni, mint a tágabb értelemben vett piac, és általában nem fizetnek osztalékot. Növekedési részvények jelentése A növekedési vállalatok gyakran visszaforgatják a nyereséget a vállalkozásba a növekedés felgyorsításának reményében. Így arra számítanak, hogy a befektetők nyeresége a tőkenövekedésből, nem pedig a jövedelemből fog származni. A növekedési...

NYESZ-Nyugdíj előtakarékossági számla

A nyugdíj előtakarékossági számla, vagy rövidítve NYESZ egy olyan értékpapírszámlát jelent, amelyre elhelyezett összeghez alapesetben csak nyugdíjba vonuláskor lehet hozzáférni, addig pedig befektetésekre fordítható a rajta elkülönített pénz. NYESZ jelentése A nyugdíj előtakarékossági számla (NYESZ) a három, államilag támogatott nyugdíj megtakarítási módozat egyike az önkéntes nyugdíjpénztár (ÖNYP) és a nyugdíjbiztosítás mellett. A NYESZ működése nagyon...

Nyíltvégű és zártvégű befektetési alap

Míg a zártvégű befektetési alapok jegyeit meghatározott mennyiségben és meghatározott futamidőre bocsájtja ki az alapkezelő, addig a nyíltvégű befektetési alapok esetében az alapkezelő folyamatosan jegyzi és váltja vissza a befektetési alap jegyeit befektetők igénye alapján.Miben különbözik a nyíltvégű és a zártvégű befektetési alap?A befektetési alapoknak számtalan válfaja létezik; megkülönböztethetjük őket a mögöttes termékek típusai, befektetési...

Nyugdíjminimum 2023

A nyugdíjminimum az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi adható összege. A teljes nyugdíj alsó határát hivatott meghúzni, a résznyugdíjra nem érvényes. A jelenleg megállapított 28.500 forint 2008. január 1. óta van érvényben, azonban csak igen kevesekre vonatkozik. A KSH statisztikái alapján az egy főre jutó átlagos nyugdíj 130.000 forint körül mozog a teljes gazdaságon belül.Nyugdíjminimum összegeÖsszege...

Nyugdíjpénztár

A nyugdíjpénztár tagjai éveken, évtizedeken át rendszeresen befizetnek egy meghatározott összeget, majd a nyugdíjkorhatár elérését követően különböző nyugdíjszolgáltatásokban részesülnek a pénztártól. Nyugdíjpénztár jelentése A nyugdíjpénztár olyan, külön törvényben szabályozott önszerveződő intézmény, amely lehetőséget teremt tagjai számára, hogy aktív éveik alatt jövedelmükből biztonságos és hatékony módon előtakarékoskodjanak nyugdíjas éveikre. A pénztári rendszer a nyugdíjellátás biztosításának egyre...