HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

OECD országok

Az OECD országok egy gazdaságpolitikai szakmai fórum részei. A 37 fejlett piacgazdasággal rendelkező és a demokrácia mellett elkötelezett tagból álló szervezet 1961-ben alakult. Az OECD szakértelemre alapozva adatelemzéssel, tanácsadással és közös szakpolitikai diskurzussal egy fenntartható, igazságosabb, gazdagabb és stabilabb gazdaság és társadalom létrejöttét támogatja, lokális, regionális és globális szinten egyaránt. Az OECD országok célja A...

Önsegélyező pénztár

Az önsegélyező pénztár az önkéntes pénztárak kevésbé ismert formája az önkéntes nyugdíjpénztár és egészségügyi pénztárak mellett. Csakúgy, mint társai esetében, önsegélyező pénztárba történő befizetéskor is igényelhető adókedvezmény a befizetett összeg százalékában. Fontos kiemelni, hogy az önsegélyező pénztári számlán felhalmozott összeget – az egészségügyi pénztárakhoz hasonlóan – nemcsak a pénztártag, de annak hozzátartozója is igénybe veheti.Az önsegélyező...

Opció

Az opció egy értékpapír, a származtatott ügyletek egyik fajtája. Tulajdonosa jogosult az értékpapírban foglalt alapeszköz vételére vagy eladására egy előre meghatározott jövőbeni időpontig, előre meghatározott áron. Opció jelentése Két alapvető típusa: a vételi (angolul: call) és az eladási (angolul: put). A rögzített árat kötési árnak is nevezzük. Vásárlója számára egy jog, nem kötelezettség, tehát tulajdonosa...

Opciós díj

Az opciós díj az opció által nyújtott vételi vagy eladási jog ára. Annak az ellenértéke, hogy az kiírója egyoldalú kötelezettséget vállal az opció megvásárlójával szemben. Ez az összeg attól függetlenül megilleti a kiírót, hogy az opciót végül érvényesíti-e a tulajdonosa vagy sem. Kifizetésére az ügylet megkötésekor kerül sor. Opciós díj a különböző ügyletek esetében Az...

Örökösödési illeték

Örökléskor a vagyont szerző felet az örökség tiszta értéke után örökösödési illeték terheli. Az örökösödési illeték alapjául szolgáló tiszta értéket az örökség forgalmi értékének és az örökséggel járó tartozások és költségek különbségeként számoljuk ki. Általános irányadó mértéke jelenleg a tiszta érték 18 százaléka, ám az örökösödési illeték számítását nagyban befolyásolhatja az örökség tárgya, az öröklő személye...

Osztalék

Az osztalék egy vállalat adott időszakban elért nyereségéből a részesedéssel rendelkező személyek számára nyújtott kifizetés. Osztalék jelentése Egy vállalat az adott évi vagy korábbi években felhalmozott nyereséget visszaforgathatja a vállalkozás fejlesztésébe, de amennyiben úgy ítélik meg, hogy az aktuális helyzetben nincs szükség a teljes felhalmozott nyereségre, annak egy részét osztalékként odaadhatja részvényeseinek. Az osztalékfizetés történhet készpénzben...

OTC piac

Az OTC piac, egy olyan nem központosított másodlagos piac, ahol a tranzakciókat a résztvevők közötti kétoldalú megállapodások alapján formalizálják. Az OTC piac jelentése Más szavakkal, a szerződés feltétele a két résztvevő fél megegyezésén alapszik,  központosított szabályozó beavatkozása nélkül. Az OTC (“over the counter”, “pulton át történő kereskedelem”) alatt a másodlagos, más néven tőzsdén kívüli, vagy...

Outsourcing

Az outsourcing mindazoknak a feladatoknak a kiszervezését jelöli, amelyek nem tartoznak közvetlenül a vállalkozás tevékenységi körébe, viszont a vállalat működéséhez szükségesek. Outsourcing jelentése A kiszervezés (angolul outsourcing) vállalatok esetében egyes tevékenységeik szervezeten belüli megszüntetését jelenti, amelyeket a továbbiakban más, külső cégek végeznek el. Egyik formája, hogy a vállalat volt dolgozói maguk alapítanak egy külső céget,...