HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

OECD országok

Az OECD országok egy gazdaságpolitikai szakmai fórum részei. A 37 fejlett piacgazdasággal rendelkező és a demokrácia mellett elkötelezett tagból álló szervezet 1961-ben alakult. Az OECD szakértelemre alapozva adatelemzéssel, tanácsadással és közös szakpolitikai diskurzussal egy fenntartható, igazságosabb, gazdagabb és stabilabb gazdaság és társadalom létrejöttét támogatja, lokális, regionális és globális szinten egyaránt. Az OECD országok célja A...

Offshore

Az offshore angol kifejezés általánosan egy külföldön lévő dologra vagy intézményre utal, de többnyire azon adóparadicsomnak is nevezett országokra használják a jelzőt, melyek kedvező adózási szabályozásaik révén számos pénzügyi tevékenységnek biztosítanak olcsóbb működést. A jellemzően trópusi szigeteken található adóparadicsomok fő előnye, hogy kedvező adózást, stabil intézményrendszert, titoktartást és költségmegtakarítási lehetőségeket biztosítanak jogi és magánszemélyeknek. Az...

Ökonometria

Az ökonometria a közgazdaságtan egyik részterülete, amely a matematika és a statisztika eszköztárát használja fel. A matematika területéről leginkább a valószínűség-számítást veszi át, a statisztika területéről pedig az idősorok elemzését és a regressziószámítást. Az ökonometria célja a gazdasági, társadalmi modellek, folyamatok empirikus úton történő vizsgálata, valamint korábbi adatok alapján a jövőbeli trendek előrejelzése. A közgazdászok...

Okos szerződés

Az okos szerződés a blokklánc technológiára alapuló szerződési forma, mely legfőbb erénye a hagyományos szerződésekkel szemben, hogy gyorsabb, biztonságosabb, olcsóbb és harmadik fél bevonását nem igényli. Az okos szerződés egy blokkláncban tárolt kódsor, mely tartalmazza a szerződés összes információját. Egy előre megadott esemény bekövetkeztekor a szerződés így automatikusan végrehajtódik. Blokklánc technológia A blokklánc technológia számos...

Oligopólium

Az oligopólium esetén kevés számú, magas piaci részesedéssel rendelkező vállalat tevékenykedik egy adott piacon. A vállalatok magas piaci részesedése és ezáltal piaci erejéből fakadóan képesek a piaci árnál magasabbat árat felszámolni, ezáltal növelve saját profitjukat. Az oligopólium jelentése Az oligopólium olyan piac, ahol kevés szereplő – jellemzően 2-15 – versenyzik egymással. Ezek a szereplők nagy...

OMBUDSMAN

Az ombudsman, vagy más néven alapvető jogok biztosának fő feladata az alapjogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálása. Egyszerre vizsgálja az egyéni, állampolgárokat érintő visszaéléseket és kontrollálja a közigazgatás helyes működését. Magyarországon az ombudsman tagjai az alapvető jogok biztosa, illetve két helyettese, a jövő nemzedékek és a Magyarországon élő nemzetiségek érdekeit képviselő biztoshelyettesek. Az ombudsman szó jelentése Az...

Önerő

Az önerő a különféle hitelből és lízingből finanszírozott vásárlás azon része, melyet a vevő saját megtakarításából fizet; a hitelrész ezt egészíti ki a vételárra. Jelzálogból történő ingatlanvásárlás esetén az önerő megadható, mint az ingatlan vételára (hitelfedezeti érték) és a felvenni kívánt lakáshitel közötti különbség. Ezen összeg mértéke bankonként és hiteltípusonként változó lehet. Az önerő jelenti...

Önsegélyező pénztár

Az önsegélyező pénztár az önkéntes pénztárak kevésbé ismert formája az önkéntes nyugdíjpénztár és egészségügyi pénztárak mellett. Csakúgy, mint társai esetében, önsegélyező pénztárba történő befizetéskor is igényelhető adókedvezmény a befizetett összeg százalékában. Fontos kiemelni, hogy az önsegélyező pénztári számlán felhalmozott összeget – az egészségügyi pénztárakhoz hasonlóan – nemcsak a pénztártag, de annak hozzátartozója is igénybe veheti.Az önsegélyező...

Opció

Az opció egy értékpapír, a származtatott ügyletek egyik fajtája. Tulajdonosa jogosult az értékpapírban foglalt alapeszköz vételére vagy eladására egy előre meghatározott jövőbeni időpontig, előre meghatározott áron. Opció jelentése Két alapvető típusa: a vételi (angolul: call) és az eladási (angolul: put). A rögzített árat kötési árnak is nevezzük. Vásárlója számára egy jog, nem kötelezettség, tehát tulajdonosa...

Opciós díj

Az opciós díj az opció által nyújtott vételi vagy eladási jog ára. Annak az ellenértéke, hogy az kiírója egyoldalú kötelezettséget vállal az opció megvásárlójával szemben. Ez az összeg attól függetlenül megilleti a kiírót, hogy az opciót végül érvényesíti-e a tulajdonosa vagy sem. Kifizetésére az ügylet megkötésekor kerül sor. Opciós díj a különböző ügyletek esetében Az...

OPEC

Az OPEC (Organization for Petroleum Exporting Countries) magyarul Kőolaj-exportáló Országok Szervezete egy 1960-ban alakult, jelenleg 13 tagországból álló és a globális kőolajtartalék magas százalékát birtokló kartell szervezet, melynek fő célja a globális olajipar és olajár stabilizálása, valamint méltányos feltételek biztosítása exportőrök, importőrök és befektetők részére egyaránt. Az kőolajipar jelentősége A globális gazdaság, a termelés és...

Örökösödési illeték

Örökléskor a vagyont szerző felet az örökség tiszta értéke után örökösödési illeték terheli. Az örökösödési illeték alapjául szolgáló tiszta értéket az örökség forgalmi értékének és az örökséggel járó tartozások és költségek különbségeként számoljuk ki. Általános irányadó mértéke jelenleg a tiszta érték 18 százaléka, ám az örökösödési illeték számítását nagyban befolyásolhatja az örökség tárgya, az öröklő személye...

Országos Fordító És Fordításhitelesítő Iroda (OFFI)

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) hiteles fordítások készítésével, fordításhitelesítéssel, hiteles másolat kiadásával, nem hiteles, kereskedelmi jellegű fordítások, lektorálások készítésével és tolmácsolási tevékenységgel foglalkozó állami intézmény. Tulajdonosi jogait az Igazságügyi Minisztérium gyakorolja. Az OFFI története Az OFFI 1869. március 25-én alakult meg, amikor is a magyar királyi miniszterelnökség egy központi fordító osztályt állítatott fel....

Osztalék

Az osztalék egy vállalat adott időszakban elért nyereségéből a részesedéssel rendelkező személyek számára nyújtott kifizetés.Osztalék jelentéseEgy vállalat az adott évi vagy korábbi években felhalmozott nyereséget visszaforgathatja a vállalkozás fejlesztésébe, de amennyiben úgy ítélik meg, hogy az aktuális helyzetben nincs szükség a teljes felhalmozott nyereségre, annak egy részét osztalékként odaadhatja részvényeseinek. Az osztalékfizetés történhet készpénzben (banki átutalással),...

OTC piac

Az OTC piac, egy olyan nem központosított másodlagos piac, ahol a tranzakciókat a résztvevők közötti kétoldalú megállapodások alapján formalizálják. Az OTC piac jelentése Más szavakkal, a szerződés feltétele a két résztvevő fél megegyezésén alapszik,  központosított szabályozó beavatkozása nélkül. Az OTC (“over the counter”, “pulton át történő kereskedelem”) alatt más néven tőzsdén kívüli, vagy származtatott értékpapírpiacot...

Outsourcing

Az outsourcing mindazoknak a feladatoknak a kiszervezését jelöli, amelyek nem tartoznak közvetlenül a vállalkozás tevékenységi körébe, viszont a vállalat működéséhez szükségesek. Outsourcing jelentése A kiszervezés (angolul outsourcing) vállalatok esetében egyes tevékenységeik szervezeten belüli megszüntetését jelenti, amelyeket a továbbiakban más, külső cégek végeznek el. Egyik formája, hogy a vállalat volt dolgozói maguk alapítanak egy külső céget,...

Óvadék

Az óvadék – vagy más néven kaució – a bérlő által a bérbeadónak átadott biztosíték, amelyet a bérbeadó a bérleti szerződésben meghatározott esetekben használhat fel. Például abban az esetben, ha a bérlő elmarad a bérleti díj határidőben történő megfizetésével, vagy kárt okoz. Bár a legtöbben a bérleti szerződések kapcsán találkoznak az óvadékkal (kaucióval), pénz formájában,...