HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

P/B mutató

A P/B mutató arról nyújt információt, hogy a vállalat piaci értékeltsége mögött mennyi saját tőke van. P/B mutató jelentése A P/B (Price to Book) egy vállalat részvényének árfolyamát viszonyítja a vállalat könyv szerinti értékéhez. A befektetők és az elemzők által gyakran használt mutatóról beszélhetünk, ami segítheti az adott részvény elemzését és árazását. A P/B mutató...

P/E mutató

A P/E mutató értéke arról ad információt, hogy a befektetők egy vállalat adott időszaki nyereségének hányszorosáért tudják megvenni az adott vállalat részvényért.A P/E mutató jelentéseA Price to Earnings mutató egy vállalat részvényének árfolyamát viszonyítja az általa megtermelt egy részvényre jutó nyereséghez (EPS). A mutató a befektetők és az elemzők által gyakran használt fundamentális indikátor. Segítségül...

Passzív jövedelem

Passzív jövedelemnek nevezzük azokat a bevételi forrásokat, amelyek megszerzéséhez nem kell jelentős időt és energiát befektetnie a passzív jövedelem élvezőjének. A definíció nem egzakt, és ennek megfelelően nincs egyértelmű határvonal az aktív és a passzív jövedelmi források között. A köznyelvben a passzív jövedelem legtöbbször a tőke és befektetések után elért hozamot, jogdíjakat, vagy az egyéb szellemi...

PayPal

A PayPal egy elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó vállalat, amely pénzforgalmi megoldásokat kínál a világ számos pontján. Segítségével a felhasználók számlákat nyithatnak, amikhez hozzárendelhetik a hagyományos bank- vagy hitelkártyájukat és pénzt küldhetnek egymásnak, illetve biztonságosan fizethetnek az interneten keresztül. Előnye a hagyományos pénzügyi szolgáltatókkal szemben, hogy a tranzakciókat gyorsan és jóval kedvezőbb díjazásért hajtja végre. Az...

Peer Group

A peer group olyan egyének, entitások vagy szervezetek alkotta csoport, ahol a csoport tagjai hasonló tulajdonságokkal és érdekekkel rendelkeznek. Az emberek szintjén azonos peer groupba a hasonló társadalmi és gazdasági státuszú, azonos edukációs szinten lévő egyenének sorolhatók. Szervezetek szintjén a hasonló méretű, azonos szektorban, hasonló tevékenységet folytató vállalatok sorolhatók egy csoportba. A befektetések világában a...

Pénzmosás

A pénzmosás olyan bűntetendő gazdasági tevékenység, amely során illegális, bűncselekményből származó bevételeket tüntetnek fel az elkövetők legális bevételként. Az elkövetők legális pénzügyi szolgáltatásokat vesznek igénybe, hogy legitimalizálják a piszkos pénzt, mivel az illegálisan szerzett készpénzt nehezen tudják kezelni és felhasználni, anélkül, hogy a hatóságok figyelmét felhívnák magukra. A pénzmosás során a pénz eredetét tranzakciók sorozatával...

Pénzmultiplikátor

A pénzmultiplikátor az a hányados, amely – a leegyszerűsített modellekben – megmutatja a kereskedelmi bankok pénzteremtő képességét, vagyis azt, hogy egységnyi jegybankpénzből mennyi pénz helyezhető kereskedelmi forgalomba. Pénzmultiplikátor jelentése A pénzmultiplikátoron keresztül tehát a jegybankok hatást gyakorolhatnak a forgalomban lévő pénz mennyiségére. Felírható a pénzkínálat, vagyis a forgalomban lévő pénzmennyiség és a monetáris bázis, vagyis...

Pénzpiaci alap

A pénzpiaci alap olyan befektetési alap, amely alacsony kockázatú és rövid lejáratú eszközökbe fektet. Pénzpiaci alap jelentése Jellemzően bankbetéteket és rövid lejáratú kötvényeket tartalmaz ez a típusú befektetési alap. A pénzpiaci befektetési eszközök alacsony kockázatúnak tekinthetők más értékpapírokkal szemben. Így viszont a hozamuk is jellemzően alacsonyabb, mint például a részvényalapoké. Befektetési alapok A befektetési alapok...

Pénzügyi számvitel

A pénzügyi számvitel a számvitel egyik ága, amely kifejezetten a külső szereplők információ igényét elégíti ki szabályozott, adott időszakra vonatkozó formában A számvitel a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos releváns információk közlésének az eszköze. Feladata a vállalatok tevékenysége során keletkező információk rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, elemzése és megfelelő formátumban történő tárolása, feldolgozása. Célja objektív, hiteles információk...

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) egy független állami hatóság, szabályozó szerv volt, amely a magyarországi pénzügyi közvetítő rendszert felügyelte és ellenőrizte 2000 és 2013 között. Mit jelent a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete? 2013 óta a PSZÁF tevékenységeit és feladatait a Magyar Nemzeti Bank (MNB) látja el. Az MNB felügyeleti mandátuma kiterjed minden, a pénzügyi...

PESTEL elemzés

A vállalatok stratégiai és üzleti tervezése során egy gyakran használt makrokörnyzetet vizsgáló módszer a PESTEL elemzés (Political, Economic, Social, Technological, Enviromental, Legal). PESTEL elemzés tartalma A vállalatok elemzése során a saját fundamentális adottságok vizsgálatán felül elengedhetetlen a vállalatok környezetének megfigyelése is. A PESTEL néven emlegetett elemzés az adott vállalatot érintő politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai, környezeti...

Piaci kapitalizáció és közkézhányad

A piaci kapitalizáció megmutatja, hogy a vállalat egy adott pillanatban mennyit ér a tőzsdén a piac árazása alapján. A közkézhányad pedig arról ad információt, hogy a vállalat részvényei milyen arányban vannak nagy és kisbefektetők kezében. Piaci kapitalizáció jelentése Értéke megkapható a vállalat kinnlevő részvényeinek darabszámának és az adott pillanatban elérhető részvényárfolyamnak a szorzatával. A közkézhányad...

Piaci részesedés

A piaci részesedés egy mutatószám, amely kifejezi, hogy az adott vállalat értékesítése mekkora részét teszi ki iparágban történt összes tranzakciónak. Piaci részesedés jelentése Kiszámításához el kell osztani a vizsgált vállalat által értékesített termékek mennyiségét vagy értékét az adott iparágban értékesített összes termék mennyiségével vagy értékével. Segítségével hasznos információkat kaphatunk az adott vállalat versenyképességéről és teljesítményéről...

Piacmanipuláció

A piacmanipuláció olyan tevékenység, amely során egyes személyek vagy szervezetek mesterségesen befolyásolják befektetési eszközök piaci árát vagy a tőzsdei szereplők viselkedését, hogy így érjenek el profitot. A manipulátorok a piaci árak csökkentésével vagy növelésével teremtenek maguknak mesterséges arbitrázs lehetőséget. Ezzel kárt okoznak a többi piaci szereplőnek és rombolják a hatékony piaci működést. Valamennyi fajtája illegális,...

Poison pill

A poison pill (szó szerint: méregpirula) arra a védekező stratégiára utaló kifejezés, amelyet egy vállalat a ellenséges felvásárlástól tartva választhat. A poison pill mögötti mechanizmus az ellenséges felvásárlástól tartó vállalat  igazgatóságának eszköze, hogy a vállalatot üzletileg kevésbé vonzóvá tegyék, vagy megnehezítsék az felvásárlást a tőzsdén kereskedett részvényeik felhigításával. A posion pill végrehajtását az igazgatóság indíthatja...

Politikai kockázat

A politikai kockázat azokat a jellemzően negatív hatásokat foglalja magába, amelyek esetleges politikai döntések miatt a befektetők hozamait, a vállalkozások működését, jövedelmezőségét vagy kormányzatok tevékenységét érintik. Politikai kockázat jelentése A befektetők, a vállalatok és a kormányok nézhetnek vele szembe politikai döntésekből, eseményekből kifolyólag. Bár rendkívül nehezen mérhető, de a befektetési döntések meghozatala során fontos figyelembe venni. Politikai kockázatok...

Porteri öt erő modell

A Porteri öt erő modell gyakran alkalmazott módszer a vállalatok stratégiai döntéshozatalai és az iparági elemzések során. Michael Porter, elismert közgazdász modellje szerint egy adott iparág és a benne tevékenykedő vállalatok jövedelmezőségét öt tényező befolyásolja: az iparágon belüli verseny, az új belépők, a szállítók és a vevők alkupozíciója és a helyettesítő termékek fenyegetése. A Porter...

Portfólió

A portfólió pénzügyi befektetések összességét jelenti.A szűkebb értelemben a befektető tulajdonában lévő értékpapírokat értjük alatta, amelyek lehetnek például részvények, kötvények, befektetési jegyek készpénz vagy egyéb instrumentumok is, viszont tágabb értelemben az olyan vagyonelemek és eszközök is a befektetési portfólió részei lehetnek, mint az ingatlanok vagy műalkotások.A portfólió kezeléseA portfóliók közös tulajdonsága, hogy mind egy bizonyos...

Portfóliókezelés

A portfóliókezelés az a tevékenység, amely során a portfóliómenedzser az ügyfelek vagyonát előre meghatározott módon kezeli, vagyis az általa kiválasztott befektetési eszközökbe helyezi el, azzal a céllal, hogy hozamot generáljon. Portfóliókezelés érintettjeiA portfóliókezelés egyik szereplője a befektető, vagyis az ügyfél, aki megtakarításait vagy a vagyonának egy bizonyos részét szeretné befektetni. A befektetők kialakíthatják és kezelhetik...

Potyautas probléma

A potyautas probléma egy közgazdasági jelenség, ami abból ered, hogy a közjavak fogyasztása során a potyautasok a társadalom többi részétől eltérően úgy használják a közjavakat, hogy azok előállításához vagy használatához kapcsolódó költségekhez nem, vagy csak kis mértékben járulnak hozzá. A potyautasok magatartása arra, az egyébként racionális viselkedésre vezethető vissza, hogy a fogyasztók igyekeznek maximalizálni a...

Privát vagyonkezelés

A privát vagyonkezelés egyéni befektetők számára végzett befektetési szolgáltatást és pénzügyi tervezést jelenti. A szolgáltatók segítenek az ügyfél igényei szerinti legjobb lehetőségeket megtalálni és kiigazodni a pénzügyi világ komplexitásában.A vagyonkezelés során a döntések az ügyfél igényeire vannak szabva. A vagyonkezelő a konzultációk során feltérképezi az ügyfél igényeit, preferenciáit és pénzügyi helyzetét, ahhoz, hogy a befektetési...

Privatizáció

A privatizáció az a folyamat, amikor az állami tulajdonú vagyon magánkézbe kerül. Emellett privatizációnak tekinthető az a folyamat is, amikor a tőzsdén jegyzett vállalat nyilvánosan kereskedhető részvényeit kivezetik a tőzsdéről és magánkézbe kerül a vállalat összes részvénye. Az előbbit állami privatizációnak, míg utóbbit vállalati privatizációnak nevezzük. Állami és magán szektor A privatizáció értelmezéséhez érdemes két...

Prociklikus

Egy gazdasági tényező, mutató akkor prociklikus, ha az aggregált gazdaság teljesítményével azonos irányba változik az értéke. A kifejezés gyakorlatilag a pozitív korrelációra utal a gazdaság és egy adott gazdasági mutató között. Vagyis amikor növekedés figyelhető meg a gazdaságban akkor a prociklikus tényező értéke is növekszik. Ha pedig gazdasági visszaesés van, akkor a tényező is csökkenő...

Prociklikus gazdaságpolitika

Prociklikus gazdaságpolitika esetén, a kormány költéseinek változása korrelál a GDP változásával. Fellendülés esetén tehát a prociklikus gazdaságpolitikát követő kormány többet költ (és csökkenti az adókat), míg recesszió esetén visszafogja a kiadásait (és adót emel).Gazdasági ciklusok„A modern világ úgy vélekedik az üzleti ciklusokról, ahogyan az ókori egyiptomiak a Nílus áradásáról. A jelenség időszakonként jelentkezik, mindenki számára...

Profit

A profit a gazdasági tevékenység során termelt nyereséget jelenti, amit a keletkező bevételek és a felmerülő költségek, ráfordítások különbségeként kapunk meg. Profit jelentése A vállalatok gazdasági tevékenységének alapvető célja a profitszerzés. Emiatt vállalatok profittermelő képessége határozza meg a teljesítményt, ami a befektetők és tulajdonosok számára is kiemelten fontos fundamentum. A vállalatok profitja a gyakorlatban az...

Prolongáció

A prolongáció kifejezés hosszabbítást, halasztást jelent, a hitelszerződések futamidejének meghosszabbítására is szokták alkalmazni. Kizárólag élő, teljesen még nem törlesztett és fel nem mondott hitelszerződések esetén tudják igénybe venni a hitelezettek, ha erre a bankjuk, hitelintézetük üzletszabályzata is lehetőséget kínál. Előnye, hogy rajta keresztül enyhíthető a törlesztésből fakadó teher fizetési nehézségek esetén. A prolongáció során a...

Protekcionizmus

A protekcionizmus egy gazdaságpolitikai irány, amely a hazai gazdaságot és termelést részesíti előnyben a külkereskedelemmel szemben. A protekcionista intézkedések megnehezítik a külföldi országokból érkező importot, ezzel erősítve és a külső hatásoktól megvédve a hazai gazdaságot. A protekcionista gazdaságpolitikai leggyakrabban használt eszközei a vámok, embargók, kvóták és egyéb importot korlátozó szabályozások. Szabadkereskedelem A protekcionizmus szöges ellentéte a szabadkereskedelem. A szabadkereskedelemhez...

PSD1

A PSD1 (Payment Services Directive 1) az Európai Unió által 2009-ben elfogadott és hatályba lépett pénzforgalmi irányelv. Célja az egységes pénzforgalmi piac megteremtése az Európai Unión belül, a szereplők közötti verseny ösztönzése, a pénzügyi szolgáltatások minőségének a javítása és a fogyasztók védelme. Miért volt szükség PSD1-re? Az Európai Unió tagországai jellemzően egyedi pénzforgalmi szabályozási rendszerekkel...

PSD2

A PSD2 (Payment Service Directive 2), egy pénzforgalmi irányelv, mely az Európai Unió által 2018-ban lépett hatályba, a PSD1 kibővített változataként. PSD2 jelentése A második pénzforgalmi irányelv célja a digitális pénzügyi szolgáltatások fejlesztésének és bevezetésének segítése és a meglévő fogyasztóvédelmi intézkedések bővítése, illetve az online fizetési műveletek biztonságossá tétele. A PSD2 megnyitja a piacokat a...