HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

Rendszerkockázat (Systemic risk)

A rendszerkockázat alatt azt a kockázati faktort értjük, melynek eredete néhány szereplőnél jelentkezik, következményei azonban makroszinten érzékelhetőek. Folyamata során egyes szereplőknél szolvenciális, fizetésképtelenségi problémák lépnek fel, mely átterjedhet a gazdaság jelentős részére veszélyeztetve a gazdasági szereplők fizetőképességét. Ennek következtében megbénulhat a pénzügyi rendszer, majd végső soron zavarok támadhatnak a teljes reálgazdaságban. A rendszerkockázat forrásaként többnyire...

Repó

A repó az angol repurchase agreement kifejezésből származtatható, magyarul visszavásárlási megállapodást jelent. A konstrukció a legtöbb esetben fedezett hitelnek is tekinthető. Lényege, hogy az egyik fél jelen időben értékesíti az adott értékpapírját, a másik fél az úgynevezett haircuttal csökkentett értéke után pénzügyi hitelt nyújt az eladó számára, majd ezzel együtt egy határidős ügylet keretében megállapodnak...

Részvény fogalma

A részvény egy olyan értékpapír, amely a kibocsájtó vállalatban szerzett tulajdonjogot testesíti meg a befektető számára.Részvény fogalmaA részvények lejárat nélküli értékpapírok, amelyeket az adott vállalat tőzsdei bevezetését követően a tőzsde által biztosított másodlagos piacon lehet adni vagy venni. A tulajdonosi jogviszony miatt a részvények magasabb kockázatot hordoznak, mint a hitelviszonyt megtestesítő kötvények, azonban historikusan megtérülésük...

Részvényalap

A részvényalap olyan szakképzett alapkezelők által menedzselt befektetési forma, melynek portfóliójában a részvény-típusú befektetések a meghatározók. Saját befektetési politikájuk határozza meg, hogy milyen részvényeket vásárolnak. Az alap hozamait a befektetési politikájának megfelelő referenciaindexszel szokás összehasonlítani. A részvényalapok széleskörű befektetési lehetőséget kínálnak. Előnyük a jól diverzifikált portfólió. Hátrányuknak tekinthető, hogy befektetési politikájuk miatt csökkenő részvénypiaci árfolyamok...

Rezervációs ár

Rezervációs ár alatt azt az összeget értjük, amelyet a fogyasztó maximálisan hajlandó fizetni az adott termékért vagy szolgáltatásért, vagy amennyit a termelő minimum kér érte. A rezervációs ár tehát kifejezi, hogy az adott fél számára mi az a legelőnytelenebb állapot, amely esetén még hajlandó tranzakcióra. Ezen az áron az adott szereplő közömbös a tranzakció végbemenetele...

RMAX index

Az RMAX index egyike az Államadósság Kezelő Központ által számított indexnek, mely a rövid lejáratú magyar állampapírok árfolyamának nyomon követését segíti. Az indexkosárban 105 nap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix kamatozású magyar államkötvények és forintban kibocsátott diszkontkincstárjegyek szerepelnek. Jelentőségét a magyar pénzpiaci alapok körében betöltött gyakori referenciaindex szerepének köszönheti. Az index hivatalos magyar...

ROA (return on assets) – eszközarányos jövedelem

Az angol "return on assets" (magyarul eszközarányos megtérülés vagy eszközarányos jövedelmezőség) rövidítése a RoA betűszó. A mutató arról ad információt a befektetőnek, hogy a vállalat mennyire hatékonyan használja fel eszközeit. A RoA mutató az adózott eredmény és az átlagos eszközállomány könyv szerinti értékének hányadosaként számítható ki. Előnye, hogy figyelembe veszi a vállalat eladósodottságát - RoE (return...

ROE (Return on Equity)

A ROE mutató az angol Return on Equity kifejezésből származik, magyarul sajáttőke-arányos megtérülés vagy sajáttőke-arányos jövedelmezőség néven emlegetjük. A mutató egy vállalat profittermelési hatékonyságáról nyújt információt, vagyis arról, hogy egységnyi saját tőkére vetítve mekkora jövedelemtermelésre képes az adott vállalat. ROE számítása A ROE számítása során az adott időszaki eredmény kerül leosztásra az adott időszaki átlagos...

ROI (Return on Investment)

A ROI mutató az angol Return on Investment kifejezésből származik, magyarul befektetésarányos megtérülés néven emlegetjük. A mutató egy egységnyi befektetés megtérüléséről nyújt információt. Segítségével megállapítható, hogy az adott vállalat milyen hatékony befektetéseket eszközöl. ROI számítása A mutató számítása többféle képlet szerint történhet. A leggyakrabban használt szerint a befektetéssel összefüggésbe hozható bevételek jelenértékéből kell kivonni a...