HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

Vagyonkezelés

A vagyonkezelés egy olyan szolgáltatáscsomag, ahol az ügyfél átadja a befektetési döntések terhét egy szolgáltatónak, aki jellemzően egy diverzifikált portfólióba helyezi el a vagyonát.A vagyonkezelés tehát lényegesen szélesebb körű tevékenység a pénzügyi tanácsadásnál. A vagyonkezelők az ügyfelek igényeit, kockázathoz való hozzáállását és egyéb kéréseit is figyelembe veszik annak érdekében, hogy a befektetési formák legmegfelelőbb módját választhassák....

Vállalati akvizíció

Akvizíciónak nevezzük, amikor egy társaság részesedést szerez egy másik társaságban azért, hogy annak döntéshozatalába és irányításába beleszólhasson. Akvizíció történhet például piacszerzés, technológia megszerzése vagy versenytárs felvásárlása céljából. Hogyan mehet végbe akvizíció? Egy akvizíció kétféleképpen mehet végbe: baráti és ellenséges módon. Baráti akvizíció A felvásárló vállalattal a felvásárolt vállalat menedzsmentje együttműködik, így az akvizíció folyamata –...

Vállalati kötvény

A vállalati kötvény olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet vállalatok bocsájtanak ki. A vállaltnak ez egy lehetséges módszere tőkebevonásra. A kötvényt kibocsátó vállalat kötelezettséget vállal a befektetővel szemben, hogy a kötvényen megjelölt pénzösszeget, a kötvény névértékét az előre meghatározott feltételek és időpontok szerint kamatokkal együtt visszafizeti. A vállalati kötvényhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak Kibocsátónak nevezzük azt a...

Változó költség és fix költség

A fix költség mértékére nincs közvetlen hatással a vállalat termelésének volumene, míg változó költség összértéke a termelési mennyiséggel együtt változik. A fix költségek közé tartozik például a közmű szolgáltatások díja vagy az adminisztrációval foglalkozó munkaerő bére. Tehát az olyan kiadások, amelyek nem függ az előállított termékek mennyiségétől, hiszen ezeket attól függetlenül minden időszakban meg kell...

Value Investing, Értékalapú befektetés

A value investing, vagyis az értékalapú befektetés lényege, hogy eltérés van egy adott vállalkozás valós és piaci értéke között, a befektető pedig ezt az eltérést használja ki. Alapfeltevése, hogy a piac nem hatékonyan és nem a valós értékének megfelelően árazza be a részvényeket.Az értékalapú befektető olyan részvényeket vásárol melynek piaci ára alacsonyabb, mint annak valós...

Valuta

A valuta egy külföldi gazdaság hivatalos, kézzel fogható fizetőeszköze. Az elnevezés takarhat eurót, dollárt, jent, vagy akár forintot is, attól függően, hogy melyik gazdaságból nézzük.Minden országnak megvan a saját fizetési eszköze, melyben minden más jószág, szolgáltatás, és tranzakció elszámolásra kerül. Azonban minden idegen pénznem szintén a jószág, azon belül a pénzeszköz kategóriába esik; gyűjtőnévvel ezeket...

Viselkedési közgazdaságtan

A közgazdaságtanon belül a viselkedési közgazdaságtan egy viszonylag új, feltörekvő tudományterület, amelynek fő célja, hogy a közgazdaságtudomány ismereteit a pszichológia és egyéb társadalomtudományok tanaival ötvözve jobban megértse az emberek gazdasági döntéseit és adekvátabb előrejelzéseket és tanácsokat szolgáltasson. A tudományterület legitimitását sokáig megkérdőjelezték és sok kritikát is kapott, ám az utóbbi időben magas népszerűségnek örvend. Elterjedtsége...

Volatilitás

A volatilitás a befektetés kockázatának mérőszáma. A befektetés kockázatát a hozamának szórásával mérjük, amelyet egyszerűsítve a hozamának átlagától mért átlagos eltéréseként lehet definiálni. A magasabb volatilitás gyorsabban, nagyobb kilengésekkel változó árfolyamot jelent, ami legtöbbször a magasabb potenciális hozammal is párosul.A volatilitás méréseA volatilitás klasszikus mérésére a matematikai szórás módszerét alkalmazzák a tőkepiacokon. A szórás alatt...