Konszern

A konszern egy vállalati csoportosulás, melyben a különböző vállalatok jogilag függetlenek egymástól, azonban mégis valamilyen gazdasági kapcsolatban állnak egymással, és ezáltal képesek közös célok elérésére.

A konszern vállalatai azzal a céllal működnek együtt, hogy hatékonyabbak legyenek, előnyre tegyenek szert a piacon és optimálisabb erőforrás falhasználásra és tőkeallokációra legyenek képesek. Ezen előnyök kiaknázását a részvénytársasági forma még inkább elősegíti.

Magyarországon a konszernekre jó példa a MOL és a MÁV. Emellett általánosságban az autóiparban bevett megoldás az olyan konszernek létrehozása, mint a 2021-ben történt olasz-amerikai Fiat Chrysler Automobiles N. V. és a francia PSA egyesülése, amellyel a világ negyedik legnagyobb járműipari vállalata alakult meg, ahol az egyesülő vállalatok márkái és gyárai közös menedzsment ernyője alá kerülnek.

Konszern jellemzői

A konszernt alkotó vállalatok közös érdekek mentén tevékenykednek, céljuk az együttes érdekegyeztetés, azonban függetlenségüket egy bizonyos szintig megtartják. Általában a vállalatok között nem alakul ki alá- és fölérendeltségi viszony, egyenrangú felekként vannak jelen.

A konszern létrehozása különböző okokból történhet. A vállalatok ilyen formában szervezeti (rugalmasság), jogi és pénzügyi (belső bank működtetése, közös pénzügyi fellépés) előnyre tehetnek szert, másrészt a közös befektetésekkel, partnerséggel mérsékelhetik a piaci kockázatot, de növelhetik méretgazdaságosságukat, alaposabb marketingtevékenységet folytathatnak vagy fokozhatják az eladások mértékét.

Egy konszern többféleképpen létrejöhet. Jogilag önálló vállalatokat összevonhatunk, de akár ennek a fordítottja is megtörténhet, azaz egy vállalatot szétbonthatunk több, jogilag önálló részre. Ezen kívül lehetséges megközelítés egy leányvállalat alapítása vagy többségi részesedésszerzés egy másik vállalatban.

Egy konszernt különböző eszközökkel és elvek mentén lehet irányítani. Ezek lehetnek:

  • Operatív típusú irányítás: A konszernben lévő vállalatok napi tevékenység szintjén is egyesülnek
  • Stratégiai irányítás: Célja a stratégia egységesítése és harmonizálása
  • Pénzügyi irányítás: Az irányítás során a pénzügyi eszközök kerülnek a fókuszba
  • Vagyonkezelői típusú irányítás: A befolyásolás alapja a tőkeallokáció

Konszernjogi felelősség

A konszernjog a különböző vállalatok kölcsönös tulajdonrész szerzését szabályozza, és specifikus szabályokat állít fel az ilyen esetekre. Ez a szabályozási rendszer Magyarországon csak részvénytársaságokra van kidolgozva.

Ugyanúgy idetartozik, hogy egy vállalatcsoport esetében az adott vállalatok egyéni érdekei háttérbe szorulnak a vállalatcsoport egészének érdekeivel szemben.  Emiatt például a konszernben az egyik társaság hitelezőit hátrányosan érintheti, ha egy másik társasághoz kerülnek átcsoportosításra az erőforrások. A tagok korlátozott felelősséggel rendelkeznek, azonban a jelenlegi szabályozás lehetővé teszi azt, hogy ezt a korlátozott felelősséget a bíróság áttörje bármelyik hitelező kérelme esetén.

Holding

A holding a konszern egy speciális esete. Ez esetben az irányító vállalat csak vagyonkezelés eszközeivel befolyásolja a másik vállalatot, a vállalatok egymással semmiféle kapcsolatban nem állnak, azaz az irányító vállalat csak közvetve képes beavatkozni a másik vállalat működésébe.