Konvergencia

A konvergencia több dolog egymáshoz való közeledését jelenti.

A fogalom megjelenik gazdasági, pénzügyi és társadalmi vonatkozásban is, például az európai uniós tagállamok, a határidős ügyletek, a kollektív cselekvés vagy matematikai értelemben a függvények kapcsán.

Konvergencia a matematikában

A konvergencia szóval leggyakrabban matematikai értelemben, a sorozatok kapcsán találkozhatunk (konvergens és divergens sorozatok). A sorozat egy olyan függvény, amelynek minden eleme a természetes számok halmazán értelmezhető. Konvergens az a sorozat, amely minden egyes eleme ugyanahhoz a valós számhoz tart (konvergál).

Konvergencia a gazdaságban

Az Európai Unió egyik célja, hogy a tagállamok gazdaságilag közeledjenek, konvergáljanak egymáshoz. Ennek egyik eszköze a közös fizetőeszköz, az euró bevezetése. Az euró bevezetése azonban bizonyos kritériumokhoz van kötve. Konvergenciakritériumoknak nevezzük azokat a feltételeket, amelyeket az Európai Unió tagállamainak teljesíteniük kell, ha a monetáris unióhoz is csatlakozni szeretnének. A csatlakozni kívánó országra vonatkozó konvergenciakritériumok az alábbiak:

  • Árstabilitásra van szükség. Az inflációs ráta maximum 1,5 százalékponttal lehet több, mint a három legstabilabb árszínvonalú tagállam átlaga.
  • A költségvetési hiány nem lehet magasabb a GDP 3 százalékánál.
  • Az államadósság nem lépheti túl a GDP 60 százalékát, mintegy biztosítva az ország stabil pénzügyi pozícióját.
  • Két évig teljesíteni kell az Európai Árfolyamok Mechanizmusa árfolyamkritériumait.
  • Az állampapírok kamatlába legfeljebb 2 százalékponttal lehet magasabb, mint a három legstabilabb árszínvonallal rendelkező tagállam átlagos kamatlába.

Konvergencia a pénzügyekben

A konvergenciára egy példa a futures ügyletek esetében az árak elmozdulása az azonnali árfolyam felé az ügylet esedékességének közeledésével. A futures ügylet magyarul határidős ügyletet jelent. Ez egy olyan pénzpiaci csere, amely a jövőben történik, viszont a cserét végrehajtó felek által egy a jelenben meghatározott árfolyamon. A spot árfolyam az épp aktuális, azonnali árfolyamot jelenti. Ez azt jelenti, hogy a teljesítés napján az adott termék futures és a spot árfolyama megegyezik, mivel az instrumentumok árfolyamai konvergálnak egymáshoz. Ha ez nem így történik, akkor lehetőség nyílik arbitrázs (kockázat nélküli hozam, kockázatmentes nyereség) szerzésére.

A konvergencia oka a pénzügyi eszközök piacán, hogy a (hatékony) piac nem hagyja, hogy ugyanazzal a termékkel két különböző áron lehessen kereskedni.

Jelentése a társadalomtudományokban

A konvergenciaelmélet a kollektív cselekvéssel kapcsolatos fogalom. Azt feltételezi, hogy a tömegek, társadalmi mozgalmak és egyéb cselekvési formák akkor valósulnak meg, ha a tömeg olyan egyénekből áll, akik hasonló szükségletekkel, célokkal és értékekkel rendelkeznek.

Egy másik megközelítés szerint a konvergenciaelmélet arra utal, hogy egy idő után a kapitalizmus és a szocializmus közötti éles határok elmosódnak. A két rendszer a technológiai forradalom miatt elkezd egymáshoz közelíteni, és létrejön egy olyan ipari társadalom, amelyben a kapitalizmus és a szocializmus jegyei egyaránt megtalálhatóak.