Kötelem

A kötelem egy teljesítési kötelezettség és jogosultság ezen teljesítés követelésére. Ez azt jelenti, hogy az egyik félnek joga van egy termék vagy szolgáltatás megszerzésére, és ezért cserébe a másik fél számára kötelessége van ellenszolgáltatást nyújtani.

Alanyai

A kötelem két fél, a jogosult és a kötelezett között fennálló polgárjogi jogviszony. A szerződésben egyenrangú felek vesznek részt, ezáltal a köztük lévő kapcsolat mellérendeltségi viszonyt tükröz. Senki sem alárendeltje senkinek, attól függetlenül, hogy az egyik fél a másik felé valamilyen kötelezettséggel tartozik.

A kötelmi jogviszony relatív jogviszony, mivel a jogosult és a kötelezett is ki van jelölve (abszolút jogviszony esetén csak a jogosult van kijelölve).

Időközben a felek a szerződésben meghatározott kötelezettségeiket és jogaikat módosíthatják, de ennek az a feltétele, hogy a megállapodás közös megegyezéssel történjen, és ne ütközzön jogszabályi előírásokba.

Kötelem fajtái

Fontos megjegyezni, hogy a a szerződéseknél tágabb területről beszélhetünk, tehát nem minden kötelem szerződés, viszont minden szerződés kötelem. Három fajtáját különböztetjük meg:

 • szerződéses
 • jogszabályon vagy hatósági rendelkezésen alapuló
 • kártérítési

Kötelemkeletkeztető tények

Kötelem keletkezhet:

 • szerződésből
 • károkozásból
 • személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséből
 • egyoldalú jognyilatkozatból (jogszabályban meghatározott esetekben)
 • értékpapírból
 • jogalap nélküli gazdagodásból
 • megbízás nélküli ügyvitelből
 • utaló magatartásból
 • jogszabályból, bírósági vagy hatósági határozatból

Kötelem megszűnése

Az alábbi esetekben szűnik meg:

 • Teljesítés esetén
 • A teljesítés nem történt meg, viszont a felek megállapodtak a megszüntetéséről
 • Ha ugyanaz a személy lesz a jogosult és a kötelezett
 • Kötelezett halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, de csak abban az esetben, ha a kötelem valamilyen személyhez kötött, személyesen teljesíthető szolgáltatás nyújtására irányult
 • Jogosult halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, de csak abban az esetben, ha a szolgáltatást kifejezetten neki kellett nyújtani (valamilyen személyes, adott személyhez kapcsolódó elemet tartalmazott)
 • Jogszabály, bírósági vagy hatósági határozat által meghatározott egyéb ok miatt