Kötvényaukció

A kötvényaukció során kötvényeket bocsájtanak ki. A kibocsátó vállalat előre meghatározott szempontok alapján kiírja az aukciót, és a befektetők ajánlatot tesznek. Az aukció végén a kibocsátó vállalat kiválasztja a számára legkedvezőbb ajánlatokat.

Kötvényaukció jelentése

Általánosságban az aukció egy olyan értékesítési forma, ahol a potenciális vevők egymással versenyezve ajánlatokat tesznek az eladó számára. Az aukciók azért népszerűek, mert az eladók és a vevők is bíznak abban, hogy így a lehető legjobb üzletet köthetik.

Az aukciók megvalósulhatnak zárt és nyitott formában egyaránt. Zárt aukciók során (például vállalatértékesítés esetében) az ajánlattevők nem ismerik a többi ajánlatot, amíg nyílt aukciók során igen.

Az aukció az értékpapírok piacán (részvény, kötvény) is használatos forma, a pénzpiaci eszközöket így is forgalomba lehet hozni. Az aukció tehát nem más, mint a kibocsátási szakasz. Az értékpapírpiacokon történő aukciók során több eladó és több vevő áll egymással szemben, viszont ezzel szemben a kötvények piacán egy eladó, a kibocsátó van, aki várja a vásárlók ajánlatait.

Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, ha részt szeretnénk venni a kötvényaukción?

A kötvényaukció azt jelenti, hogy a kibocsátó szerv egy ajánlattételi lehetőséget biztosít, majd a beérkezett ajánlatok közül kiválasztja a legkedvezőbbet a számára fontos szempontok alapján. Az egyik legfontosabb döntési szempont az ár, de ugyanúgy számít a vevő, a befektető személye, likviditása, mennyire számít stabil befektetőnek, vagy például tervez-e befektető helyett tulajdonosként részt venni a kötvényt kibocsátó vállalat életében. Emellett az aukciókon résztvevők is rendelkezhetnek bizonyos elvárásokkal, követelményekkel (például a kibocsátott mennyiségre vonatkozóan, hozamajánlatok alsó- és felső korlátjának előzetes meghatározására), amelyeket, ha a kibocsátó nem teljesít, akkor a vevő egész egyszerűen nem vesz részt az aukción.

Az aukciót megelőzően a kibocsátónak meg kell határoznia:

  • az aukciós ajánlattevők körét (mely befektetők vehetnek részt az aukción)
  • az aukció pontos paramétereit (kereskedési szakaszok időtartamát, időpontját, ellenajánlatokat)
  • rögzíteni kell a kibocsátásra kerülő kötvény pontos paramétereit (mennyiség, kamatozás típusa, tőketörlesztés módja, elszámolási módok, időpontok)

A kiírt aukció a kibocsátó döntésétől függően lehet egykörös vagy többkörös. Sok esetben az aukciónak van egy kompetitív szakasza, majd ezt követi egy nem kompetitív szakasz, ahol már csak azok adhatják be az ajánlataikat, akik egy bizonyos feltételnek megfelelnek (például csak a kialakult átlaghozamon adható be ajánlat), és ezután a kibocsátó a beérkezett ajánlatok alapján dönt.

Aluljegyzés és felüljegyzés

Az aukció során előfordulhat aluljegyzés és felüljegyzés is. Aluljegyzés akkor történik, ha a benyújtott ajánlatok mennyisége alacsonyabb, mint a meghirdetett eszközök száma. Ez esetben a kibocsátó vagy eláll a kibocsátástól, vagy úgy dönt, hogy sikeresnek titulálja az aukciót annak ellenére, hogy kevesebb ajánlat érkezett be. Túljegyzés esetén a benyújtott ajánlatok mennyisége meghaladja a meghirdetett mennyiségét. Ez esetben a kibocsátó vagy kiválogatja a számára legkedvezőbb ajánlatokat, vagy egész egyszerűen nagyobb mennyiséget fogad el – így vagy úgy, az aukció sikeresnek mondható.

A kötvényaukciók a tőzsdén zajlanak. Így az aukciót megelőzően a kibocsátó vállalatnak lehetősége van a BÉT-en egy próbaaukción részt venni, ahol kipróbálhatja, milyen döntéseket kell majd meghoznia az aukció napján. Emellett szükséges egy aukciós szerződés megkötése a BÉT-tel, hogy az aukció a tőzsdén keresztül történhessen meg. A kibocsátónak emellett egy aukciós megrendelőlapot is továbbítania kell a BÉT felé. Az aukció során a BÉT jegyzőkönyvet vezet, átadja a beérkezett ajánlatokat a kibocsátónak. Az aukciót követően pedig aukciós díjat számol fel.

Kötvényaukció példája

Kötvényaukcióra jó példa a Magyar Államkötvény, amely minden páratlan hét csütörtökén aukció útján kerül forgalomba. Az aukció meghirdetése nem kötelező (ezen konkrét esetben és általánosságban sem), ez csak egy opció, a kibocsátó az adott körülmények tükrében mérlegel, hogy kiírja-e az aukciót.