Köztartozás

köztartozás azt jelenti, hogy az adóalanynak határidőig ki nem fizetett tartozása és ezzel együtt fizetési kötelezettsége van a NAV felé.

Köztartozásnak számít például az szja és az áfa tartozás vagy a jogosulatlanul igénybe vett támogatások és járulékok.

A fizetési kötelezettség megállapítása, ellenőrzése, behajtása a bíróság vagy közigazgatási szerv feladata. A fizetési kötelezettség akkor számít köztartozásnak, ha azt az illetékes az előírt határidőig nem teljesítette önkéntesen (például nem fizette ki időben adótartozását).

Köztartozás lehet:

  • Államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség
  • A köztestület működésének fedezetére törvényben előírt fizetési kötelezettség, ha azt önkéntesen az esedékességkor nem teljesítették
  • Jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és járulékai, amely visszafizetését az illetékes szerv elrendeli, viszont a visszafizetés nem történt meg

Adók módjára behajtandó köztartozás

Köztartozások közé tartoznak az egyes adók módjára behajtandó köztartozások, mint például a be nem fizetett bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak, bírósági illetékek és bírósági szolgáltatási díjak, kamarai hozzájárulás, cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételi költségei és a diákhitel-tartozás. Az adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzat érvényesíti és hajtja be a más szerv által kimutatott, addig még nem rendezett fizetési kötelezettséget.

Köztartozásmentes adózói adatbázis

Azon személyek, akiknek nincs köztartozásuk, köztartozásmentes adózóknak számítanak és a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepelnek. Az adatbázis egy NAV honlapján közzétett nyilvántartás, melyben azok személyek szerepelnek, akik nyomtatványon kérték az adatbázisba való felvételüket és az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

  • Nincs az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása a közzétételt megelőző hónap utolsó napján
  • Nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, el nem évült adótartozása
  • Az adószáma nincs felfüggesztve
  • Nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett
  • Nem áll csődeljárás, végelszámolás, felszámolási eljárás alatt
  • Ha csoportos adóalanyiság áll fenn, a csoportos adóalanynak nincs áfa-tartozása
  • Nem minősül adó fizetésére kötelezettnek, azaz nincs olyan tartozása, amelyet valamilyen ok miatt más helyett kell megfizetnie

Az adatbázis minden hónap 10-én frissül.

Az adatbázisban szereplő köztartozásmentes státusz több esetben is helyettesíti a nemleges együttes adóigazolás bemutatását. Ennek főként pályázatok, közbeszerzés kifizetése vagy hiteligénylés esetén van jelentősége.

A NAV értesítést szokott küldeni azoknak, akik valamilyen mulasztás miatt nem felelnek meg a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés feltételeinek. Így még lehetőségük van kifizetni a tartozásukat. Az értesítést a Cégkapun vagy a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó tárhelyen keresztül, elektronikusan küldi meg.

Ha valaki kikerül az adatbázisból tartozása rendezése után, az újra felvételi kérelmét követő frissítéskor kerülhet vissza a rendszerbe.

Mivel foglalkozik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal? Olvassa el a NAV-ról szóló cikkünket is!