Kumulált

A kumulált kifejezés egy összegzett, aggregált értéket jelent. Kumulálni annyit jelent, mint az adatokat összegezni.

A kifejezést leggyakrabban gazdasági és statisztikai értelemben használjuk, amikor egy adott időszakra értelmezett adatokat összeadjuk, aggregálunk. Beszélhetünk például kumulált hozamról, elsőbbségi részvényről, halmozott osztalékról vagy halmozott kamatról.

A kifejezést a pénzügyi világban leggyakrabban az alábbi szókapcsolatokban használjuk.

Kumulált hozam

A kumulált hozam egy olyan aggregált érték, amely megmutatja, hogy az adott befektetés a teljes időtartam alatt mennyire bizonyult nyereségesnek. Százalékos formában fejezzük ki és számítása az alábbi módon történik:

Kumulált hozam = (részvény jelenlegi ára – részvény eredeti ára)/részvény eredeti ára.

A képletből is látszik, hogy a mutató a befektetés értékében történt teljes változást mutatja meg. Az eredményt a kapott osztalék újrabefektetése is befolyásolja (a sikerességtől függően növelheti és csökkentheti is), pont mint ahogy az adófizetés is (ez viszont már egyértelműen csökkentő hatással van rá).

Kumulált elsőbbségi részvény

Előfordulhat, hogy egy vállalat az adott időszakban – vagy akár több időszakon keresztül – nem tud osztalékot fizetni részvényesei számára. A kumulált elsőbbségi részvény az ilyen esetekre jelent megoldást. Ez egyfajta biztosítékot jelent a jövőre vonatkozóan, hiszen a vállalatnak amint módjában áll osztalékot fizetni, ezt elsőként az elsőbbségi részvénnyel rendelkezők számára kell megtennie, ráadásul a kumulált elsőbbségi részvényesek esetében az elmaradt kifizetéseket is pótolnia kell.

Halmozott kamat

A halmozott kamat az adott hitelre, kölcsönre vagy befektetésre fizetett kamatok összessége a futamidő teljes ideje alatt. A mérőszám segíthet összehasonlítani különböző konstrukciókat.

Emellett halmozott kamat alatt gyakran értjük a kamatos kamat számítását, azaz amikor egy befektetés során a kapott kamatot visszaforgatjuk, azon további eredményt generálva. Végül felhalmozott kamatként nevezzük a kamatperiódusok között felgyűlő, ki-nem fizetett, időarányos kamatot.

Halmozott volumenindex (CVI, Cumulative Volume Index)

A CVI egy adott pillanatra vonatkozó mutatószám, amely az adott periódus alatt a tőzsdére beáramló és kiáramló pénzmozgásokat vizsgálja, és segítségével a szélesebb körű piaci hatások is megállapíthatók.

Kumulált gyakoriság

A statisztikában arra használjuk ezt a kifejezést, hogy megállapítsuk, hogy a vizsgált elemek közül hány van egy bizonyos küszöbérték alatt. Ilyenkor a küszöbérték alatti összes kategória együttes gyakoriságát kapjuk.

Kumulált korrigált kreditindex (KKI)

A mutató egy halmozott, súlyozott átlagérték, amelyet az egyetemeken használnak a tanulmányi átlag meghatározására. Ez a fajta átlag figyelembe veszi a felvett és teljesített krediteket is, nem csak a megszerzett érdemjegyet. Minden egyes aktív félévre kiszámítják, és számítása az alábbi módon történik: