Lakásvásárlási illeték

A lakásvásárlási illeték, más nevén vagyonszerzési illeték a vásárolt ingatlan vételára után az államkasszának fizetendő, mértéke jelenleg 4%. 

Habár lakóingatlan esetén aligha van relevanciája, de a lakásvásárlási illetéknek van elvi felső határa. 1 milliárd forint feletti értékű ingatlan adásvételekor az 1 milliárd feletti részre az illeték 2% fizetendő, valamint az illeték összege nem haladhatja meg a 200 millió forintot. Lakóingatlan vásárlásakor alkalmazhatók különböző lakásvásárlási illeték kedvezmények vagy megfelelő körülmények között akár mentesülhetünk is az illetékfizetés kötelezettsége alól.

Lakásvásárlási illeték kedvezmény

A befizetendő vagyonszerzési illeték kedvezményei a következő feltételek mellett használhatók fel:

 • Cserét pótló vétel esetén, amennyiben a lakásvásárlást megelőző 3 évben adtunk el ingatlant, akkor a cserét pótló illetékkedvezmény kérelmezhető; az adásvételi szerződésbe ilyenkor a kedvezményre való jogosultságot fel kell tüntetni. A kedvezmény ilyenkor az értékkülönbözet után fizetendő. Amennyiben a vásárolt lakás értéke alacsonyabb az eladott lakás értékénél (a különbözet negatív), úgy mentesülünk az illetékfizetés kötelezettsége alól. Amennyiben több ingatlant is adtunk el az elmúlt 3 évben, úgy mindig a legutolsó eladás kerül számításba.
 • Amennyiben még nem adtunk el ingatlant, de a vásárlás már megtörtént, úgy az illetékfizetés felfüggesztését lehet kérni a NAV-tól a vásárlást követő 12 hónapra. Ha ebben az időszakban ingatlaneladásra kerül sor, úgy újfent csak az értékkülönbözet után kell illetéket fizetnünk.
 • Első lakásvásárlás során szintén jár ingatlan illeték kedvezmény, amennyiben a vevő a 35. életévét még nem töltötte be. Ilyen helyzetben a 15 millió forint alatti ingatlanra csak 2% illeték megfizetése kötelező. 15 millió forint feletti ingatlan esetében az illeték teljes összegét be kell fizetnünk, de kérvényezhető részletfizetés. A vételkor a megvásárolt ingatlan teljes értéke számít, NEM csupán a tulajdonrészé.
 • A CSOK által finanszírozott összeg levonható az ingatlan vételárából, arra nem kell illetéket fizetnünk.
 • Újépítésű ingatlan vásárlása esetén szintén kedvezmény jár. 15 millió forintos ingatlanértékig nem kell illetéket fizetnünk, 15 és 30 millió forintos érték között pedig a 15 millió forint feletti részre kell csupán megfizetnünk az illetéket. 30 millió forintos ingatlanérték felett lakásvásárlási illeték kedvezmény nem érvényesíthető.

Lakásvásárlási illeték mentesség

Adott feltételek mellett a lakásvásárlási illeték mentességét is élvezhetjük.

 • Új lakás vásárlása esetén, ha az ingatlan értéke nem éri el a 15 millió forintot.
 • Cserét pótló vétel esetén, amennyiben a vételt megelőző 3 évben, vagy az azt követő 1 évben adunk el a vásárolt ingatlannál magasabb értékű lakást.
 • Házastársak és egyenes ági rokonok közötti adásvételkor. Ez a feltétel egybevonható a cserét pótló vétellel így, ha egy családtag, aki korábban adott el ingatlant, résztulajdont szerez az új lakásban, úgy a családtagnak az eladott ingatlan és a vásárolt tulajdonrész értékkülönbözetére kell illetéket fizetnie.
 • Telek vásárlásakor, amennyiben 4 éven belül megkezdődik a lakóingatlan építése.
 • Önkormányzati vagy állami tulajdonú ingatlan vásárlásakor felhasználható a lakásvásárlási illeték mentesség.
 • 2021 január 1-től nem kell illetéket fizetni a CSOK támogatás segítségével vásárolt ingatlan után, függetlenül annak vételárától. A kedvezmény a CSOK program keretében hitelt és csak támogatást igénybe vevő személyekre egyaránt vonatkozik.

Ingatlan illeték részletfizetés

A lakásvásárlási illeték részletfizetésére is van lehetőség, de ez csak első lakásukat vásárlóknak jár, akik még nem töltötték be 35. életévüket. Ilyen helyzetben a NAV-tól kérvényezhető a lakásvásárlási illeték részletfizetése. Fontos azonban, hogy ha egy részletet elmulasztunk befizetni, úgy a részletfizetés érvényét veszti és a vagyonszerzési illeték maradék részét egy összegben kell kiegyenlítenünk. A tartozás fennmaradó részére a NAV az eredeti esedékesség napjától számítottan késedelmi pótlékot számít fel.