Leányvállalat

A leányvállalat olyan gazdasági egység melyre egy másik gazdasági társaság jelentős befolyást gyakorol, részvényeinek legalább 50 százalékát az anyavállalat birtokolja.

Különálló jogi személyekként működik, gazdasági tevékenységére ugyanakkor komoly befolyása van az anyavállalatnak.

Anyavállalat és leányvállalat kapcsolata

Vállalatcsoportnak szoktuk nevezni az anyavállalat és a leányvállalatok összességét. Az anyavállalat többségi tulajdonos más gazdasági társaságokban, amelyeket leányvállalatnak nevezünk. Lehetnek köztes leányvállalatok is, beszélhetünk több szintű hierarchiáról. Az anyavállalat által közvetlenül birtokolt leányvállalatot nevezzük első szintűnek.

Abban az esetben, ha egy vállalatnak kevesebb mint 50 százalékát birtokolja egy másik gazdasági egység, úgy nem anya- és leányvállalatokról beszélünk, hanem társult vállalkozásokról. Ennek nagy jelentősége van a pénzügyi folyamatok és beszámolók készítése során, mivel a két kategóriára különböző szabályok vonatkoznak: míg az anyavállalat a leányvállalatok esetén az általuk elkészített független beszámolókat összesíti és beleszámolják a konszolidált pénzügyi kimutatásaiba, addig a társult vállalatok kimutatásit nem kombinálják, hanem a mérlegben eszközként regisztrálják.

Vállalatcsoportok működése

A leányvállalat számos gazdasági ügymenetben az anyavállalatot követi, a vállalatcsoporton belül szinergiában működnek. Az anyavállalat különböző gazdasági előnyökhöz juttathatja leányvállalatát, mint például adókedvezmények vagy ingatlanok, technológiák, licenszek és berendezések biztosítása.

Az anyavállalat jelentős befolyással és beleszólással rendelkezhet a leányvállalat fölött, például dönthet a leányvállalatot vezető igazgatók személyéről is. Továbbá gyakran lehet átfedés is a két vállalat vezetői között.

Ugyanakkor a leányvállalatok különálló jogi személyek, ügymenetük nagy mértékben lehet önálló és az anyavállalattól független. Külföldi leányvállalatok esetén például minden esetben az adott ország szabályozásait kell kövessék.

Leányvállalat előnyei

  • Jogi vagy pénzügyi pajzsként használhatják a leányvállalataikat, pénzügyi veszteségek vagy jogi perek esetén.  
  • Adókedvezmény származhat abból, hogy a leányvállalatok bevételeik után, az adott ország törvényei szerint adóznak, mely kedvezőbb lehet az anyavállalatot terhelő kötelezettségnél.
  • A leányvállalatok gazdasági újítások és változtatások kísérleti asztalai is lehetnek, például új szervezeti struktúrák, terméktípusok vagy gyártási technikák esetén. Divatipari cégek különböző márkái sokszor ebben a formában operálnak. 
  • Növelhető a vállalati diverzitás, a különböző üzleti egységek között fokozható a szinergiából fakadó előny.

Hátrányai az anyavállalatok számára

  • Extra jogi és számviteli feladatok merülnek fel, például a leányvállalatok pénzügyi beszámolóinak összesítésével nő a könyvelői feladatok száma. Az anyavállalat komplexebb pénzügyi kimutatásokat köteles végezni.
  • A magasabb bürokráciának negatív hatásai is lehetnek.
  • Bár különálló jogi személy, az anyavállalat felel a leányvállalat tevékenységéért, sikeréért és kudarcaiért is.

Ugyanakkor épp a leányvállalat relatív függetlensége miatt az anyavállalat sokszor korlátolt hatással rendelkezik a leányvállalatok felett.