Lejáratig számított hozam

A lejáratig számított hozam (angolul: Yield to Maturity, YTM) egy mutató, mely információt szolgáltat arról, hogy milyen éves hozamot nyújthatnak az egyes kötvények amennyiben azokat jelenlegi piaci áron megvesszük, majd a lejáratáig tartjuk.

A mutató tehát a kötvény hosszú távú hozamának évesített változatáról ad információt. Ennek megfelelően egy specifikusan kötvényekre számolt belső megtérülési rátának tekinthető.

A lejáratig számított hozam a kötvény minden jövőbeli kifizetésére jelenértéket számol. Fontos feltevése a mutatónak, hogy az idő közbeni kifizetések ugyanolyan hozamszinten kerülnek újra befektetésre, mint maga a kötvény. A kötvény összesített jövőbeli hozamai összehasonlításra kerülnek az aktuális árfolyammal, majd ez alapján kerül meghatározásra a mutató.

Számítása

A mutató számítása általában számítógép által történik, ez esetben szükséges megadni a kötvény névértékét, árfolyamát, kamatozását, illetve lejáratig számított idejét. Továbbá jó közelítéssel a mutató a lenti képlettel is kiszámolható.

Lejáratig számított hozam képlete

Az YTM mutató értékéül tehát egy éves hozamot kapunk, mely megmutatja, hogy mekkora éves hozamra számíthatunk amennyiben jelenlegi piaci áron megvásároljuk, majd annak lejáratáig tartjuk az adott kötvényt a kifizetések visszaforgatása mellett.

A lejáratig számított hozam előnyei

  • A mutató segíti befektetőket különféle lejáratú és kamatozású kötvények összehasonlításában.
  • Számol a pénz időértékével.

Milyen hátrányai vannak a mutató használatának?

  • A lejáratig számított hozam számítása során nem kalkulálunk adófizetéssel, illetve olyan tranzakciós költségekkel, mint az eladás és a vételi költség.
  • A mutató nem számol azzal, ha nem tartjuk végig a kötvényt. Továbbá nem számol azzal sem, ha fizetésképtelenné válik a kötvény kibocsátója.